Julkaistu18.11.2021
Viimeksi muokattu
26.04.2022

Näin laadit yksinkertaisen kassavirtalaskelman

Kassavirtalaskelma kertoo, minkä verran ja millaisilla aikatauluilla yrityksen kassaan virtaa rahaa sisään ja ulos. Lähtökohtaisesti on hyvä pysyä selvillä yritystilin rahavirroista, jotta tilin saldon pystyy pitämään positiivisena. 

Kassavirtalaskelman avulla voidaan myös tehdä päätelmiä yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. Se toimii myös yritysjohdon tukena päätöksenteossa ja auttaa tarkemman budjetoinnin tekemisessä. 

Tässä artikkelissa kerromme, miksi kassavirtalaskelmaa käytetään yrityksen päätöksenteossa, lisäksi esittelemme kaavoja sekä avainlukuja kassavirtalaskelman tekemisen tueksi.  

 

Tällainen on yksinkertainen kassavirtalaskelma 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää tiedot yrityksen menoista ja tuloista. Pienyrittäjille kassavirran seuraaminen yksinkertaisen kassavirtalaskelman avulla on helppoa ja auttaa hahmottamaan yrityksen tulevaisuutta. 

Lue lisää - miksi kassavirta on erityisen tärkeää pk-yrityksille

 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää ainakin nämä luvut: 

 

Menot 

 • Palkat ja niistä aiheutuvat sivukulut 
 • Muut kiinteät kulut kuten vuokra, vakuutukset ja kalusto 
 • Ostot 
 • Lainojen lyhennykset 
 • Alv-maksut 
 • Verot 

 

Tulot 

 • Myyntitulot 
 • Tulevaisuuden myynnit 
 • Alv-palautukset 
 • Yrittäjän tuet 
 • Lainat 
 • Muut tulot 

 

Näillä vinkeillä teet kassavirtalaskelman itse, mutta muista, että voit myös aina kääntyä asiantuntijan puoleen ja tilata kokonaisvaltaisen kassaennustepalvelun. Verkosta löytyy myös ilmaisia excel-pohjia yksinkertaisen kassavirtalaskelman tekemiseksi. 

Jos tuntuu siltä, että haluat tehdä kassavirtaennusteen itse, mutta tämän tason yksinkertainen kassavirtalaskelma ei riitä, katso seuraavasta kappaleesta kassavirtalaskelman kaava ja se, kuinka kattavampi kassavirtalaskelma tehdään itse. Tutustu myös kassavirran ennustamisen oppaaseemme!

 

Haasteita kassavirran kanssa? Soita tai varaa ilmainen puhelinkonsultointi

 

Kassavirtalaskelman kaava 

Ota tästä alta talteen kassavirtalaskelman kaava, jota hyödyntämällä selvität yrityksen kassavirrat perinpohjaisesti. Kaavan tarkoituksena on saada selville yrityksen rahavirrat tulevaisuutta ajatellen sekä luoda kuva yrityksen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. 

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtaan. Kassavirtalaskelma sisältää näin ollen näiden kolmen osa-alueen lukuja. 

 

Kassavirtalaskelma auttaa selvittämään, minkä verran tuotetta tai palvelua täytyy myydä, jotta yrityksen juoksevan liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien kulut saadaan katettua. 

Netistä voit löytää useita erilaisia kassavirtalaskelmakaavoja, mutta tähän olemme valinneet Yritystieto Ry:n esittelemän, hyvin kattavan kassavirtalaskelmakaavan*. 

 

Liiketulos 

+ Poistot ja arvonalennukset

= Käyttökate 
 

-/+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys 

+/- Pakollisten varausten lisäys/vähennys

= Toimintajäämä 
 

+ Rahoitustuotot 

- Rahoituskulut 

- Verot 

+/- Satunnaiset tuotot/kulut

= Rahoitusjäämä 
 

-/+ Investoinnit (netto) 

-/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys

= Investointijäämä 

+/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 

+/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. osingon jako) - Osingonjako/yksityiskäyttö 

-/+ Lainasaamisten lisäys/vähennys

= Rahavarojen muutos 
 

+ Rahavarat tilikauden alussa 

 - Rahavarat tilikauden lopussa 

 

*= Yritystutkimus ry:n suosittelema kassavirtalaskelma (Yrityksen tilinpäätösanalyysi s. 55, Yritystutkimus ry 2017) 

Lataa koko dokumentti ja kassavirtalaskelman pohja. Kassavirtalaskelman kaava löytyy dokumentista kokonaisuudessaan sivulta 96.

 

Kassaennuste 

Kassavirtalaskelman periaatteena on, että se on yrityksen kassaennuste, joka antaa osviittaa siitä, millaista yrityksen kassavirta tulee tulevaisuudessa olemaan. Ei ole siis tarkoitus, että kassavirtalaskelmaan merkitään menneisyyden lukuja, vaan se on nimenomaan tulevaisuutta arvioiva kassaennuste. 

Lukujen suhteen tulee olla realistinen, jotta kassaennuste kuvaa mahdollisimman tarkasti tulevaisuutta. 

Monet yrityksen liiketoimintaan ja taloudenhallintaan keskittyvät asiantuntijayritykset tarjoavat kassavirtalaskelmapalveluita kassavirtaennuste tai kassaennuste -nimillä. Näissä on kyse valmiista palvelupaketeista, joiden ohjelmistojen avulla liiketoiminnan suunnittelu ja kassavirtojen ennustaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Samalla nämä yritykset tarjoavat asiantuntija-apuaan ohjelmistojen käytössä. 

