Julkaistu11.10.2021
Viimeksi muokattu
28.01.2022

Yrityksen kansainvälistyminen - vaiheet ja rahoituksen järjestäminen

Globaalissa kehittyneessä markkinataloudessa kilpailu on kovempaa kuin koskaan aiemmin logistiikan ja teknologian kehittymisen ansiosta. Kilpailijoista erottautuminen on vaikeampaa, minkä vuoksi yhä useampi yritys tähtää kotimaan liiketoiminnan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

Yrityksen kansainvälistyminen on mahdollisuus yrityksen ja sen liikevaihdon kasvulle, kun se laajentaa toimintaansa uusille markkinoille. Liiketoiminnan ja verkostojen kasvaessa myös yrityksen erottuvuus ja uskottavuus lisääntyvät, mistä voi olla etua yritykselle sen kilpailijoihin verrattuna. (Öhman, L. & Viljanen, M. 2019)

Kansainvälistyminen on vaiheittainen prosessi, minkä tueksi on tarjolla niin yksityistä, että julkista palvelua ja rahoitusta, joiden avulla yrityksen kansainvälistyminen voidaan viedä läpi onnistuneesti.

Yrityksen toiminta voi olla myös alun alkujaan suunniteltu kansainvälisille markkinoille, jolloin puhutaan niin sanotusta born global -yrityksestä.

Tässä artikkelissa kerromme yleisellä tasolla, mitä asioita yrityksen kansainvälistymiseen liittyy. Käymme myös läpi mitä haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy sekä kansainvälistyvän yrityksen rahoitusvaihtoehdot.

 

Kansainvälistymisen eri vaiheet

Kansainvälistymisen eri vaiheet eivät aina ole samanlaisia kaikilla yrityksillä ja erilaisia strategioita on lukuisia. Niille on kuitenkin yleensä ominaista nämä vaiheet: kartoitus, suunnittelu, markkinoille siirtyminen.

Riippuu yrityksen elinkaaren vaiheista ja kansainvälistymisen vaiheesta, millaista tukea yritys tarvitsee. Onnistumisen mahdollisuuksia voi parantaa yrityksen kansainvälistymisen neuvontapalveluihin tukeutumalla.

Etenkin kansainvälistymisen alkuvaiheessa on verkostoitumisella suuri merkitys. Uusien kontaktien ja sopivien myynti- ja yhteistyökumppanien löytäminen on elintärkeää

Myös kattavan toimintasuunnitelman laatiminen ja oikean kansainvälistymisstrategian valitseminen ovat tekijöitä, jotka auttavat prosessin saamista maaliin. Niin ikään perinteinen swot-analyysi voi olla kartoitusvaiheessa arvokas.

Viimeistään markkinoille astuttaessa on hyvä tuntea paikallinen neuvottelukulttuuri ja sopimuksiin liittyvät asiat.

 

Rahoitusta kansainvälistymiseen

Kansainvälistymiseen tarvitaan rahoitusta. Kansainvälistymistä kannattaa ajatella investointina, joka oikein toteutettuna lisää liikevaihtoa sekä mahdollistaa yrityksen kasvun. Tämän vuoksi kansainvälistymiseen on järkevää panostaa huolella.

Mitä vakavaraisempi yritys on ja mitä enemmän yritys investoi kansainvälistymiseensä, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on onnistua vakauttamaan toimintansa uusilla markkinoilla.

Hyvällä toimintasuunnitelmalla, vankalla rahoituksella ja yrityskonsultaatiolla kansainvälistymiselle luodaan hyvät edellytykset kansainvälistymiselle.

Pk-yritys voi hakea rahoitusta kansainvälistymiseen yrityslainoja myöntäviltä tahoilta sekä Team Finlandiin kuuluvilta tahoilta eli Finnveralta, Business Finlandilta sekä Ely-keskukselta. Olemme käsitelleet näitä rahoitusvaihtoehtoja myös pk-yrityksen rahoitusvinkkien yhteydessä.

 • Ely-keskuksen yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu muun muassa pk-yrityksen kansainvälistymistä varten.
 • Finnvera kansainvälistymislaina sekä Finnvera vientitakuu
 • Business Finland tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja (yrityslainat, innovaatioseteli jne.) ja rahallisia resursseja kansainvälistymiseen.
 • Vakuudellisia ja vakuudettomia yrityslainoja myöntävät rahoituslaitokset tarjoavat rahoituksen lisäksi konsultaatiota laajentamista varten.

Lue lisää pk-yrityksen rahoitusvaihtoehdoista täältä

 

Kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet

Mitkä ovat kansainvälistymisen haasteet?

 • Pienten ja uusien pk-yritysten kansainvälistyminen on haastavampaa kuin suurten, pidempään markkinoilla olleiden, ison pääoman omaavien yritysten kohdalla.
 • Oikeanlaisen kansainvälistymisstrategian valitseminen ja oikeiden myyntikumppanien löytäminen yksin voi olla haastavaa.
 • Paikallisiin tulli- ja myyntikäytäntöihin sopeutuminen.

