Julkaistu23.03.2022
Viimeksi muokattu
07.06.2022

Pk-yrityksen arvo ja arvonmääritys

Omistajanvaihdokset pk-yritysten keskuudessa ovat yleistymään päin, eikä suotta – uutisointi tuottoisista yritykaupoista kiinnostaa monia. Houkuttelevat yrityskauppahinnat ovat yksi syy pk-yritysten omistajanvaihdoksiin, mutta toinen olennainen syy on suurten ikäluokkien ikääntyminen, mikä on johtanut väistämättömään exit-buumiin niin maailmalla kuin Suomessakin.

Pk-yrityksen arvonmääritys kuuluu exit-strategioiden ensimmäiseen vaiheeseen, joka on valuaatio – nimensä mukaisesti arvonmääritys. Tässä artikkelissa käsittelemme nimenomaan pk-yrityksen arvoa ja sitä, miten pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa tapahtuu, sekä niihin liittyviä asioita, jotka korostuvat etenkin pk-yritysten kohdalla.

Miten pk-yrityksen arvo määräytyy?

Ei ole olemassa yhtä tiettyä lukua, joka kertoisi pk-yrityksen arvon. Sitä varten on arvioitava yrityksen tulevaisuutta, katsottava yrityksen historiallisia lukuja, jotka tase ilmoittaa, sekä arvioitava yrityksen omaisuutta ja yrittäjän osuutta yrityksen tulosluvuissa.

Saatavilla olevaan tietoon on myös hyvä verrata, eli jos vastaavan toimialan, alueen ja samankokoisten ja muuten vastaavien toteutuneiden yrityskauppojen tietoja on saatavilla, niin sitä kannattaa käyttää hyödyksi.

 

Yksinkertaisin tapa laskea pk-yrityksen arvo

Kaikista yksinkertaisin tapa tehdä pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa on laskea pk-yrityksen arvo kaavalla: kiinnostus * kannattavuus.

Miten tämä sitten lasketaan? Ensimmäinen asia, joka ostajia mietityttää kiinnostavuuden suhteen on, kuinka yrittäjäkeskeinen yritys on kyseessä.

Optimaalinen tilanne olisi, että yrittäjä on ennakoinut tilannetta, omistajanvaihdos on ollut suunniteltu sekä tiedossa pitempään, joten vetovastuuta ja hiljaista tietoa on jaettu yrityksen avainhenkilöille. Tällainen omistajanvaihdos tulisi todennäköisesti tapahtumaan ilman sen suurempia haasteita. Mitä selkeämpi liiketoiminta, ja yrityskulttuuri, sen kiinnostavampi pk-yritys on ostajan näkökulmasta.

Vinkki: Pk-yrittäjä; mieti vastaus kysymykseen, mikä on yrityksesi businesslogiikka? Näin osaat varautua mahdollisten ostajien kiperiin kysymyksiin ja lisäät yrityksesi kiinnostavuutta.

Ostajan näkökulmasta kasvuopotentiaalinen ja kannattava yritys on aina kiinnostava. Muita kiinnostuksen osalta tärkeitä seikkoja ovat yrityksen asiakaskunta, palveluiden ja tuotevalikoiman markkinatilanne sekä yrityksen potentiaali ja valmius kansainvälistymistä varten.

Kiinnostavuus voi sen sijaan laskea, jos yrityksen kassavirta on olematonta, omaisuuden kiertonopeus on hidasta, myyntisaamiset tulevat pitkällä aikavälillä ja yritystä odottavat isot investointitarpeet.

Lue lisää investointien rahoituksesta

Kolme keskeisintä kohtaa yrityksen kannattavuus sisältää, ovat yrityksen tuloksentekokyky, realistiset ennusteet tuotoista eli kassavirrasta sekä miltä tase näyttää.

 

Pk-yrityksen arvonmääritys alkaa historiallisten tulosten tarkastelusta

Yrityksen arvonmääritys aloitetaan tarkastelemalla yrityksen tuloksentekoa menneinä vuosina. Kustannukset ja tuloslaskelmat käydään tarkasti läpi ja tuottojen kohdalla kiinnitetään huomiota niiden pysyvyyteen.

Yrittäjän tulee osata vastata kysymyksiin koskien tärkeimpiä asiakkuuksia kuten niiden asiakasuskollisuutta ja osuutta liikevaihdosta. Yrittäjän olisi myöskin hyvä osata vastata jakeluverkkoa koskeviin kysymyksiin sekä siihen, mikä on ollut hänen osuutensa yrityksen tulosten takana. Yrityksen keskimääräinen nettotulos on luku, jota tavoitellaan tarkastelun lopuksi.

 

Tase ja käyttöomaisuus pk-yrityksen arvonmäärityksessä

Taseen osalta katsotaan käyttöomaisuutta silloin, kun halutaan määrittää yrityksen arvo. Laitteiden ja koneiden arvonmäärittely on suhteellisen helppoa tehdä itse, mutta vaikeammaksi osoittautuvat kiinteistöt sekä aktivoitujen kustannusten arvo. Näissä tapauksissa lienee ottaa varman päälle ja turvautua ammattiyrityksen palveluihin.

Yhteenvetona taseesta saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa pk-yrityksen varallisuus arvostetaan käypään arvoon, velat vähennettynä. On hyvä muistaa, ettei ostaja ole tulossa ostamaan vain yrityksen omaisuutta, vaan hänellä on myös tuottava yritys ja tulevaisuuden tuotot mielessään.

Huolellisesti tehdyn kartoituksen perusteella voidaan ennustaa yrityksen kassavirtaa ja liikevaihtoa tulevaisuudessa. Se, kuinka pitkälle ennuste voidaan tehdä, riippuu täysin yrityksen toimialasta ja muista liiketoimintaan liittyvistä tekijöistä.

Yrityksen historiallisten lukujen ja tulevaisuuden näkymien tultua selväksi, voidaan niiden yhdistelmästä vetää johtopäätöksiä ja laskelmia yrityksen sen hetkisestä arvosta ja kauppahinnasta. Samalla tietysti vertaillaan saatuja arvoja samankaltaisiin toteutuneisiin yrityskauppoihin, jotta pk-yrityksen arvonmäärittäminen osuisi mahdollisimman tarkasti vastaamaan todellisuutta.

Tänä päivänä osakeyhtiöiden yrityskauppahinnat ovat noin nelisen kertaa suuremmat kuin pk-yritysten hinnat, joten ostajan näkökulmasta kannattaa miettiä ainakin kahteen tai kolmeen kertaan, kumpi tuottaa tulevaisuuden koittaessa paremmin ja kumpaan lähtee rahojaan sijoittamaan.

Voit lukea lisää yrityksen arvonmäärityksestä ja arvonmääritysmenetelmistä täältä.

 

Pk-yrityksen arvonmääritys ja exit-strategia – valmistaudu jo perustamisvaiheessa

Paras aika suunnitella exit-strategiaa on yrityksen perustamisvaihe, toiseksi paras aika on luettuasi tämän artikkelin.

Ota samalla selvää, mitä kaikkea yrityksesi arvonmäärityksessä tulee myöhemmin ottaa huomioon, jotta pystyt pitämään yrityksen kannattavuuden, kiinnostavuuden ja muut asiat reilassa, saadaksesi paremman kauppahinnan yrityksestä.

Tutustu termiin exit readiness ja ole ennakoiva, jotta saat yritystäsi parhaan mahdollisen hinnan! 

Lue lisää:

Yrityskauppojen rahoitus

Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

 

Tutustu Capitalboxin yritysrahoitustarjontaan