Julkaistu07.12.2021
Viimeksi muokattu
26.04.2022

Yrityksen liikevaihto – Miten se lasketaan ja miten sitä kannattaa tulkita?

Yrityksistä ja yrittämisestä keskusteltaessa sekä kirjoitettaessa usein viljellään erilaisia käsitteitä, joilla yritysten kokoa tai menestystä mitataan. Näistä kenties yleisin on liikevaihto. Jokainen yrittäjä tai yrityksen perustamista harkitseva on joutunut ja joutuu jatkossakin laskemaan liikevaihtoa, erittelemään sen osia ja näin selvittämään yrityksensä taloudellista tilannetta. Aloittelevalle yrittäjälle, tai vasta yrityksen perustamista harkitsevalle tai suunnittelevalle yrittäjänalulle liikevaihto voi kuitenkin aiheuttaa harmaita hiuksia ja pitkiä matemaattisia maratoneja. Tätä ei helpota myöskään se, että joskus samankaltaisia termejä käytetään sekaisin, kun puhutaan yritysten tuotoista, suuruuksista ja kasvuista.  

Liikevaihdon kanssa lähes synonyymeinä käytetään esimerkiksi tuottoa, liikevoittoa ja liiketulosta. Kaikilla termeillä on kuitenkin omat merkityksensä, jotka yrittäjän on ymmärrettävä, jotta tämä pysyy kärryillä yrityksensä taloudesta. Tähän blogiin on koottu perustiedot, joilla uusi yrittäjä pääsee alkuun liikevaihdon ja vastaavien mittareiden ymmärtämisen sekä laskemisen kanssa: 

  • Mikä on liikevaihto? Mitä se tarkoittaa käytännössä, ja mitä se kertoo tai ei kerro yrityksen taloudellisesta tilanteesta? 
  • Mistä liikevaihto koostuu ja miten pk-yrittäjän pitää laskea sekä ilmoittaa yrityksen liikevaihto? 

 

Mikä on liikevaihto? 

Tiiviisti ilmaistuna liikevaihdolla tarkoitetaan kaikkia niitä tuloja, jotka päätyvät yrityksen pankkitilille, kun yritys myy tuotettaan tai palveluaan. Siihen ei kuitenkaan lasketa mukaan yrityksen tuotteen hintaan sisältyvää arvonlisäveroa, joka yrittäjän on maksettava verottajalle. Sen lisäksi liikevaihdosta on aina vähennettävä mahdolliset alennukset, joita yrityksen asiakkaille on myönnetty.  

Yksinkertaisimmillaan liikevaihdon voi ajatella määräytyvän seuraavalla tavalla: Yritys myy tuotteitaan esimerkiksi 124 000 euron edestä. Tällöin yrityksen myynti on tasan 124 000 €. Koska myynnistä maksetaan 24 % suuruinen arvonlisävero, yritykselle jää myynnistä tilille 100 000 €. Yrittäjä maksaa arvonlisäveron verottajalle, joten sen ei katsota kuuluvan yritykselle alun perinkään. Siksi veroa, tässä tapauksessa 24 000 €, ei lasketa mukaan liikevaihtoon, vaikka se onkin osa yrityksen myyntiä ja kassavirtaa. 

Jos kyseessä on liikevaihdoltaan tarpeeksi pieni yritys, sen ei tarvitse maksaa myynnistään arvonlisäveroa. Lue lisää pk-yritysten verovelvollisuuksista täältä

Näin ollen liikevaihto toimii indikaattorina yrityksen liiketoiminnan suuruudesta. Se on erityisen hyvä mittari yrityksen koosta erityisesti silloin kuin sitä tarkastellaan yhdessä yrityksen muiden tietojen, kuten työntekijöiden lukumäärän kanssa. Sitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa yrityksen myyntiin, sillä myyntiin sisältyy aina myös arvonlisävero, joka on maksettava verottajalle.

 

Mitä liikevaihto kertoo tai jättää kertomatta yrityksen kannattavuudesta? 

Vaikka liikevaihto on hyvä mittari yrityksen liiketoiminnan suuruudelle ja yrityksen koolle, se ei kuitenkaan koskaan kerro kaikkea yrityksestä. Yrityksen tulot ovat vain yksi osa-alue yrityksen taloudenhoidossa. Yhtä tärkeää on laskea myös esimerkiksi investoinneista koituvat menot, ja ymmärrettävä niiden rooli liikevaihdon rinnalla. Siksi yrityksen toimintaa arvioidessa ja suunnitellessa on tunnettava ja käytettävä myös muita mittareita.  

Yrityksen kannattavuuden laskeminen ja seuraaminen on osa yritystoiminnan arkea. Lue täältä lisää siitä, mitä kannattavuus käytännön yritystoiminnassa tarkoittaa, miten sitä voi mitata ja miten yritys voi parantaa liiketoimintansa kannattavuutta

Vaikka suuri liikevaihto voi olla yrityksen kannalta tavoiteltava asia, ja kertoa siitä, että yrityksen tuotteille on markkinoilla kysyntää, se ei tarkoita, että yritys tuottaisi voittoa tai olisi kannattava. Siksi liikevaihdon rinnalla on erittäin tärkeää seurata liikevoittoa. Se on termi, jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka yritykselle jää liikevaihdosta pankkitilille, kun yrityksen kulut on maksettu. Liikevoitosta on kuitenkin maksettava vielä yrityksen kontolla olevat korot, verot, tilinpäätössiirrot sekä voitonjako. 