Usein kassaennustetta käytetään lyhyemmän aikavälin työkaluna, mikä riippuu täysin toimialasta ja siitä miten pitkällä aikajänteellä tarkkoja ennusteita pystytään laatimaan. On toki myös mahdollista tehdä pidemmän aikavälin kuten vuoden tai useamman vuoden kattava kassaennuste yrityksen johtamisen tueksi. 

Kassaennuste auttaa yritystä havaitsemaan mahdolliset tulevat maksuvaikeudet ja sitä kautta antamaan mahdollisuuden varautua niihin jo etukäteen – tai ehkä jopa ehkäistä niitä. 

 

Kassavirtalaskelma pohja 

Jos kuitenkin haluat hallita yrityksesi taloutta ja tehdä kassavirtalaskelmaa itse, niin netistä löytyvä valmis ja ilmainen kassavirtalaskelmapohja auttaa sinua ennakoimaan yrityksesi kassavirtoja. 

Googlaamalla hakusanat: ilmainen kassavirtalaskelma pohja – löydät varmasti helppokäyttöisen kassavirtalaskelmapohjan, joka sopii juuri sinun yrityksellesi. Useat kassavirtalaskelmapohjat ovat excel -tiedostomuodossa, joten niitä varten tarvitset Microsoftin Excel -ohjelman työpöytä- tai verkkoversion. 

On hyvä muistaa, että maksulliset taloudenhallintapalvelut tarjoavat aina jotakin enemmän ilmaisiin verrattuna. Kannattaa siis myös selvittää, löytyykö maksullisista vaihtoehdoista yrityksesi käyttöön paremmin soveltuva kassavirtalaskelmapohja. 

 

Kassavirtalaskelman laatiminen 

Kassavirtalaskelman laatiminen kannattaa tehdä heti, kun yrityksesi liiketoimintasuunnitelma on valmis, jotta tiedät, miltä tulevat kuukaudet näyttävät taloudellisesta näkökulmasta. 

Pienten yritysten kohdalla kassavirtalaskelman laatiminen itse onnistuu kätevästi kassavirtalaskelma kaavaa tai valmista kassavirtalaskelma pohjaa käyttäen.  

Jos sen sijaan kassavirtalaskelman laatiminen tuntuu hankalalta, voi ulkopuolisesta avusta olla hyötyä. Etenkin hieman suuremman yrityksen voi olla järkevää palkata talousalan ammattilainen asialle. 

Kassavirtalaskelman laatiminen edellyttää asiakkaiden ja myyntiprosessin rajapinnan tuntemista ja sitä tulisi käyttää apuna yrityksen budjetin laatimisessa. (Kassavirran ennustamisella tehokkaaseen rahankäyttöön: case: Kraatz-konserni s. 32, Jesse Lingman 2017) 

Kassavirtalaskelman laatiminen auttaa yritystä hahmottamaan, miltä yritystilillä tulevaisuudessa näyttää. Ylipäätään kassavirtalaskelma toimii yrityksen johdon päätöksenteon tukena.

 

Kassavirtalaskelman malli 

Ilmainen kassavirtalaskelmamalli on helppo työkalu pienyrittäjälle, joka haluaa tehdä rahavirtojen ennusteita itse. Esimerkiksi Microsoftin kassavirtalaskelmamalli löytyy verkosta hakusanoilla "rahavirtalaskelma malli", jonka voi ladata ilmaiseksi yrityksen käyttöön. 

Olemme käyttäneet sitä tässä esimerkkinä havainnollistamaan, millainen kassavirtalaskelmamalli voisi olla. Kuvan kassavirtalaskelman esimerkki on siis kuvitteellinen. 

 

CapitalBox-Kassavirtalaskelma

 

Yrittäjä täyttää taulukkoon luvut tulevien kuukausien rahavirta-arvioista, joiden perusteella kassavirtalaskelma malli antaa tummennetuille alariveille luvut siitä, mikä on yrityksen maksuvalmius kunkin kuun lopussa. 

Näiden ilmaisten mallien lisäksi pienyritykset voivat ostaa yritysjohtamiseen ja taloudenhallintaan erikoistuneilta yrityksiltä tarkemmin eri toimialoille kohdennettuja kassavirtalaskelma malleja. 

Kassavirtalaskelma on yrityksen eräs tärkeimmistä talousjohtamisen työkaluista. Yrityksestä ja toimialasta riippuen kassavirtalaskelman tekeminen kannattaa hoitaa joko täysin omavaraisesti tai ulkoistaa toiminto ammattilaisen käsiin.

 

Lisää käyttöpääomaa kumppanin avulla  

Me CapitalBoxilla ymmärrämme yritysten maksuvalmiushaasteet ja tarjoamme käyttöpääomaa yrityksille. Olemme erikoistuneet nopeisiin ja helppoihin lainoihin aina 2 000 eurosta jopa 350 000 euroon asti ja tarjoamme mm. vakuudetonta yrityslainaa. 

Olemme palvelleet tuhansia tyytyväisiä asiakkaita Suomessa ja olemme Euroopan johtava pk-yritysten yritysten verkkorahoitusalusta. Kauttamme yritykset saavat rahoitusneuvontaa veloituksetta sekä voivat hakea erilaisia yrityslainoja. 

 

Tutustu kokemuksiin yrityslainastamme