Julkaistu24.05.2022
Viimeksi muokattu
05.01.2024

Mitä tulorahoitus tarkoittaa ja miksi se on yritykselle tärkeää?

Yrityksellä on karkeasti jaoteltuna kolme eri keinoa rahoittaa toimintaansa. Nämä rahoitusmuodot ovat omalla ja vieraalla pääomalla rahoittaminen sekä yrityksen tulorahoitus. Oma pääoma on omistajien sijoittamaa yritykseen ja vieraspääoma erilaisia velkoja. Mutta mitä tulorahoitus tarkoittaa?

Tulorahoitus on yrityksen omasta toiminnasta syntynyttä rahavirtaa, jolla se voi rahoittaa omaa toimintaansa. Kun yrityksen liiketoiminnasta syntyvä tulovirta kassaan on suurempi, kuin mitä yrityksen kassasta lähtee pois, on tämä yrityksen rahavirta (eng. cashflow) positiivinen.

Lue lisää - yrityksen kassavirran tärkeys ja hallinta

Millainen rahoitusmuoto yrityksen tulorahoitus on?

Positiivinen kassavirta on tärkein yrityksen rahoitusmuoto. Sen avulla yritys voi rahoittaa muun muassa omia investointeja, velkojen lyhennystä tai osinkojen maksamista. Jos yrityksen tulorahoitus ei kata korvaamaan sen omia investointeja yritys ei ole tällöin omavarainen.

Muut yrityksen rahoitusmuodot voivat tässä tapauksessa paikata investointien tulorahoitusta. Pidemmän päälle tämä ei ole kuitenkaan kannattavaa, jos yrityksen toiminnasta saaduilla tuloilla ei pystytä korvaamaan tulorahoitusta.

Yrityksen kassavirran ennustaminen ei ole aina helppoa, mutta se silti kannattaa. Kassavirran ennustamisella yritys voi saada paremman kuvan tulevista menoistaan ja tuloistaan, ja arvioida näiden pohjalta paremmin yrityksensä rahoituslaskelmia. Yrityksen rahoituslaskelma on helpompi muodostaa, kun on parempi käsitys tulevista menoista ja arvioiduista tuloista.

Miten tulorahoitus lasketaan?

Tulorahoitus liittyy hyvin olennaisesti yrityksen rahoitustuloksen laskemiseen. Rahoitustulos on yrityksen tunnusluku, jolla mitataan, kuinka paljon yrityksen liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja voidaan kattaa tulorahoituksella.

Tämä on tyypillisin keino, miten tulorahoitus lasketaan yrityksen rahoitusta arvioitaessa. Rahoitustulos kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään menoistaan ja jakamaan omistajilleen osan voitosta.

Rahoitustuloksen laskemiseen on yksinkertainen kaava, jolla yrittäjä voi helposti sen itse laskea:

Rahoitustulos = nettotulos + poistot ja arvonalentumiset

Negatiivinen tulorahoitus ja sen merkitys

Negatiivinen tulorahoitus tarkoittaa sitä, että yritys on käyttänyt myös muita rahoitusvaihtoehtoja kuten oman tai vieraan pääoman lisäämistä kulujen kattamiseen. Muut yrityksen rahoitusvaihtoehdot eivät kuitenkaan ole terve ja kestävä keino rahoittaa loputtomiin yrityksen toimintaa.

Siksi yrityksen toiminnan, sekä osakkeen omistajien voitonjaon kannalta on mielekkäämpää, että yritys pystyisi olemaan mahdollisimman omavarainen ja kuittaamaan suurimman osan tai kaikki kulunsa tulorahoituksella.

Negatiivinen tulorahoitus voi johtua useasta eri syystä. Mikäli kassavirta on negatiivinen, se ei välttämättä tarkoita, etteivätkö yrityksen tuotteet tai palvelut menisi kaupaksi. 

Negatiivinen kassavirta voi johtua myös siitä, että yrityksellä on sitoutunut paljon varoja vaihto-omaisuuteen, kuten suureen varastomäärään tiettyä tuotetta tai esimerkiksi myyntisaamisiin, joita asiakkaat eivät ole toistaiseksi vielä maksaneet.

Miten tulorahoitus vaikuttaa maksuvalmiuteen?

Tulorahoitus kertoo siitä, kuinka paljon yrityksen kassaan virtaa rahaa sisään ja pois. Näin ollen se kertoo myös yrityksen sen hetkisestä maksuvalmiudesta, eli kassan nykytilanteesta. 

Mikäli yrityksen taloudellinen tilanne olisi sinällään hyvä, esimerkiksi heillä olisi runsaasti myyntisaamisia, sekä tavaraa varastossa odottamassa ostajia, yrityksen maksuvalmius voi olla silti heikko tässä tilanteessa. Jos yritys saisi kyseisellä hetkellä suuren laskun toiselta yritykseltä se voisi olla pulassa. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden muuttaminen tuloiksi voi viedä vielä aikaa, ja lasku pitäisi maksaa pian.

Tällaisia tilanteita varten yrityksen on hyvä pohtia omaa maksuvalmiuttaan. Maksuvalmiuden tunnusluvut auttavat yritystä tämän ongelman edessä, pitämään oman kassansa riittävän suurena.

Näistä linkeistä saat tutummaksi yrityksen maksuvalmiuden tunnusluvut Quick Ration ja Current Ration.

Muut yrityksen rahoitusvaihtoehdot

Etenkin aloittavilla yrityksillä on hyvin vaikeaa aluksi kattaa kaikkia menojaan pelkästään tulorahoituksen voimin. Samoin monilla jo olemassa olevilla yrityksillä voi tulla eteen kassakriisi tai muuten vaikeuksia rahoittaa tilapäisesti toimintaansa.

Yksi työkalu nopean ja joustavan ulkopuolisen rahoituksen järjestämiseksi on CapitalBoxin yritysluotto. Yritysluotto on riskitön, helppo ja nopea keino järjestää yritykselle rahoitusta käyttöpääomaa, kasvua tai maksuvalmius haasteita varten. Luoton etu verrattuna lainaan on se, että yritys maksaa korkoa vain nostamastaan luotosta. 

Luoton nostajana päätät myös itse tarvitsemasi summan, sekä sen nostamisen ajankohdan. Jos yrityksen maksuvalmius on koetuksella, yritysluotto voi olla oiva apuväline.

Capitalbox tarjoaa asiantuntevaa ja luotettavaa rahoitusneuvontaa ja rahoitusta yrittäjille. Visiomme on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä menestymään ja kasvamaan sekä ymmärtämään yritysrahoituksen lainalaisuuksia.

 

Soita tai varaa aika rahoitusneuvontaa varten

 


Tutustu yritysluoton etuihin

 

 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tulorahoitus tarkoittaa?

Tulorahoitus on yrityksen omasta toiminnasta syntynyttä rahavirtaa, jolla se voi rahoittaa omaa toimintaansa. Kun yrityksen liiketoiminnasta syntyvä tulovirta kassaan on suurempi, kuin mitä yrityksen kassasta lähtee pois, on tämä yrityksen rahavirta (eng. cashflow) positiivinen.

Miten tulorahoitus lasketaan?

Tulorahoitus liittyy hyvin olennaisesti yrityksen rahoitustuloksen laskemiseen. Rahoitustuloksen laskemiseen on yksinkertainen kaava jolla yrittäjä voi helposti sen itse laskea:

Rahoitustulos = nettotulos + poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoitus voi olla myös negatiivista, joka voi johtua useasta eri syystä.