Julkaistu18.02.2022
Viimeksi muokattu
07.06.2022

Yrityksen rahoitussuunnitelma – mitä, miksi ja milloin?

Yrityksen toimintaan liittyy paljon erilaisia tehtäviä ja velvollisuuksia. Yrityksen on hyvä laatia suunnitelmia niin liiketoimintaan, kannattavuuteen, kassavirtaan, kuin rahoittamiseen liittyen. Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma kertovat yksinkertaisuudessaan yrityksen liikeidean sekä sen, miten se toteutetaan kannattavasti käytännössä. 

Kassavirtalaskelma kertoo, kuinka varoja virtaa yrityksen kassaan ja kassasta ulos. Kassavirtalaskelmasta on hyvä olla perillä pelkästään sen takia, että yritys voi pitää tilin saldon positiivisena. 

Mutta mikä on rahoitussuunnitelma? Ja mihin yritys sitä ylipäätään tarvitsee? Näihin kysymyksiin saat vastaukset alta.

Mikä on rahoitussuunnitelma?

Rahoitussuunnitelma on yrityksen rahankäyttöä ja hankkimista koskeva suunnitelma. Siitä ilmenee muun muassa mistä yritys hankkii rahoitusta, kuinka paljon, mitä varten, kuinka pitkäksi aikaa ja millä maksu-aikataululla. 

Yrityksen rahoitussuunnitelma auttaa yritystä ja sen ulkopuolisia tahoja ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta sekä nyt, että tulevaisuudessa. Rahoitussuunnitelma on hyvä tehdä jo yrityksen alkuvaiheessa liiketoimintasuunnitelman yhteydessä.

Monesti yrityksen alkuvaiheeseen kohdistuu huomattavasti enemmän kuluja, kuin myöhemmin yrityksen jo oltua toiminnassa. Näistä kuluja voivat olla esimerkiksi laitehankinnat, liiketilojen vuokraaminen sekä toimistokalusteet ja tarvikkeet. 

Usein voi mennä myös paljon aikaa siihen, että yrityksen liiketoiminta pystytään rahoittamaan tulorahoituksella. Siksi ennen yrityksen perustamista on syytä suunnitella yrityksen rahan käyttöä hyvinkin tarkkaan.

Tätä ennen yritys voi pyöriä esimerkiksi yrittäjän oman pääoman, yrityslainan sekä sijoittajien pääoman turvin. Yrityksen kasvaessa, sen laajentumiseen sitoutuu yleensä käyttöpääomaa. Toimiva rahoitussuunnitelmamalli on yritykselle todella tärkeä työkalu tulevaisuutta ajatellen.

Realistinen rahoituslaskelma helpottaa yritystä myös ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa. Kun pankki tai muu yritykseen rahaa lainaava tai sijoittava taho on tietoinen yrityksen taloudellisesta suunnitelmasta, on yrityksen rahoitus helpompi järjestää.

Lue lisää - yrityksen rahoitusvaihtoehdot vertailussa

Sama pätee myös myöhemmin yrityksen elinkaaren aikana. Esimerkiksi uusi investointirahoitus toimitilojen laajentamiseen tai uusien tietokoneiden hankkimiseen on paljon helpommin perusteltavissa pankille, kun heille on myös näyttää tulevaisuutta koskeva rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmasta selviää myös, kuinka investointirahoitus maksaa itsensä myöhemmin takaisin.

 

Miksi yritys tarvitsee rahoitussuunnitelman?

Rahoitussuunnittelu auttaa yrityksen omistajia katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen. Vaikka liiketoimintamalli on hyvin tärkeä osa yrityksen toiminnan suunnittelua, se ei yksinään riitä työkaluna menestyvälle yritykselle. 

Yrityksen omistajan yksi keskeinen tehtävä on yrityksen omistaja-arvon kasvattaminen. Yrityksen rahoitussuunnitelman laatiminen on siis olennainen osa suunnitelmaa yritystoiminnan vakiinnuttamiseksi ja kasvattamiseksi. Jotta arvoa voidaan kasvattaa kannattavasti ja hallitusti, on yrityksellä hyvä olla olemassa tarvittavat suunnitelmat liiketoiminnan tulevaisuutta koskien.

Lue lisää - kasvurahoitus ja yrityksen kasvun vaiheet

Yksi näistä suunnitelmista on yrityksen rahoitussuunnitelma. Mutta miksi yritys tarvitsee rahoitussuunnitelman? Rahoitussuunnitelmaa voidaan pitää niin sanottuna tiekarttana yrityksen omistajille ja sijoittaijille siihen, miten yrityksen rahoitus ylipäätään järjestetään. 

