Yritystalous ja tunnusluvut

cb_muuttuvat kustannukset
2023-11-22
Kun tarkastellaan yrityksen talouden hallintaa, yksi keskeinen osa on kustannusten hallinta. Yrityksen kulut voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteät kustannukset, kuten vuokra ja palkat, pysyvät yleensä suhteellisen vakaana ajan kuluessa. Toisaalta muuttuvat kustannukset, kuten raaka-aineiden hinnat, kuljetuskustannukset ja markkinointimenojen vaihtelut, ovat alttiimpia muutoksille.
liiketoimintasuunnitelma ja sen laatiminen
2022-06-21
Liiketoimintasuunnitelma konkretisoi liikeideaa, auttaa rahoituksen hakemisessa ja toimii yrityksen kehittämisen välineenä - laadi liiketoimintasuunnitelma näillä opeilla!
cb_asiakaspalvelu
2022-05-24
Yrityksen tulorahoitus on yrityksen omasta toiminnasta syntynyttä kassavirtaa ja täten tärkeimpiä rahoitusmuotoja - lue lisää sen laskemisesta ja tulkinnasta!
cb_yrityksen_rahoituslaskelma
2022-05-24
Rahoituslaskelma hahmottaa yrityksen rahavirtoja ja auttaa yritystä rahoituksen sekä investointien suunnittelussa - lue lisää ja lataa mallipohjat!
cb ihmisiä analysoiva raportti
2022-04-22
Yrityksen kassavirran ennustaminen hyödyttää yritystä monilla tavoilla ja lisää yritystoiminnan ennakoitavuutta - tutustu ja lue lisää!
Yritysoston suunnittelu
2022-04-14
Oman yrityksen perustaminen on hieno idea. Mutta, että sellaisen rakentaisi tyhjästä? Hieman vaikeampaa. Siksi osa yrittäjistä ostaakin olemassa olevan yrityksen suoraan. Yrityksen ostamiseen voi olla muitakin syitä, kuten kilpailijan hankkiminen tai sijoitussalkun kartuttaminen.
CapitalBox Pk-yrityksen arvo ja arvonmääritys
2022-03-23
Tutustu pk-yrityksen arvon määrittämiseen omistajanvaihdos ja yrityskauppatilanteissa ja tunnista mistä asioista pk-yrityksen arvo muodostuu.
CB yrityksen rahoitussuunnitelma
2022-02-18
Yrityksen rahoitussuunnitelma kuvaa yrityksen rahan käyttöä ja auttaa ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa - lue vinkit ja tutustu tarkemmin!
CapitalBox_ryhma-ihmisia-kannettavan-tietokoneen-kanssa
2022-01-12
Yrityksen budjetti toimii yrityksen talouden toimintasuunnitelmana - tutustu budjetin laatimisen perusteisiin, budjettityyppeihin ja esimerkkeihin!
CapitalBox_Yrityksen liikevaihto
2021-12-07
Lue ohjeemme yrityksesi liikevaihdon laskemiseen ja tulkitsemiseen. Mitä eroa on yrityksen liikevaihdolla ja liikevoitolla? 
CapitalBox_kayttopaaoma-ja-sen-rahoittaminen
2021-11-18
Käyttöpääoma tarkoittaa varoja, joilla katetaan yrityksen menot ennen laskurahoitusta. Useat yritykset tarvitsevat käyttöpääoman rahoitusta yllättävissä tilanteissa - lue lisää!
CapitalBox-Yrityksen omavaraisuusaste
2021-10-11
Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen vakavaraisuutta ja pääomarakennetta - tutustu omavaraisuusasteen laskemiseen, tulkintaan ja viitearvoihin!
CapitalBox Kannattavuuslaskelma
2021-09-28
Yrityksen kannattavuuslaskelma on terveen yritystoiminnan perusta - tutustu miten kannattavuuslaskelma tehdään, lataa pohja ja katso esimerkit!
capitalbox_kayttokate
2021-08-23
Käyttökate kertoo mikä on yrityksen tulos ennen poistoja, veroja tai rahoituseriä ja käyttökate %:in tulkinta riippuu monista tekijöistä - lue lisää
capialbox_yritysverokalenteri_ja_yritysverojen_maaraajat
2021-07-22
Yrittäjä, ole ajan tasalla vuoden 2021 toisen puoliskon tärkeimmistä veropäivistä ja lue lista yrityksesi kannalta tärkeistä päivämääristä loppuvuodelle!