 

Mitkä ovat kansainvälistymisen mahdollisuudet?

 • Kotimaan markkinoilla kilpailu voi olla kovaa, minkä vuoksi yrityksen kannattaa harkita kansainvälistymisestä saatuja hyötyjä ja laajentaa uusille markkinoille.
 • Uniikin palvelun tai tuotteen omaavalla pk-yrityksellä voi olla hyvät lähtökohdat kansainvälistymiselle, minkä vuoksi uuden potentaalisen markkinapaikan tavoittelu voi olla kannattavaa.
 • Yrityksen kansainvälisten yhteyksien myötä yritys saa näkyvyyttä ja uskottavuutta, mikä voi lisätä asiakkaiden luottamusta myös kotimaan markkinoilla.

 

Kansainvälistymispalvelut yritysten tukena

Ammattiosaamisen ottaminen tueksi kansainvälistymiseen on aina kannattavaa, sillä paikallisten markkinavoimien ymmärtäminen ja uusien verkostojen luominen voivat olla kultaakin kalliimpaa kansainvälistyvälle yritykselle.

Kansainvälistymispalvelut yritysten tukena on osa valtion ohjelmaa. Suuri osa Suomen bruttokansantuotteesta tulee pk-yrityksiltä, minkä takia valtio haluaa tarjota tukensa etenkin pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. CapitalBox on pk-yritysten luotettu rahoituskumppani.

Kansainvälistymispalvelua on mahdollista saada Team Finland -toimijoiden lisäksi myös yksityisiltä konsulttifirmoilta. Palveluita on saatavilla kaiken kokoisille yrityksille.

Oli kyseessä minkä tahansa kokoinen kansainvälistymistä harkitseva tai kansainvälistyvä yritys, kannattaa sen rohkeasti lähteä kartoittamaan millaisia palveluja ja rahoitusvaihtoehtoja olisi saatavilla sen kansainvälistymiselle.

Kansainvälistyvän yrityksen on löydettävä omaan kokoonsa nähden sopiva ja asiantunteva konsultti, jotta mahdollisilta haasteilta vältyttäisiin. Asiantuntijapalvelua tarjoavan yrityksen tausta on järkevä tarkistaa. Moni yritys hakeekin asiantuntevaa kansainvälistymispalvelua esimerkiksi tutulta ja turvalliselta Business Finlandilta tai paikallisesta ely-keskuksesta.

 

Kansainvälistymisvaihtoehdot pk-yrityksille

Suomessa pk-yritysten kansainvälistymistä varten on saatavilla tukea eri tahoilta. Tukea on muun muassa tarjolla konsultaation, rahoituksen sekä erilaisten verkostoitumistapahtumien muodossa.

Rahoitusvaihtojen lisäksi pk-yritykselle neuvontaa ja verkostoitumismahdollisuuksia tarjoavat muun muassa:

 • Business Finland - toiminnan suunnitelu, erilaiset messut, vientiohjelmat
 • Ely-keskukset - markkinakohtaiset ohjelmat, neuvonta ja kansainvälistymisvalmennus
 • Yksityiset konsulttiyritykset - markkinatutkimukset, konsultaatio, verkostoitumismahdollisuudet (esimerkiksi NEXPA)

 

CapitalBox on erikoistunut kasvavien ja kansainvälistyvien yrityksien rahoitukseen

Meidän missiomme Capitalboxilla on tarjota joustavaa rahoitusta kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille. Autamme pk-yrityksiä rahoittamaan yrityksen kasvua ja saamaan yrityslainaa mutkattomasti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Liettuassa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tunnemme yritysten kansainvälistymiseen liittyvät haasteet ja erityisesti rahoitustarpeet läpi toimialojen. Mikäli kaipaat luotettavaa ja läpinäkyvää rahoituskumppania yrityksesi kasvun ja kansainvälistymisen rahoittamiseksi, täytä ei-sitova yrityslainahakemus ja olemme yhteydessä. Menestystä kasvuun!

 

Täytä ei-sitova yritys lainahakemus

 

Tutustu tarkemmin rahoitusoppaisiimme:

Osakeyhtiön rahoitus

Lainaa toiminimelle

Lainaa nopeasti

Rahoitusta uudelle yritykselle

 

Lähteet:

Öhman, L. & Viljanen, M. 2019. Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen. LAMK RDI Journal. [28.9.2021]. Saatavissa:  http://www.lamkpub.fi/2019/06/06/pienten-ja-keskisuurten-yritysten-kansainvalistyminen/

Ely-keskus - Yrityksen kansainvälistyminen https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kansainvalistyminen

Business Finland - Vienti ja kansainvälistyminen
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen