Julkaistu20.05.2020
Viimeksi muokattu
17.05.2022

Luottolimiitti yritykselle - edut, tyypit ja hinnoittelu

Mikä on luottolimiitti?

Luottolimiitti on uusiutuva laina, joka antaa yrittäjille kiinteän rahasumman, jota he voivat käyttää tarvitessaan ylimääräistä rahaa, maksaa takaisin ja käyttää taas uudelleen tarvittaessa. Luottolimiitti on perinteisesti ollut yksi suosituimmista vaihtoehdoista yrittäjien lyhytaikaisen pääoman ja kassavirran tarpeiden kattamiseksi. Luottolimiitti on joustava ja suosittu lyhytaikainen rahoitusvaihtoehto yrityksille.

Luottolimiitin avulla yritys voi saada lainan jopa saman päivän aikana, ja luottolimiittiä voi hakea suoraan verkosta. Kaksi yleisintä luottolimiittivaihtoehtoa ovat liiketoimintaluotto eli yritysluotto ja yritysluottokortti. Luottolimiitti on kuin luottokortti, josta rahaa voi nostaa aina tarpeen mukaan. Luottoa maksetaan takaisin nopealla aikataululla, jolloin limiitti pysyy avoinna ja on käytettävissä joustavasti myös jatkossakin.

Luottolimiitti yritykselle on siis pysyvä tili, josta voidaan helposti nostaa rahaa käyttöön, ennalta sovittuun luottorajaan asti. Se soveltuu erityisesti pien- ja keskisuurten yritysten lyhyisiin sekä kausiluonteisiin käyttöpääoman rahoittamisen tarpeisiin

 
 

TUTUSTU CAPITALBOXIN YRITYSLUOTTOON


Lue lisää yritysluottokortin ja liiketoimintaluoton eroista

 

Mitkä ovat luottolimiitin edut yritykselle?

Yrityslimiittiä käyttämällä yritys maksaa korkoa vain käyttämästään lainarahasta ja voi päättää itse lainasumman sekä lainan nostamisen ajankohdan. Luottolimiitin ehdoton etu on joustavuus ja se sopiikin erityisesti käyttöpääoman lisäämiseksi.

Luottolimiitin etuja yritykselle ovat:

  • Joustavuus - yrityksellä on rahaa käytettävissä, juuri silloin kun sitä tarvitaan
  • Nopeus - laina järjestyy usein jopa vuorokaudessa
  • Luotosta maksetaan vain siitä, mitä käytetään - korko maksetaan ainoastaan käytetyn luoton osalta
  • Luottoa maksetaan pois juuri yritykselle sopivaan tahtiin - kuukausittainen vähimmäismaksu, joka on suoritettava. Luotto voidaan maksaa myös takaisin aikaisemmin ilman lisäkustannuksia, ja kun se on kokonaisuudessaan maksettu pois, yritysluotto on taas yritykselle käytettävissä uudelleen.

Monissa tilanteissa luottolimiitti on myös pienille tai keskisuurille yrityksille kokonaisuutena edullinen vaihtoehto, verrattuna vaikkapa yritysluottokorttiin. Yrityslimiitissä on myös yleensä alhaisemmat korot ja se tarjoaa joustavampia takaisinmaksuaikatauluja.

 

Luottorahoitusta on kahdenlaista – vakuudellista ja vakuudetonta

Luottolimiitti eroaa usein perinteisestä yrityslainasta siten, että siihen ei vaadita pitkän kaavan mukaisia paperihommia eikä myöskään vakuutta. Vakuus on tae siitä, että lainanottaja maksaa lainaamansa summan takaisin, mutta jos takaisinmaksu ei jostain syystä onnistukaan, vakuutena on joko henkilötakaus tai esinevakuus, jonka lainanmyöntäjä saa itselleen. Vakuudellisen ja vakuudettoman luottolimiitin määritelmät voidaan tiivistää seuraavasti.

