Julkaistu10.03.2023
Viimeksi muokattu
20.10.2023

Mikä on vakuudellinen yrityslaina?

Vakuudellista lainaa haettaessa lainanottaja tekee sopimuksen lainoittajan kanssa, jonka mukaan jälkimmäinen saa haltuunsa vakuudeksi luvattua omaisuutta, rahaa tai yrityskiinnistyksiä, jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaansa takaisin sovitulla tavalla. Henkilökohtaisissa lainoissa esimerkiksi omistusasunto, kesämökki tai metsäpalsta ovat yleisiä, mutta niitä on mahdollista käyttää myös yrityslainoissa, jos yrityksellä ei ole vielä kertynyt omaisuutta.

Laina ilman vakuuksia voi olla myös yritykselle sopiva vaihtoehto. Vakuudeton laina yritykselle voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että reaalivakuuksille ei ole rahoituslaitoksella tarvetta. Vakuutena toimii tällöin henkilökohtainen takaus.

Mitkä ovat lainan vakuudet?

Fyysistä omaisuutta lainan vakuutena kutsutaan reaalivakuudeksi. Yritys voi käyttää lainan vakuutena myös käteisvakuutta, joka voi olla rahaa, pörssiosakkeita tai muuta helposti siirrettävää ja rahaksi muutettavaa omaisuutta. Edellä mainitut myös säilyttävät arvonsa melko hyvin. Niiden vakuusarvo on yleensä kuudenkymmenen ja kahdeksankymmenen prosentin välillä pantin todellisesta arvosta.

Kun lainan vakuutena on omaisuutta, jota ei voida siirtää lainanantajan hallintaan, lainan lisävakuudeksi tarvitaan pantti. Tämä voi olla vaikkapa yrityksen omistama kiinteistö. Vierasvelkapanttauksessa vakuuden antaa kolmas puoli, jolloin yritys ei ole takauksesta vastuussa. Usein esimerkiksi yrityksen omistaja antaa omaa, henkilökohtaista omaisuuttaan takaukseksi.

Vierasvelkatakauksessa pantiksi käyvät esimerkiksi liiketilat, kiinteistö, ajoneuvot, työkoneet, yrittäjän oma asunto (tai vapaa-ajan asunto, kuten mökki), metsätontti, rahastot, osakkeet sekä yrityksen irtaimisto yrityskiinnityksenä. Yrityskiinnityksestä lisää myöhemmin tässä artikkelissa. CapitalBoxilta voit hakea vakuudellista lainaa 2 000 000 € asti.

 

Henkilötakaus yrityslainan vakuutena

Vakuudeksi kelpaa myös henkilötakaaja. Henkilötakauksessa lainanottajan luottohenkilö lupaa ottaa lainan maksun kontolleen, jos lainanottaja ei pysty suoriutumaan maksuistaan. Takaajana voi olla myös oikeushenkilö, kuten yritys, yhdistys tai säätiö. Suomalaisissa yrityslainoissa takaajana toimii usein Suomen valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera, joka on merkittävä tekijä yrityslainojen takauksissa.

On sanomattakin selvää, että takaussopimuksen allekirjoittaminen on henkilötakaajan kannalta merkittävä sitoumus, joten tällaista ei pidä tehdä ilman kunnollista riskinarviointia. Loppujen lopuksi takaaja kun vastaa lainan pääoman lisäksi koroista, kuluista ja palkkioista.

Oikeushenkilön, kuten yhtiön, yhdistyksen tai säätiön kohdalla takaajia voi olla myös useampi kuin yksi. Kukin takaaja on yhteisvastuussa lainasta oman osuutensa osalta. Yrityslainassa on joskus mahdollista myös käyttää vakuutena kiinteistöä, kunhan se on kiinnitetty. Jotta kiinteistöä tai kiinteistön osaa (tonttia tai palstaa) voidaan käyttää lainan vakuutena, on hankittava kiinnitys. Hakemuksen voi tehdä kiinnitykselle Maanmittauslaitoksen Kiinteistönvaihdanta-verkkopalvelussa. Kiinnitystä voi hakea myös Maanmittauslaitoksen lomakkeella.

 

Yrityskiinnitys

Saatavan vakuudeksi voidaan käyttää kaupparekisteriin merkitylle elinkeinonharjoittajalle kuuluvaa irtainta omaisuutta, vaikka elinkeinonharjoittaja ei luovuttaisikaan omaisuuden hallintaa.

Yrityskiinnitykseen kuuluu yrittäjän käyttöomaisuus, joka voi olla jokin seuraavista:

 • koneet
 • laitteet
 • tavaramerkit ja niiden oikeudet
 • toiminimet ja niiden oikeudet
 • muut erityiset oikeudet

Yrityskiinnitykseen voi myös kuulua vaihto-omaisuus:

 • aineet
 • tarvikkeet
 • valmisteet
 • tavarat

Rahoitusomaisuus (käteisvarat, saatavat ja arvopaperit) voidaan laskea myös vaihto-omaisuuteen.

 

Finnveran takaukset

Aiemmin mainittu Finnvera on siis Suomen valtion omistama rahoitusyhtiö, joka ei omien sanojensa mukaan kilpaile muiden rahoittajien kanssa, vaan jakaa riskejä, jotka liittyvät yrityslainoihin. Finnveralla on erilaisia takauksia yrityslainoihin tarjolla.

Alkutakaus helpottaa uusien pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada pankkirahoitusta erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Tässä tapauksessa yrittäjän oma pankki toimittaa hakemuksen Finnveralle puolestasi.

Pk-yritystakuu helpottaa yli kolme vuotta toimineille kasvuhakuisille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) pankkirahoituksen saamista erilaisiin tuotekehitys-, investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Myös tässä tapauksessa yrittäjän käyttämä pankki toimittaa hakemuksen Finnveralle.

Finnvera-takaus on tarkoitettu kattamaan erilaisia pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kotimaisia rahoitustarpeita, kuten investointeja, käyttöpääomaa ja liiketoimintaan tai yrityskauppoihin tarvittavaa rahoitusta. Tämä takaus soveltuu sekä pienille että keskisuurille yrityksille ja tietyin edellytyksin myös suurille yrityksille.

Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen toiminnan rahoittamiseen kansainvälisillä kaupallisilla markkinoilla. Sillä voidaan kattaa enintään kahdeksankymmentä prosenttia lainan tai muun rahoitussitoumuksen kokonaismäärästä. Lisäksi Finnveralla on tarjolla vientitakauksia sekä ympäristötakauksia, joista jälkimmäisiä käytetään lainoihin, joilla on tarkoitus maksaa ympäristönsuojeluinvestointeja, uusiutuvaa energiaa käyttäviä hankkeita tai energiatehokkuusaloitteita.

 

Vakuudeton yrityslaina

CapitalBox on rahoituslaitos, josta voi hakea sekä vakuudellista lainaa, että vakuudetonta lainaa yrityksen tarpeisiin. CapitalBoxilta voi hakea vakuudetonta lainaa, jota myönnetään yrityksille erittäin joustavin ehdoin - näin ollen yrityksen ei tarvitse esimerkiksi esittää reaalivakuuksia lainan saamiseksi. Lainahakemus käsitellään välittömästi, eikä lainatarjouksen saamiseksi tarvita sitoumusta. Lainan hakeminen ei myöskään maksa mitään.

CapitalBoxin vakuudellinen yrityslaina puolestaan vaatii lainanmyöntämisen ehdoksi reaalivakuuksia, kuten kiinteistön tai maamaisuuden. Vakuuksien avulla lainan korko on usein vakuudetonta lainaa matalampi ja lainasumma voi olla jopa 2 000 000 €.

Yrityslainat sopivat varsin hyvin esimerkiksi aloittelevien ja pienten yritysten tarpeisiin, koska yrityksen luonteella ei ole merkitystä, jotta rahoitus onnistuisi. Yritykset voivat hakea rahoitusta vakuudettomasti esimerkiksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai osakeyhtiönä. CapitalBoxin tarjoama vakuudeton yrityslaina on tarkoitettu olemassa olevien yritysten laajentamiseen ja kehittämiseen.

Ehdot CapitalBoxin yrityslainan saamiselle ovat muun muassa seuraavat:

 • yrityksen tulee olla toiminut yli kuusi kuukautta
 • vuosittainen liikevaihto yli 40 000 euroa
 • yrityksen omistajilla on pysyvä osoite Suomessa
 • yrityksellä tulee olla fyysinen osoite Suomessa
 • yrityksellä tulee olla pankkitili Suomessa.

CapitalBox käsittelee useimmiten lainahakemukset yhden pankkipäivän kuluessa, jolloin yrityslaina saapuu yrityksen tilille lainan hyväksymisestä seuraavana pankkipäivänä. Näin ollen yrityslaina talletetaan tilille yleensä kahden arkipäivän kuluessa hakemuksen käsittelystä. 

 

Usein kysytyt kysymykset

Voiko yrityslainaa saada ilman vakuuksia?

Yritykset voivat saada lainaa ilman reaalivakuuksia, jolloin vakuutena toimii pelkästään henkilötakaus. CapitalBox tarjoaa yrityksille vakuudettomia lainoja muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen ja erilaisiin kuluihin. CapitalBoxin asiakkaita ovat niin uudemmat yritykset kuin pidempään toiminnassa olleet keskisuuret ja suuret yritykset eri puolilla Suomea.

Mitä ovat yrityslainan vakuudet?

Yrityslainan vakuutena voi toimia esimerkiksi henkilötakaukset, reaalivakuudet sekä vaikkapa Suomen valtion kokonaan omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran takaukset. Yrityslainan vakuutena voidaan käyttää myös elinkeinonharjoittajalle kuuluvaa irtainta omaisuutta tai kiinnitettyjä kiinteistöjä.

Miten vakuudet vaikuttavat lainan korkoon?

Yleisesti ottaen pankit myöntävät lainoihinsa alhaisempaa korkoa, jos yritys hakee vakuudellista lainaa. Mitä turvallisemmat vakuudet lainanantajalle, sitä alhaisemmat korot on yleensä mahdollista saada lainoille. Lainan korkoon vaikuttavat vakuuksien ohella myös yrityksen liikevaihto, luottoluokitus ja lainasumma. Vakuudettomissa yrityslainoissa korko määräytyy muista syistä.