Rahoitussuunnitelma vastaa toisin sanoen seuraaviin kysymyksiin: mihin yritys tarvitsee rahoitusta, kuinka paljon, kuinka pitkäksi aikaa, mitä kautta rahoitusta haetaan ja kuinka se on aikeissa lyhentää hakemaansa ulkopuolista rahoitusta.

Yrityksen rahoitussuunnitelman laatiminen ei ainoastaan auta yritystä itseään rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Se tuo myös selkeyttä muille rahoittajille, miten yritys on tulevaisuudessa aikeissa järjestää rahoitukseen liittyvät asiat.

Esimerkiksi ulkopuolisten sijoittajien kannalta on ensiarvoisen tärkeää tietää, kuinka yritys on käyttämässä rahavarojaan. Tämä myös siitä syystä, jos yritys on esimerkiksi myöhemmin laskemassa liikkeelle lisää yrityksen osakkeita pääoman kesyttämiseksi.

 

Yrityksen rahoitussuunnittelun toteutus

Rahoitussuunnitelma on hyvä tehdä jo yrityksen alkuvaiheessa liiketoimintasuunnitelman yhteydessä. Se osoittaa ulkopuolisille rahoittajille, että yritys on tietoinen omasta rahallisesta tilanteestaan ja on kykenevä suoriutumaan maksusitoumuksistaan. 

Uuden yrityksen perustaminen ja aloittavan yrityksen rahoitus vaativat usein alkuvaiheessa enemmän rahaa. Rahoitus on mahdollista järjestää useilla erilaisilla tavoilla.

Hyvin tyypillinen keino yritykselle alkuvaiheessa on ottaa yrityslainaa liiketoiminnan käynnistämiseksi. Yrityslaina uudelle yritykselle mahdollistaa alkuvaiheen laitehankinnat, työntekijöiden palkkaamisen, toimitilan hankkimisen ja toimistotarvikkeiden ostamisen.

Yritysrahoitus kokonaisuutena on mahdollista järjestää monella eri keinolla. Alle on poimittu kolme eri rahoituskeinoa uuden tai jo olemassa olevan yrityksen rahoittamiseksi. Lisää yrityksen rahoitusmahdollisuuksista ja niiden vertailuista voi lukea täältä.

 

Yrityslaina

Yrityslaina on tyypillisin rahoitusmuoto yrityksen toiminnan rahoittamisessa ja olennainen osa yrityksen rahoitussuunnitelman keinoja. Yrityslainoissa on eroja, joten yrityksen on hyvä olla tietoinen millainen yrityslaina sopii yrityksen tarpeisiin. Oikeanlaisen yrityslainan hakeminen sekä yrityslainan järkevä hyödyntäminen vaatii suunnittelua sekä perustietoja erilaisista yrityslainan tyypeistä.

Pankista haettava yrityslaina edellyttää pääsääntöisesti vakuuksia tai takaajia lainanhakijalta. Vakuuksien avulla pankki voi varmistaa saavansa omaisuutensa takaisin viimekädessä realisoimalla lainanottajan antamat vakuudet, mikäli lainanottaja ei pysty millään suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. 

Vakuuden lisäksi lainalle kelpaa myös takaaja. Takaaja voi olla joko yksittäinen henkilö, tai esimerkiksi valtion erityisrahoituslaitos Finnvera, joka tukee muun muassa uusia yrityksiä lainan takaamisen, jotta yritysrahoitus mahdollistuu. Joissakin tapauksissa Finnvera myös myöntää lainoja takauksien lisäksi. Yrittäjän on myös hyvä tiedostaa vaihtoehdot yritysrahoitukselle ilman vakuuksia.

 

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudeton yrityslaina on kasvattanut suosiotaan lainamuotona. Vakuudeton yrityslaina on tavallista pankkilainaa joustavampi lainamuoto. Lainan neuvotteleminen ja saaminen on prosessina paljon pankkilainaa nopeampi.

Tämä johtuu myös siitä syystä, että lainahakemuksen käsitteleminen vie huomattavasti vähemmän aikaa, kun lainalle asetettuja vakuuksia ei tarvitse käsitellä.

Vakuudeton yrityslaina on siis hyvin joustava työkalu nopean ja vakuudettoman yritysrahoituksen saamiselle. Joskus yllättävä rahantarve voi yllättää yrittäjän, eikä kassassa ole juuri sillä hetkellä tarpeeksi katetta. Tässä tilanteessa vakuudeton yrityslaina voi auttaa yrittäjää nopean rahoituksen saamisessa.

Vakuudettoman yrityslainan negatiivisena puolena on kalliimmat korot lainalle. Kun lainan myöntäjä ei edellytä vakuuksia tai takaajia myöntämälleen lainalle, on hänen luonnollisesti hinnoiteltava tämä lainatuotteen hintaan.

