Yritystalous ja tunnusluvut

cb_asiakaspalvelu
2022-05-24
Yrityksen tulorahoitus on yrityksen omasta toiminnasta syntynyttä kassavirtaa ja täten tärkeimpiä rahoitusmuotoja - lue lisää sen laskemisesta ja tulkinnasta!
CB yrityksen rahoitussuunnitelma
2022-02-18
Yrityksen rahoitussuunnitelma kuvaa yrityksen rahan käyttöä ja auttaa ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa - lue vinkit ja tutustu tarkemmin!
CapitalBox_ryhma-ihmisia-kannettavan-tietokoneen-kanssa
2022-01-12
Yrityksen budjetti toimii yrityksen talouden toimintasuunnitelmana - tutustu budjetin laatimisen perusteisiin, budjettityyppeihin ja esimerkkeihin!
CapitalBox_Yrityksen liikevaihto
2021-12-07
Lue ohjeemme yrityksesi liikevaihdon laskemiseen ja tulkitsemiseen. Mitä eroa on yrityksen liikevaihdolla ja liikevoitolla? 
CapitalBox_kayttopaaoma-ja-sen-rahoittaminen
2021-11-18
Käyttöpääoma tarkoittaa varoja, joilla katetaan yrityksen menot ennen laskurahoitusta. Useat yritykset tarvitsevat käyttöpääoman rahoitusta yllättävissä tilanteissa - lue lisää!
CapitalBox-Yrityksen omavaraisuusaste
2021-10-11
Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen vakavaraisuutta ja pääomarakennetta - tutustu omavaraisuusasteen laskemiseen, tulkintaan ja viitearvoihin!
CapitalBox Kannattavuuslaskelma
2021-09-28
Yrityksen kannattavuuslaskelma on terveen yritystoiminnan perusta - tutustu miten kannattavuuslaskelma tehdään, lataa pohja ja katso esimerkit!
capitalbox_kayttokate
2021-08-23
Käyttökate kertoo mikä on yrityksen tulos ennen poistoja, veroja tai rahoituseriä ja käyttökate %:in tulkinta riippuu monista tekijöistä - lue lisää
capialbox_yritysverokalenteri_ja_yritysverojen_maaraajat
2021-07-22
Yrittäjä, ole ajan tasalla vuoden 2021 toisen puoliskon tärkeimmistä veropäivistä ja lue lista yrityksesi kannalta tärkeistä päivämääristä loppuvuodelle!
CapitalBox_quick_ratio_eli_maksuvalmiussuhde_tunnuslukuna
2021-07-14
Quick ratio on yrityksen kannattavuuteen liittyvä tunnusluku - tutustu maksuvalmiussuhteen laskemiseen, kaavaan ja merkitykseen!
asiakkaan_elinkaariarvo
2020-11-02
Kaikki asiakkaat eivät ole samanarvoisia. Lue, miten voit luokitella asiakkaat sen perusteella, miten paljon rahaa he tuovat yrityksellesi.
mitä_on_kassavirta
2020-04-01
Kassavirran ymmärtäminen ja hallinta on tärkeää jokaiselle yrittäjälle. Siksi olemme luoneet oppaan, jonka avulla voit ymmärtää ja hallita yrityksesi kassavirtaa sekä estää tulevia kassavirtaongelmia