Julkaistu23.09.2021
Viimeksi muokattu
28.09.2021

Yritysten kustannustuen (koronatuki) neljäs hakukierros päättyy 30.9.2021

Valtiokonttori järjestää neljännen hakukierroksen yritysten kustannustuesta. Yritykset voivat lähettää sähköisen hakemuksen 30. syyskuuta 2021 klo 16.15 mennessä.  

Kustannustuki on Valtiokonttorin myöntämä avustus, jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan jatkuvuutta ja ehkäistä konkursseja koronapandemian aikana. Se voidaan myöntää yrityksille, joilla on Y-tunnus, sekä yhdistyksille ja säätiöille.  

 

Kuka voi saada kustannustukea?  

Yritys voi hakea kustannustukea, mikäli 

  • yrityksen liikevaihto on alentunut yli 30 % maaliskuun ja toukokuun 2021 välillä koronapandemiasta johtuen. Maalis–toukokuun 2021 liikevaihtoa verrataan vastaavaan vuoden 2019 ajanjaksoon.  
  • yrityksellä on vähintään 2 000 euron edestä kustannuksia tukikaudelta 
  • yrityksellä on Y-tunnus 
  • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin 

 

Mitä tuella voidaan kattaa?  

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkakuluihin.  

 

Voivatko yksinyrittäjät hakea kustannustukea?  

Myös yksinyrittäjät voivat hakea kustannustukea.  

 

Kuka voi hakea kustannustukea?  

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Koronapandemian vaikutuksista eniten kärsineillä toimialoilla toimivat yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja.  

 

Millaista tukea yritykset voivat odottaa?  

Kustannustukea myönnetään vähintään 2 000 euroa, jos yritys täyttää kaikki tuen edellytykset. Kuten aiemmilla kierroksilla, enimmäistukimäärä on miljoona euroa.  

 

Kuinka pitkä käsittelyaika hakemuksilla on?  

Kustannustukihakemusten käsittelyajaksi on Valtiokonttorin sivuilla arvioitu 1–30 päivää.  

 

Miten kustannustukea haetaan?  

Yritysten tulee hakea kustannustukea Valtiokonttorin verkkosivujen kautta.  

 

Eniten kärsineiden toimialojen yritykset eivät tarvitse lisäperusteluja 

Valtioneuvosto antoi 12.8.2021 asetuksen toimialoista, joilla toimivat yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Yleisen taloustilanteen elpymisestä kertoo, että kriteerin täyttäviä toimialoja on nyt 221, kun ensimmäisellä hakukierroksella kesällä 2020 niitä oli 368.  

Toimialalistauksen ansiosta yrityksen liiketoiminnan arvioimisessa voidaan ottaa paremmin huomioon myös muut mahdolliset tekijät, esimerkiksi kausivaihtelusta johtuva liiketoiminnan väheneminen.  

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyihin toimialoihin, sen on erikseen perusteltava tuen tarve ja koronapandemiasta johtuva liikevaihdon lasku. Tarkista asetuksen piiriin kuuluvat toimialat täältä: https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/ 

 

Tämä artikkeli on vain tiedottamista varten. Ole hyvä ja lue tarkemmat tiedot Valtiokonttorin sivuilta.