Julkaistu02.09.2021
Viimeksi muokattu
20.10.2023

Yritysrahoitus pankista vai yritykseltä – mitkä ovat eri lainanantajien vahvuudet ja heikkoudet?

Jokaisen menestyvän yrityksen kivijalka on vastuullisesti sekä onnistuneesti järjestelty rahoitus ja muu taloudenpito. Yritystoiminnan eri vaiheissa pääoman tarve vaihtelee suuresti. Toimipa yrityksesi millä tahansa alalla, esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisesta ja uusien investointien tekemisestä tai uusien työntekijöiden palkkaamisesta on vaikea selvitä ilman pääomaa. Tämän vuoksi yrityksen kehittäminen voi vaatia yrityslainan hakemista joko pankista tai muulta lainanantajalta.  

Lue lisää erityisesti pk-yritysten rahoituksesta Suomessa yleisesti

Vertaile yritysrahoitusvaihtoehtoja

 

Yrityslainat Suomessa – ehdot, maksuaika, vakuudet 

Syitä ja perusteluita yrityslainan hakemiseen on yhtä monta, kuin on itse yrityksiä ja yrittäjiäkin. Näin ollen yrityslainamarkkinat ovat vilkkaat ja potentiaalisia lainantarjoajia sekä lainasopimuksia vaihtelevine ehtoineen on tarjolla runsaasti. Siksi ennen yrityslainan hakemista on perehdyttävä hartaasti ja kärsivällisesti erilaisiin vaihtoehtoihin, joita yrittäjät voivat markkinoilta löytää.  

Kuten kaikkien muidenkin lainatyyppien kohdalla, myös yrityslainojen ehdot määräytyvät tapauskohtaisesti. Ehtoihin vaikuttavat uutta yritystä perustettaessa esimerkiksi aloittavan yrittäjän liiketoimintasuunnitelma, yrittäjän luottohistoria sekä muu aiempi taloudenhoito. Jo olemassa olevan yrityksen hakeman lainan ehtoihin taas vaikuttavat yrityksen liikevaihto ja -voitto sekä yritystoiminnan yleiset tulevaisuudennäkymät. 

Pankit, rahoituslaitokset ja muut tahot, jotka myöntävät yrityslainoja, arvioivat jokaisen lainahakemuksen tapauskohtaisesti. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi lainan saamiseen voivat vaikuttaa myös lainanantajien omat ehdot ja säännöt, joiden soveltaminen voi olla vaihtelevampaa. Riippumatta siitä, mistä lainaa on hakemassa, on lainaehtoihin aina mahdollista vaikuttaa vakaalla ja huolellisella taloudenpidolla sekä hyvin valmistellulla lainahakemuksella. 

Lue lisää yritysrahoituksen eri muodoista ja eri tavoista rahoituksen hakemiseen

 

Yrityslaina perinteisestä pankista 

Yritystoimintaa aloittaessa tai laajentaessa perinteisestä pankista haettu yrityslaina voi intuitiivisesti tuntua juuri siltä helpoimmalta ja turvallisimmalta tavalta yritysrahoituksen järjestämiseen. Perinteisesti pankit ovatkin olleet suomalaisten pk-yritysten toiminnan tärkein ja joskus jopa ainoa rahoituksen lähde. Vaikka pankit ovatkin kipuilleet ja menettäneet asemaansa rahoitusmarkkinoilla erityisesti digitalisaation seurauksena, yrityslaina pankista on yhä monissa tilanteissa paras keino yritysrahoituksen saamiseen. On kuitenkin tärkeää muistaa ja oppia tunnistamaan ne tilanteet, joissa näin ei kuitenkaan ole ja rahoitusta kannattaa etsiä muualta. 

Yrityslainan hakeminen pankista on kannattavaa erityisesti silloin, kuin lainaa on hakemassa jo pitkään toiminut yritys, jonka taloudellinen tilanne on vakaa. Tällöin yritys voi helposti osoittaa pankille toimintansa kannattavuuden, minkä lisäksi yrityksellä on varaa taata laina ja asettaa sille vakuus. Pankkien myöntämä yritysrahoitus on Suomessa lähtökohtaisesti aina vakuudellista. Toiminnaltaan ja liikevaihdoltaan vakiintuneen yrityksen on uutta yritystä helpompi asettaa vakuus ja arvioida kuinka suuren vakuuden yritys on valmis järjestämään. 

Kuten edeltävästä kuvauksesta käy ilmi, pankista haettu yrityslaina soveltuu tietyntyyppisille yrityksille. Kaikille yrityksille pankista lainaaminen ei kuitenkaan ole kannattavaa tai edes mahdollista. Jos esimerkiksi lainaa hakeva aloittava yrittäjä on aiemmin tehnyt virheitä ja menettänyt esimerkiksi luottotietonsa, eivät perinteiset pankit ole halukkaita myöntämään lainaa, vaikka yrityksen liikeidea olisi hyvin muotoiltu ja sen potentiaalinen liikevoitto suurta. Kaikilla aloittelevilla yrittäjillä ei myöskään ole mahdollisuuksia asettaa pankeilta haettaville yrityslainoille niiden vaatimia vakuuksia.  

 

Yrityslaina rahoituslaitokselta tai muulta yksityisyritykseltä 

Kaikissa tilanteissa yrityslainan hakeminen pankista ei siis ole kannattavaa tai edes mahdollista. Tällaisissa tilanteissa yrittäjä voi kääntyä yksityisen rahoituslaitoksen puoleen. Erityisesti digitalisaation myötä lainamarkkinat ovat monipuolistuneet ja markkinoilla toimii useita asiakkaista kilpailevia lainanantajia.  