  • Vakuudellinen luottolimiitti: Tämän tyyppinen limiitti sisältää vakuuden luottolimiitin turvaamiseksi. Kun luottolimiitti on vakuudellinen, luotonantajalla on yleensä panttioikeus yhteen tai useampaan yrityksesi omaisuuteen. Vakuudellinen luottolimiitti toimii hyvin samalla tavalla kuin autolaina tai talon toinen asuntolaina. Vakuudellisessa luottolimiitissä on usein matalampi korko ja siihen voi sisältyä myös korkeampi käyttöraja. 
  • Vakuudeton luottolimiitti: Tämän tyyppiselle luottolimiitille ei vaadita vakuuksia. Vakuudeton luottolimiitti toimii samalla tavalla kuin luottokortti. Hyväksyntä perustuu yleensä luottoluokitukseen ja korko on todennäköisesti korkeampi verrattuna vakuudelliseen luottolimiittiin. Myös käyttöraja on todennäköisesti alhaisempi. Vakuudeton yritysluotto vaatii usein sen, että yrittäjä itse asettautuu luoton henkilökohtaiseksi takaajaksi.

Vakuudetonta luottolimiittiä myönnetään yrityksille, joiden luottotiedot ovat kunnossa ja lainanhoitokyky riittävä. Lisäksi luottohakemuksen yhteydessä toimitetaan luotonmyöntäjälle yrityksen tilinpäätös tai budjettilaskelma.

Lue lisää – yrityksen budjetointi

Joissain tilanteissa luottolimiittiä voidaan mainostaa vakuudettomana, mutta lainan ehdoissa vaaditaankin reaalivakuus. Reaalivakuus tarkoittaa lainatulle summalle määritettyä esinekohtaista velkavastuuta, eli yksinkertaisemmin esinettä tai asiakirjaa, jolloin velallinen itse panttaa omistamansa omaisuuden lainan takaisinmaksun takeeksi. CapitalBoxin yritysluotto on reaalivakuudeton eli myönnämme luottolimiittiä ilman reaalivakuuksia.

 
 

HAE VAKUUDETONTA YRITYSLUOTTOA

 

Milloin yrityksen kannattaa harkita luottolimiittiä?

Yleensä luottolimiitit ovat tarkoitettu lyhyelle aikavälille, kuten tasoittamaan kuukausittaisten tulojen ja menojen eroja tai rahoittamaan sellaisia hankkeita, joiden kustannuksia voi olla vaikeaa selvittää etukäteen.

Jos yrityksesi tarvitsee säännöllisesti varoja lyhytaikaisen pääomatarpeen tyydyttämiseksi, jotta yrityksen päivittäisiä pääomavaatimuksia voidaan hallita, luottolimiitin hakeminen voi olla järkevää.

Luottolimiitti voi siis olla hyödyllinen, jos käteisvaroja tarvitaan toistuvasti, mutta summat eivät välttämättä ole etukäteen tiedossa. Lisäksi tilanteet, jotka edellyttävät suuria käteistalletuksia ovat toinen luottolimiittien käyttötarkoitus, jossa selkeä hyöty näkyy esimerkiksi verrattuna perinteiseen yrityslainaan, joka usein otetaan tiettyä tarkoitusta varten.

Alla on muutama esimerkki tilanteista, joissa yritykset käyttävät luottolimiittiä: 

  • Kausiluonteinen yritys, joka tuottaa suurimman osan myynnistään kesällä, voi käyttää luottolimiittiä kauden ulkopuolella (jos kassavirtaa on riittävästi säännöllisten maksujen suorittamiseen) yleiskustannusten kattamiseen. Vaikka tulot vaihtelevat, luottolimiitti tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää normaalia liiketoimintaa. 
  • Pieni yritys voisi käyttää luottolimiittiä rahoittaakseen markkinointia. Yrittäjät voivat investoida markkinointikampanjaan, joka houkuttelee uusia asiakkaita ja kasvattaa myyntiä. Lainatut varat voidaan maksaa takaisin nopeasti, koska kampanja potentiaalisesti tuottaa lisätuloja. 
  • Luottolimiitti voi olla hyödyllinen myös kassavirran hallinnassa, jos esimerkiksi yrityksen tulee kattaa kuluja odottaessaan laskun maksamista. 

Luottolimiitti soveltuu yleisellä tasolla hyvin erityisesti kausittaisen kassavirtakuilun paikkaamiseen, markkinointikampanjoiden rahoitukseen, varaston ostamiseen sekä liiketoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden korjaamista varten. 

Yrityslimiittiä voidaan käyttää tietyissä tilanteissa käyttää myös yrityskauppojen rahoituksen, yrityksen perustamisen tai investointirahoituksen välineenä. Yrityslimiitin pääsääntöinen käyttötarkoitus on kuitenkin nopea rahantarve kuten edellä selvitettyä.

 

Luottolimiitin hinnoittelu

Luottolimiitti on yleensä edullisempi rahoitusvaihtoehto kuin perinteinen yrityslaina tai yritysluottokortti. Yritysluotto antaa yritykselle mahdollisuuden lainata rahaa joustavasti, jonka perusteella yritykselle avataan limiitti, jota voi tarpeen mukaan nostaa kuukaudessa.

Yrityslimiitti uusiutuu sitä mukaan, kun sitä maksetaan pois, kerran kuukaudessa. CapitalBoxin yritysluoton määrä voi olla mitä tahansa 2000 euron ja 100 000 euron väliltä.

Kuten todettua aiemmin, korkoa maksetaan ainoastaan lainatusta summasta, eli jos luottoa on myönnetty aina 50 000 euroon asti ja tietyn kuukauden aikana yritys nostaa vain 20 000 euroa kyseisestä summasta, tulee korkoja luonnollisesti maksettavaksi ainoastaan kyseisestä 20 000 eurosta.

Luottolimiitin juoksevat kulut, kuten palkkiot tai tilinhoitokulut, määrittyvät aina luotonmyöntäjän ehtojen mukaisesti. Ne kannattaa aina tarkistaa tarkkaan ennen sopimuksen allekirjoittamista, sillä vaikka korko tai todellinen vuosikorko näyttäisikin edulliselta, saattavat muut luoton kulut nostattaa limiitin todellista hintaa.

Luottolimiitin hinta yritykselle määrittyy lopulta siis luoton korosta, todellisesta vuosikorosta sekä juoksevista kuluista, kuten tilinhoito- tai avausmaksuista. Luottolimiitin vuotuinen korko vaihtelee hyvin paljon luotonmyöntäjästä riippuen. Useimmiten luottolimiitin korko on jotain 4-20 % väliltä. Hyvä on myös huomioida, että Suomessa on astunut voimaan laki korkokatosta, jonka mukaan minkään lainan kulut eivät voi nousta yli 20 prosentin vuodessa.

Yrityslainan korko sen sijaan säädetään aina yksilöllisesti seuraavien kohtien perusteella:

Lue lisää – yrityslaina vai yritysluotto, kumpi kannattaa valita?

 

Luottolimiitin takaisinmaksu

Yrityslimiitin edut eivät lopu ainoastaan sen edullisuuteen, usein myös takaisinmaksu on joustava. Yritys voi itse päättää tahdin, jonka mukaan limiittiä maksetaan takaisin. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin kerran kuukaudessa tehtävä vähimmäismaksuerä, joka koostuu usein lainalyhennyksestä ja kertyneestä korosta.

Näin ollen mitä nopeammin ja enemmän maksat luottoa pois, sitä pienemmäksi luoton kulut todellisuudessa muodostuvat. Takaisinmaksuja voi myös aina suorittaa enemmän, eikä siitä muodostu lisäkuluja tai sanktioita. Jokaisen lyhennetyn takaisinmaksun osuus lisätään takaisin limiittiin, jolloin samainen summa on taas yrityksellä käytettävissä.

