Julkaistu22.04.2022
Viimeksi muokattu
07.06.2022

Kassavirran ennustaminen - näin se tehdään

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, mutta sitä voi tietyillä osa-alueilla yrittää. Yrityksen kassavirran ennustaminen ja seuraaminen hyödyttävät yrittäjiä monilla tavoilla.

Nimensä mukaisesti kassavirtaennuste sisältää yrityksen tulevat menot ja tulot tulevilta kuukausilta, joten menneisyyden luvut eivät sen suhteen ole merkittävässä roolissa, vaan tarkoitus on juurikin kohdistaa huomio tulevaan.

Kassavirtaennuste kertoo paljon yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta lähitulevaisuudessa ja se auttaa yrittäjää tekemään rationaalisia päätöksiä sekä näkemään, miltä yrityksen tulevaisuus näyttää lähikuukausina. Pitkällä tähtäimellä hyvä kassavirran ennustaminen voi näkyä kannattavana ja kukoistavana yrityksenä, mikä on myös CapitalBoxin visio: auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään.

Miksi kassavirtaennuste kannattaa tehdä?

Kuten aiempana artikkelissa on jo todettu, että kassavirran hallinnalla voidaan parantaa muun muassa yrityksen liiketoimintamallia, tehdä tietoon ja dataan perustuvia päätöksiä ja investointeja. Näin ollen kassavirtaennuste on luonnollisesti isossa roolissa kassavirran hallinnassa.

Lue lisää - yrityksen investointien suunnittelu

Kassavirtaennuste ja kassavirran ennustaminen kannattaa ottaa käyttöön heti kun yrityksen liiketoimintasuunnitelmakin on valmis, sillä kassavirtaennusteen tekeminen lisää yrityksen toiminnan ennakoitavuutta.

Etenkin yrityksen alkutaipaleella yksi suurimpia haasteita toiminnan vakiinnuttamiselle on se, että kassavirta tuppaa olemaan negatiivinen, koska alussa on kustannuksia usein enemmän kuin kassaan sisään virtaavaa tuloa. Ennusteen perusteella yrittäjä voi hakea kassavajeeseen lisärahoitusta ja varautua tilikauden haastavampiin ajanjaksoihin.

Lue lisää - mitä on kassavirta ja miksi se on tärkeää?

Miten kassavirran ennustaminen tapahtuu?

Suomalainen yrityskenttä on pullollaan asiantuntijayrityksiä, joiden ydinosaamiseen kuuluvat kassavirran ennustaminen ja muut yrityksen taloudenhallinnan työkalut. Yrittäjänä voit turvautua ammattilaisten valmiisiin palveluihin ja työkaluihin, joilla kassavirran ennustaminen käy vaivattomasti. Kassavirran ennustaminen voidaan joko ulkoistaa täysin tai sitten asiaankuuluvia työkaluja voidaan ostaa, joilla kassavirranennusteen tekeminen onnistuu.

Jos olet pienen pk-yrityksen omistaja ja kuitenkin haluat laatia itse esimerkiksi excel -pohjaisen kassavirtaennusteen, niin alta löydät yleispätevän kassavirtaennustemallin, jota voit käyttää apuna oman yrityksesi kassavirtaennusteen kohdalla.

Valmiiseen pohjaan tai yksinkertaiseen kassavirtaennustemalliin täytetään tulevien kuukausien tulot ja menot. Ennustetta voidaan myös tehdä pidemmällä aikavälillä riippuen toimialasta.

Kassavirtaennustemalli

Tässä on esimerkki kassavirtaennustemallista, jota pienyrittäjä voi käyttää apunaan yrityksensä kassavirran ennustamisessa.

 

Tällaisen ilmaisen kassavirtaennustemallin lisäksi yrittäjä voi hakea apua ammattilaiselta kassavirtaennusteen laatimiseksi. Kassavirtaennuste on tärkeä työkalu yrityksen talousjohtamisessa, minkä vuoksi riippuu yrityksestä ja sen toimialasta sekä tietenkin yrittäjästä, kannattaako se ulkoistaa ammattilaiselle vai olisiko kassavirran ennustaminen tehtävissä itse.

Vinkkejä kassavirran hallintaan ja käyttöpääoman rahoitukseen 

Kassavirtaan ja käyttöpääomaan liittyvät haasteet ovat yleisimpiä syitä hakea yritysrahoitusta, erityisesti pk-yritysten keskuudessa. CapitalBoxin käyttöpääomalaina ja pieni yrityslaina ovat pk-yritykselle tarkoitettuja rahoitusvälineitä yritystoimintaan luonnollisesti liittyvien käyttöpääomahaasteiden tasoittamisesti. Myöntämämme rahoitus on läpinäkyvää ja vakuudetonta. 

 

Tutustu käyttöpääomalainaan

 

Hae pientä yrityslainaa

 

Lue lisää:

Yrityksen maksuvalmius ja sen parantaminen


Yritysrahoitus ilman vakuuksia - näin se onnistuu