Mutta millaisissa tilanteissa yrityslainan hakeminen toiselta yritykseltä on kannattavaa? Lähtökohtaisesti uusien yritysten, joilla on hyvä liikeidea, toimintasuunnitelma ja muutenkin liiketoiminnan edellytykset kunnossa, kannattaa kääntyä rahoituslaitosten puoleen. Pankit eivät ole yhtä valmiita joustamaan ehdoistaan, joten hyväkin yritystoiminta saattaa jäädä ilman yritysrahoitusta, jos se on liian uusi.  

Yrityslainan hakeminen rahoituslaitokselta on hyvä vaihtoehto myös silloin, kuin tavoitteena on saada yritysrahoitusta ilman vakuuksia. Pankkien tekemä lainasääntely on rahoituslaitoksia tiukempaa. Siksi pankit eivät myönnä yrityslainoja ilman vakuuksia. Koska viime vuosikymmenellä alkaneen finanssikriisin seurauksena vaaditut vakuudet voivat nousta erittäin suuriksi, kaikilla aloittelevilla yrittäjillä ei ole mahdollisuuksia taata niitä. Tällöin rahoituslaitokselta lainaaminen voi olla ainoa keino yritystoiminnan rahoittamiseen.  

Lue täältä lisää yrityslainojen vakuuksista ja vakuudettomista yrityslainoista

Kolmas tilanne, jossa yrityslainan hakeminen rahoituslaitokselta on kannattavaa, on tilanne, jossa nopeus ja joustavuus ovat kaikki kaikessa. Pankkien asiakkaiden tarpeet vaihtelevat suuresti, eivätkä ne voi aina mukautua yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Sen sijaan rahoituslaitokset ovat huomattavasti notkeampia toimijoita, sillä niiden harjoittama yrityslainojen sääntely on paljon pankkien harjoittamaa sääntelyä vähäisempää ja yksinkertaisempaa. Yritystoiminnassa voi aina tulla eteen tilanteita, jotka tietävät akuuttia rahoituksen tarvetta. Tämä voi päteä yllättävien kustannuksien kattamiseen niin investointeja kuin tappioita maksettaessa. Perinteisten pankkien tarjoamat yritysrahoituksen muodot eivät kuitenkaan taivu tilanteisiin, joissa rahoituksen tarve on erittäin nopea, eikä hakemusten täyttämiseen ja muuhun paperityöhön ole käytettävissä paljoa aikaa. Tällaisissa tilanteissa yrittäjän tulee kuitenkin muistaa se, että lainan korot ja muut kustannukset saattavat nousta suuremmiksi kuin jähmeämmissä lainaprosesseissa.

 

Lainanantajien erot – Usein kysytyt kysymykset 

Millä tavoin yrityslainoja säännellään? 

Yrityslainoja säännellään samalla tavalla kuin muitakin lainatyyppejä. Esimerkiksi jos yritys ei pysty todistamaan toimintansa kannattavuutta eikä näin kykyään maksaa laina takaisin, lainan saaminen on epätodennäköistä. Mitä paremmassa kunnossa yrityksen ja yrittäjän taloustilanteet ovat, sitä todennäköisemmin pankit ja rahoituslaitokset haluavat heidät asiakkaikseen. Tämä johtaa yrityksen kannalta edullisiin lainaehtoihin. Myös vakuuksien vaatiminen ja niiden suuruus on erityisesti pankkien käyttämä keino, jolla yrityslainoja säännellään.  

 

Millaisiin tarpeisiin yrityslainoja haetaan? 

Yrityslainoja haetaan kustantamaan kaikkia kuluja, joita yritystoiminnasta koostuu. Yritystoiminnan aloittaminen vaatii pääomaa, mitä aloittavalla yrittäjällä ei välttämättä vielä ole. Lisäksi kaikenlaiset yritykset tekevät investointeja ja pyrkivät palkkaamaan uusia työntekijöitä. Yrityksen kasvattaminen voi tuoda kertaluontoisia kuluja, joiden kustantaminen lainalla voi mahdollistaa liikevaihdon kasvamisen tulevaisuudessa. 

 

Miten eri tahoilta haettujen lainojen korot eroavat toisistaan? 

Yrityslainan koron suuruuteen vaikuttavat muutamat eri seikat. Jos esimerkiksi laina on vakuudeton, sen korko on yleensä suurempi kuin vakuudellisen lainan. Koska pankit myöntävät lähtökohtaisesti vain vakuudellisia yrityslainoja, niiden tarjoamien lainojen korot ovat yleensä matalampia kuin rahoituslaitosten tarjoamien lainojen. 

Lue täältä lisää yrityslainojen koroista ja niiden määräytymisestä

 

Miten CapitalBox voi auttaa juuri sinua ja sinun yritystäsi?  

CapitalBox tarjoaa eri suuruisia yrityslainoja erilaisille yrityksille. CapitalBoxin toiminnan ytimessä on läpinäkyvyys ja reiluus, mikä mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen lainaprosessin. Lisäksi CapitalBox on nopea ja joustava toimija, jonka tarjoamia mahdollisuuksia on mahdollista hyödyntää kaikissa yritystoiminnan rahoitusta vaativissa vaiheissa.