Siksi se sopii parhaiten työkaluna nopeisiin rahoitus ratkaisuihin, kuten yllättäviin menoeriin tai pienempiin laitehankintoihin. Yrityslainalla on usein tietty selkeä ja ennalta määrätty käyttötarkoitus.

Yrityslainat ovat yleisimpiä pk-yritysten ulkoisen rahoituksen välineitä. Yrityksen rahoitussuunnittelun yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioida, että yrityslaina ja yritysluotto eivät tarkoita samaa asiaa, vaikka ne usein puhekielessä rinnastetaan toisiinsa. Yritysluotto on lähtökohtaisesti joustavampi tapa varautua erilaisiin käyttöpääoma tarpeisiin.

Lue lisää - yrityslaina vai yritysluotto?

 

Finnvera laina ja takaus

Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos. Sen tehtävänä on tukea rahallisesti sekä asiantuntijatyöllä suomalaisia yrityksiä. Finnvera myös auttaa uusia yrityksiä niiden alkutaipaleella.

Finnvera tarjoaa erilaisia rahoitusratkaisuja yrityksen kasvuun, investointeihin, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen sekä koronakriisistä aiheutuviin käyttöpääomatarpeisiin. 

Ensisijaisesti Finnvera keskittyy takaamaan yritysten lainoja. Tämän lisäksi Finnvera tarjoaa myös yrityksille lainoja tiettyjen ehtojen täyttyessä, sekä aina osana yrityksen kokonaisrahoitusta. Toisin sanoen yrityksellä tulee olla rahoitusta myös muiden kanavien kautta.

 

Rahoitussuunnitelmamalli

Jos rahoitussuunnitelman tekeminen ei ole entuudestaan tuttua, voi netistä löytää hyvin yksinkertaisia pohjia ja malleja sen laatimisen avuksi. Ilmainen pohja rahoitussuunnitelman tekoon voi löytyä vain muutamalla klikkauksella.

Rahoitussuunnitelman tarkkuus vaihtelee hyvin paljon yrityksen liiketoiminnasta. Mikäli liiketoiminnan tarkoitus on olla hyvinkin laajaa ja monipuolista, rahoitussuunnitelma voi vaatia enemmän aikaa ja mahdollisesti asiantuntijan apua.

Mikäli oma taival yrittäjänä on myös vasta alkamassa, voi olla hyvinkin suotavaa ja järkevää käyttää asiantuntevien henkilöiden avustusta onnistuneen rahoitussuunnitelman laatimisessa. Me Capitalboxilla tarjoamme ilmaista yritysrahoitusneuvontaa sekä apua yrityksen rahoitussuunnitteluun - meille voit soittaa tai varata ajan.

Hyvin yksinkertaistettu rahoitussuunnitelmaesimerkki voisi käytännössä sisältää kolme osiota; rahan käyttö, rahan lähteet sekä käyttöpääoma.

Rahoitussuunnitelman mallin voi löytää netistä täysin ilmaiseksi, mutta sen laadun ja käyttökelpoisuuden voi esimerkiksi varmistaa joltakin asiantuntevalta taholta. Monet pankit, yrityssparraamot sekä valtion virastot auttavat ja tarjoavat hyvin mieluusti asiantuntevaa palveluaan niin aloitteleville, kuin pidempiaikaiselle yrittäjille. 

Vaikkei apua pyydettäessä olisi täyttä varmuutta vielä omasta liiketoimintasuunnitelman, rahoitussuunnitelman tai kannattavuuslaskelman oikeellisuudesta, on kuitenkin järkevää miettiä niitä mahdollisimman tarkkaan ennalta. Näin ensimmäinen askel onnistuneeseen yritystoimintaan on jo otettu.

Lue lisää:

Yksinkertaisen kassavirtalaskelman laatiminen

Mitä on käyttöpääoma?

 

Soita tai varaa aika rahoituksen suunnittelua varten

 

Aloittavan yrityksen rahoitussuunnitelma

Rahoitussuunnitelman eli rahoituslaskelman laatiminen on perusta, jolle uuden yrityksen liiketoiminta rakennetaan. Aloittava yritys tarvitsee käynnistysvaiheessa lähes aina alkupääomaa ja usein sen lähteenä toimivat ulkoiset rahoittajat.

Aloittavan yrityksen rahoitussuunnitelma on usein vaatimuksena, kun lähdet hakemaan rahoitusta yrityksellesi ulkoisista rahoituslähteistä. Ja vaikket hakisikaan ulkoista rahoitusta, on rahoitussuunnitelman tekeminen kannattavaa, sillä se tukee sinua yrityksesi päätöksenteossa.