Yritysluoton takaisinmaksun joustavuus on yksi luottolimiitin tärkeimmistä eduista. Joustavuus ja avoimuus ovatkin usein yrityksen rahoituksen pääpilareita, näin voit keskittyä siihen olennaisimpaan eli yrityksesi ydinliiketoimintaan ja yritystoiminnan kasvattamiseen.

 

TUTUSTU JA HAE YRITYSLUOTTOA CAPITALBOXILTA

 

Vaihtoehtoja luottolimiiteille 

Uuden yrityksen, jolla ei ole vakiintunutta yritysluottoprofiilia, tai yrittäjän, jolla on heikko henkilökohtainen luottoluokitus, on todennäköisesti vaikea saada luottolimiittiä. 

Useimmat luotonantajat tarjoavat luottolimiittejä mieluummin vakiintuneemmille yrityksille, joilla on jotain saavutettuna ja riittävästi tuloja saadakseen luottolimiitin tarjoamaa joustavampaa rahoitusta. 

Jos yrityksesi toiminta on tervettä, mutta et ole varma luottolimiitin saamisesta, harkitse yrityslainan hakemista CapitalBoxilta. Saat päätöksen yrityksesi suhteen pian hakemisen jälkeen. 

 

TUTUSTU JOUSTAVAAN YRITYSLAINAAN

 

Rahoitustuotteemme toimivat samalla tavalla kuin yritysluottolimiitti, mikä tarkoittaa, että saat aluksi enimmäislimiitin. Myöhemmin sinulla on mahdollisuus saada lisäpääomaa riippuen historiastasi kanssamme. 

 Lue lisää:

Rahoitusta ilman luottotietoja

Uuden yrityksen rahoitus

Mikä on vakuudeton yritysluotto ja miten sellainen voidaan myöntää?

Yrityksen rahoitusvaihtoehdot vertailussa

 

LASKE YRITYSLAINAN MÄÄRÄ VAIHTOEHTONA LUOTTOLIMIITILLE

 

Usein kysyttyä luottolimiitistä

Mikä on luottolimiitti?

Luottolimiitti on uusiutuva laina, joka antaa yrittäjille kiinteän rahasumman, jota he voivat käyttää tarvitessaan ylimääräistä rahaa, maksaa takaisin ja käyttää taas uudelleen tarvittaessa. Luottorahoituksellisia luottolimiittejä on sekä vakuudellisia että vakuudettomia.

Milloin luottolimiitti kannattaa?

Mikäli yritys tarvitsee säännöllisesti varoja lyhytaikaisen pääomatarpeen tyydyttämiseksi, jotta yrityksen päivittäisiä pääomavaatimuksia voidaan hallita, luottolimiitin hakeminen voi olla järkevää.

Mitkä ovat luottolimiitin vaihtoehdot?

Useimmat luotonantajat tarjoavat luottolimiittejä mieluummin vakiintuneemmille yrityksille. Yritysluottokortti ja vakuudeton yrityslaina ovat kilpailukykyisiä vaihtoehtoja luottolimiitille yrityksen tarpeista riippuen. 

Mitkä ovat yritysluottolimiittien tärkeimmät edut?

Merkittävin etu on luottolimiitin joustavuus. Yrityksen tarvitsema käyttöpääoma on aina saatavilla, vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi se on usein edullisempi kuin perinteinen kertaluonteinen yrityslaina. Korkoa yritysluotosta maksetaan ainoastaan siltä summalta, joka luotosta on ollut käytössä ja limiittiä maksetaan takaisin juuri yritykselle sopivaan tahtiin.

Miten yrityslimiitin hinta määräytyy?

Yritysluoton hinta määräytyy luoton korosta, todellisesta vuosikorosta sekä juoksevista kuluista, kuten tilinhoito- tai avausmaksuista. Luottolimiitin vuotuinen korko vaihtelee hyvin paljon luotonmyöntäjästä riippuen, mutta useimmiten se on jotain 4-20 % väliltä.