Julkaistu14.01.2022
Viimeksi muokattu
20.10.2023

Investointirahoitus yritykselle

Liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta investointien toteuttaminen on yritykselle ajoittain välttämätöntä. Investointirahoitus on yksi keino rahoituksen hankkimisen kautta tehostaa yrityksen liiketoimintaa.  

 

Investointirahoitus – löydä yrityksellesi sopivin rahoitusmuoto 

Yritystoiminnan kasvattaminen vaatii yrittäjältä investointeja. Yrityksen tulorahoitus on yksi keino vastaanottaa riittävä pääoma yrityksen investointien toteuttamiseen. Lisäksi joissain tilanteissa on mahdollista, että yrittäjä rahoittaa investoinnit omista henkilökohtaisista varoistaan. 

Useimmiten pääoma investoinnit toteutetaan jollakin rahoituksen eri muodoista. Tyypillisiä investointeja yritykselle ovat esimerkiksi erilaiset tuotantovälineiden, työkoneiden tai autojen hankinta. Lisäksi muun muassa henkilöstön palkkaaminen tai yrityskauppa voivat vaatia yritykseltä investointeja. 

Suomalaisen yrittäjän on mahdollista vastaanottaa investointirahoitusta yrityksen liiketoimintaa varten useissa eri muodoissa. Alla on esiteltynä hieman tarkemmin sitä, minkälaisia eri mahdollisuuksia investointirahoituksen hakemiseen on olemassa. 

 

Investointilaina eli yrityslaina  

Investointilaina on yrityslainan muoto, jossa yrityksen tavoitteena on vastaanottaa riittävä pääoma tietyn investoinnin rahoittamiseen. 

Yrityksen on mahdollista vastaanottaa yrityslaina, mikäli se on suomalaisessa kaupparekisterissä oleva ja omaa riittävän luottokelpoisuuden. Lisäksi henkilön, joka toteuttaa lainanhaun, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu. 

Investointilaina voidaan hakea joko vakuuden kanssa tai ilman vakuutta. Vakuudeton yrityslaina on mahdollista vastaanottaa keskimäärin vakuudellista lainaa nopeammin. Vakuudellinen yrityslaina puolestaan on usein hieman vakuudetonta lainaa edullisempaa. 

 

Tutustu yrityslainaan tarkemmin 

 

Osamaksurahoitus 

Osamaksurahoitus toimii siten, että yritys maksaa toteutetut investoinnit takaisin pienemmissä kuukausierissä suuren kertamaksun sijaan. 

Rahoitettaessa investointeja osamaksulla, yrittäjä ei yleensä tarvitse rahoitusta varten erillistä vakuutta. Osamaksurahoitus toimii useimmissa tapauksissa siten, että hankittava kohde toimii itsessään rahoituksen vakuutena. 

Osamaksurahoitus sopii yrityksen rahoituksen muodoksi erityisen hyvin silloin, kun hankittavan kohteen käyttöiän odotus on pitkä. Lisäksi osamaksurahoitus voi tietyissä tapauksissa myös mahdollistaa ELY-keskuksen investointituen vastaanottamisen. Eräs osamaksurahoituksen vaihtoehto on pitkäaikainen yrityslaina, jossa rahoituksen takaisinmaksuaika voi olla peräti 48 kuukautta. 

 

Leasing 

Leasing on rahoitusmuoto, jossa rahoituksen kohde hankitaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Leasingrahoitus sopii yrittäjälle hyvin, etenkin sellaisiin tilanteisiin, joissa hankittavan kohteen odotettu käyttöikä on lyhyt, mutta kohde menettää oletettavasti arvonsa melko nopeasti. 

Tällaisissa tilanteissa leasing voi olla yritykselle oiva vaihtoehto. Leasing on tyypillinen tapa rahoittaa esimerkiksi yrityksen kulkuvälineiden hankinnat. Rahoitusmuodon etuna voidaan pitää, ettei leasing sido yrityksen pääomaa kohteen omistamiseen. 

Rahoituksen kohteen omistamisen sijaan, yritys maksaa kohteesta ainoastaan vuokraa. Lisäksi leasing mahdollistaa helposti irtaimiston tai laitteiston päivittämisen helpommin, kuin kenties muut investointirahoituksen muodot, sillä yritys ainoastaan vuokraa kohdetta käyttöönsä. 

Lue lisää: 

Yrityksen rahoitussuunnitelu 

Yrityskauppojen rahoitus 

Yrityksen rahoituslaskelma 

Vakuudellinen yrityslaina

Usein kysyttyä

Minkälaisia investointirahoituksen muotoja yritys voi hakea?

Yrityksen investointirahoitus voidaan jakaa karkeasti muutamaan kaikista yleisimpään rahoituksen muotoon. Yrittäjän on mahdollista vastaanottaa investointirahoitus yrityslainana, osamaksurahoituksena tai leasingina. Jokaisella rahoituksen muodolla on omat hyvät puolensa sekä tilanteet, joihin juuri kyseinen rahoituksen muoto parhaiten soveltuu. 

Mistä tietää, minkälainen investointirahoitus juuri omalle yritykselle sopii?

Sopivimman investointirahoituksen muoto riippuu muutamasta olennaisesta tekijästä, joita yrittäjän tulee punnita ennen rahoituksen hankkimista. Investointirahoituksen hankkimisessa tulee ottaa huomioon yrityksen sen hetkinen taloudellinen tilanne sekä hankittavan kohteen oletettu käyttöikä ja arvonkehitys.  

Näitä tekijöitä punniten yrittäjän kannattaa vertailla eri investointirahoituksen muotoja ja pohtia, mikä rahoitusmuoto sopii juuri kyseiselle yritykselle parhaiten. 

Lisäksi monissa tapauksissa rahoituslaskelma sekä kannattavuuslaskelma voivat auttaa yrittäjää arvioimaan yrityksen todellisen pääoman tarpeen. Rahoituslaskelma arvioi yrittäjälle alkupääoman tarvetta, kun taas kannattavuuslaskelma pyrkii arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. 

Mistä yrityksen on mahdollista saada rahoitusneuvontaa?

Yrittäjän on mahdollista saada rahoitusneuvontaa muutamista eri kanavista. Yksi tapa saada rahoitusneuvontaa on vastaanottaa rahoitusneuvonta yrityksiä muutenkin tukevista toimijoista, kuten esimerkiksi Business Finland, Navitas tai ELY-keskukset.