 

Hae lainaa uudelle tai aloittavalle yritykselle

 

Laadi siis aloittavan yrityksen rahoitussuunnitelma hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista, jotta sinulla olisi hyvät edellytykset hakea rahoitusta uudelle yritykselle ja saada vakiinnutettua yrityksen toiminta kestäväksi. Muista olla lukujen suhteen realistinen, jotta rahoituksen järjestyminen perustuu oikealle tarpeelle. Alempaa näet, miltä rahoitussuunnitelma esimerkki voisi näyttää.

 

Mitä uuden yrityksen rahoitussuunnitelma sisältää?

Yrityksen kulut

Kirjaa uuden yrityksen rahoitussuunnitelmaan kaikki yrityksen perustamiseen liittyvät kulut juoksevien kulujen lisäksi. Erittele kuluerät kategorisesti. Ota huomioon muun muassa laitehankinnat, palkat, tilavuokrat, voitonjako, lainanlyhennykset jne.

 

Käyttöpääoman kohdalla ole erityisen tarkkana ja ota huomioon aika, kun yritystoiminta ei vielä tuota rahaa - varaa sitä ainakin kahdelle tai kolmelle kuukaudelle.

 

Tutustu Capitalboxin käyttöpääomalainaan

 

Rahoituslähteet - mistä rahaa saadaan tai haetaan

Rahoitustarpeiden tultua selville, tulee yrityksen selvittää, mistä kaikkialta sen täyttämiseksi saadaan rahaa tai sitä aiotaan hakea. Suunnittele yritysmuodollesi sopiva rahoitus- ja pääomarakenne. Vertaile alan vastaavien yritysten ulkoisen ja oman pääoman suhdetta.

 

Uuden yrityksen rahoitussuunnitelma esimerkki:

Aloittavan yrityksen rahoitussuunnitelman on tarkoitus jäädä osaksi yrityksen taloudenhallintaa ja päätöksentekoa, joten pidä yllä säännöllistä seurantaa yrityksen rahavirroista ja päivitä lukuja tarpeen mukaan. Voit tehdä seurantaa esimerkiksi kuukausitasolla.

 

Kuvitteellinen uuden toiminimiyrityksen rahoitussuunnitelma:

 

RAHAN TARVE 
 

 • Perustamismenot                    110
 • Laitteet                                    2000
 • Markkinointi                             750
 • Käyttöpääoma                         4000
 • Vakuutukset                            200
 • Varasto                                    300
 • Toimistokulut                           150
 • Tuotantovälineet                    
 • Kassareservi                           1500

           

RAHAN TARVE YHTEENSÄ €                      8860

 

RAHAN LÄHTEET 
 

OMA PÄÄOMA €
 

 • Osakepääoma            
 • Omat rahasijoitukset               4500

 

ULKOINEN PÄÄOMA €
 

 • Yrityslainat ja pankkilainat                              5000
 • Finnvera
 • Muut lainat

 

Tämä yksinkertainen rahoitussuunnitelma esimerkki auttaa sinua pysymään kartalla yrityksen taloudesta aloitusvaiheessa, ja helpottaa ulkoisen rahoituksen hakemista. Voit laatia vastaavan itse ja lisätä uusia sarakkeita tuleville kuukausille ja vuosille.

Halutessasi voit myös pyytää kirjanpitoyritykseltä palvelua ja ammattiapua rahoitussuunnitelman laatimista varten.

Lue lisää – Pk-yrityksen kirjanpito

Realistinen rahoitussuunnitelma, kannattavuuslaskelma ja perinpohjainen liiketoimintasuunnitelma ovat yhdessä merkittäviä tekijöitä yrityksen menestykselle.

 

Tutustu Capitalboxin yritysrahoitusvaihtoehtoihin

 

Lue lisää:

Yksinkertaisen kassavirtalaskelman laatiminen

Mitä on käyttöpääoma?

Pitkäaikainen yrityslaina

FAQ:s

Mikä on rahoitussuunnitelma?

Yrityksen rahoitussuunnitelma auttaa yritystä ja sen ulkopuolisia tahoja ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta sekä nyt, että tulevaisuudessa. Rahoitussuunnitelmasta ilmenee mm. mistä yritys hankkii rahoitusta, kuinka paljon, mitä varten, kuinka pitkäksi aikaa ja millä maksu-aikataululla. 

Miksi rahoitussuunnitelman laatiminen on tärkeää?

Yrityksen rahoitussuunnitelman laatiminen auttaa yritystä yritysrahoituksen järjestämiseen ja ulkopuolisen rahoitukseen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Rahoitussuunnitelma tuo selkeyttä yrityksen omistajille ja muille rahoittajille, miten yritys on tulevaisuudessa aikeissa järjestää rahoitukseen liittyvät asiat.