Käytännössä liikevoiton määräytymisen voi havainnollistaa yksinkertaisella esimerkillä: Yrityksen liikevaihto on vuoden ajalta ollut 100 000 €. Yritystoiminnan kuluihin, kuten liiketilan vuokraan ja työntekijöiden palkkoihin, on käytetty saman vuoden aikana 50 000 €. Tällöin myös liikevoiton suuruudeksi jää 50 000 €. 

Jos yrityksen kustannukset kasvavat yrityksen liikevaihtoa suuremmiksi, kyseessä on negatiivinen liikevoitto eli liiketappio. Sitä voi havainnollistaa seuraavan esimerkin tavalla: Yrityksen liikevaihto vuoden ajalla on ollut peräti 300 000 €. Yrittäjä on kuitenkin vuoden aikana tehnyt säästöjä tai lainarahaa käyttämällä suuria investointeja uusiin työvälineisiin lisätäkseen yrityksen tuottavuutta, ja yrityksen kulut ovat olleet 350 000 €. Näin liiketappiota yritykselle koituu 50 000 €.

 

Mitä liikevaihdon muutokset kertovat liiketoiminnasta? 

Vaikka pelkän liikevaihdon tuijottaminen ei kerro kaikkea liiketoiminnan kannattavuudesta, erityisesti sen muutosten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloustilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Liikevaihdon kasvuprosentilla tarkoitetaan suhdelukua, joka kertoo kuinka paljon yrityksen myynti on lisääntynyt edellisen vuoden aikana. Jos se on suuri, niin yritys kasvaa ja sille voi ennustaa hyvää. Tällaisessa tilanteessa yritys saattaa jopa tehdä liiketappiota, mutta olla silti tulevaisuudessa kannattava. 

Uuden yrittäjän on tietenkin muistettava se, että aloittavan yrityksen liikevaihto on tietenkin pienempi, kuin jo pitkään toimineen yrityksen, jolla on vakiintunut asema markkinoilla ja jo olemassa oleva asiakaskunta.

 

Liikevaihto pk-yrittäjän käytännön yritystoiminnassa 

Liikevaihdon suuruus määrittää monia seikkoja pk-yrittäjän arjessa. Jos se esimerkiksi jää alle 15 000 euroa vuodessa, yritys ei ole velvoitettu maksamaan arvonlisäveroa. Näin esimerkiksi sivutoimisena liiketoimena pyöritetty toiminimi ei tule kaatumaan arvonlisäveron tuomiin kustannuksiin. Jos se taas nousee yli 200 000 euroon vuodessa ja yritys työllistää yli kolme työntekijää, yritys on lain vaatimana velvoitettu suorittamaan tilintarkastuksen tilikauden päättyessä. Näin ollen liikevaihdon suuruus vaikuttaa suoraan siihen, miten yritystä kohdellaan lain edessä, ja millaisia eri velvollisuuksia yrittäjällä on. 

Tasainen tai kasvava liikevaihto on usein merkki siitä, että yritystoimintaa hoidetaan pitkäjänteisesti ja osaavasti. Siksi siitä voi olla hyötyä esimerkiksi yrityslainaa hakiessa

 

Yrityksen liikevaihto ja sen merkitys – Usein kysytyt kysymykset

Mikä on liikevaihdon ja liikevoiton ero?

Liikevaihdolla tarkoitetaan tuloa, jonka yritys on saanut myytyään tuotettaan tai palveluaan. Siihen ei sisälly arvonlisäveroa, ja mahdolliset myönnetyt alennukset vähennetään siitä ennen liikevaihdon ilmoittamista. Liikevoitto sen sijaan on summa, joka yrityksen pankkitilille jää liikevaihdosta sen jälkeen kuin siitä on vähennetty yrityksen vuosittaiset kulut. 

Miten pk-yrityksen liikevaihto lasketaan?

Liikevaihto saadaan, kun yrityksen myynnistä vähennetään arvonlisävero sekä alennukset, joita yritys on voinut asiakkailleen myöntää. Jos pk-yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euroon, sen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Tällaisissa tilanteissa yrityksen liikevaihto on sama kuin sen myynti, kunhan vain mahdolliset alennukset huomioidaan. 

Mikä on liikevaihdon merkitys yritystoiminnalle?

Liikevaihto on hyvä mittari yrityksen liiketoiminnan suuruudesta ja yrityksen koosta. Suuri liikevaihto on merkki siitä, että yrityksen tuotteelle tai palvelulle on markkinoilla kysyntää. Merkille pantavan pienenä se taas voi kertoa, että yrityksen liiketoiminta ja tulevaisuus eivät ole vakaalla pohjalla.