Julkaistu07.06.2021
Viimeksi muokattu
08.12.2021

Näin yrityslainojen korko määräytyy – kaikki yrityslainan koroista ja marginaalista

Yrityslainan korko ei ole vain prosenttiyksikkö yrityslainan ehdoissa vaan tärkeä laskennallinen kokonaisuus, mihin kannattaa tutustua kunnolla etukäteen. Yrityslainojen kokonaiskorkojen laskemisen yhteydessä sinun on harkittava useita näkökohtia, ennen kuin päätät, minkä yrityslainoja tarjoavan yrityksen puoleen päätät kääntyä. Yrityslainan korkojen määrään vaikuttavat mm. markkinoiden kysyntä ja tarjonta, valittava korkotyyppi, riskitekijät, lainaehdot, palkkiot, järjestelyt, takaisinmaksuaika ja nostettavan yrityslainan tarkoitus. Tässä kirjoituksessa avaamme yrityslainan korkojen määräytymistä, yrityslainan marginaaliin vaikuttavia tekijöitä ja yleistä korkoterminologiaa sekä tarjoamme vinkkejä lainanhakijoille.

 

Mitä korko ylipäätään tarkoittaa?

Rahan ottamisen kustannuksia kutsutaan koroksi. Korko on lainan ottavan henkilön - lainanottajan - ja rahan lainaajan - lainanantajan - välinen sopimus. Kohdistuipa lainavalintasi sitten pankkiin tai vaihtoehtoiseen lainantarjoajaan, on hyvä pitää mielessä, että näiden tarkoitus on tehdä voittoa – ja lainan hintana on lainanantajan perimä korko.

Poistot ja korot eivät ole sama asia.  Poistot ovat osa itse velkaa ja korot ovat maksu itse lainalle. 

Tutustu yrityslainaterminologiaan tarkemmin

Efektiivinen vuosikorko osoittaa lainan kokonaiskustannukset ja kaikki palkkiot.  Nimellinen korko ilmaisee lainan hinnan ilman palkkioita. Efektiivinen vuosikorko on lainanhakijan kannalta tosiasiallisesti merkittävämpi ja käytännössä se luku, mihin lainanhakijan tulee kiinnittää huomiota.

 

Mitkä asiat vaikuttavat yrityslainojen marginaaliin?

Kun rahoitusyhtiöt myöntävät lainaa yrityksille, ne ottavat huomioon monia erilaisia tekijöitä määrittäessään yrityslainan korkotason ja oman marginaalinsa. Näitä ovat mm. kysyntä ja tarjonta, riskitekijät, yrityksen luottoluokitus sekä lainan kustannukset lainantajalle. Tutustumme näihin seuraavaksi tarkemmin.

 

Kysyntä ja tarjonta ohjaavat yrityslainan marginaalia

Yrityslainan marginaalilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna lainantarjoajan osuutta yrityslainan koroista. Kun yrityslainojen kysyntä on suurta, lainanantajat yleensä veloittavat lainoista enemmän. Vastaavasti kysynnän laskiessa, pankit ja lainanantajat voivat laskea hintojaan kannustaakseen lainanottoon.  Periaatteessa yrityslaina voi olla myös koroton jolloin on kysymys nimelliskorottomista yrityslainoista.

Kysynnän ja tarjonnan markkinaheilahteluja yritys voi säädellä valitsemalla yrityslainaan joko kiinteän tai vaihtuvan koron.

 

Kiinteät korot

Kiinteät korot eivät ole riippuvaisia markkinoiden vaihteluista. Yrityslainan kiinteä korko ei voi nousta eikä laskea, mikä tarkoittaa, että tiedät tarkalleen, mitä kustannuksia yrityslainalle tulevaisuudessa maksat. Yrityslainoilla on yleisimmin 1–5 vuoden takaisinmaksuaika, jonka pituus päätetään lainaa neuvoteltaessa.

Kun yrityslaina myönnetään, sitoudut maksamaan tietyn kiinteän koron joka kuukausi, ja lainan koko vaikuttaa alkuperäiseen yrityslainan kiinteään korkoon. Jos haluat muuttaa takaisinmaksuaikaa ja maksaa lainan etukäteen, lainanantaja veloittaa usein korvauksen koron maksamatta jättämisestä menetetystä summasta.

 

Kenelle kiinteät yrityslainojen korot sopivat?

Yrityslainojen kiinteät korot soveltuvat niille, jotka haluavat pystyä ennakoimaan tulevat yrityslainan kokonaiskustannukset ja yrityslainan hinnan tarkasti ja täten tuntemaan olonsa turvalliseksi ja vakaaksi koko laina-ajan. Korko ei tosiallisesti voi nousta sovittua kiinteätä korkoa korkeammaksi. Mikäli markkinoiden korko nousee kiinteän koron yläpuolelle, maksat tosiasiallisesti alhaisemman koron, kuin jos lainassasi olisi muuttuva eli vaihtuva korko. Usein tosin saatat joutua maksamaan lisäkustannuksen yrityslainan kiinteän koron turvallisuudesta, joko korkeampana korkoprosenttina tai muina maksuina.

 

Vaihtuvat korot

Vaihtuvia eli muuttuvia korkoja ohjaa markkinoiden korko, jota puolestaan säätelee Euroopan keskuspankki ja tätä kautta ohjaa EU-alueen yleinen taloudellinen tilanne. Jos markkinoiden korko nousee, yrityslaina kallistuu ja lainan hinta nousee. Jos markkinakorko laskee, yrityslaina on halvempi. Vaihtuvien korkojen vaihtelut eivät kuitenkaan vaikuta yrityslainojen korkoihin useammin kuin suunnilleen kolmen kuukauden välein.

Lainanhakijan kannalta, markkinoiden tulisi olla suhteellisen vakaat, mikäli yrityslainan yhteydessä valitaan vaihtuva korko. Mitä epävakaammat markkinat, sitä suurempi marginaali lainanhakijalla tulee olla mahdollisten korkojen nousujen varalle. Mikäli suunnittelet tai olet tietoinen, että aiot maksaa yrityslainasi ennenaikaisesti, muuttuvat korot ovat houkutteleva vaihtoehto, sillä korkojen nousun todennäköisyys pienenee mitä lyhyempi laina-aika on. Capitalboxin vakuudeton yrityslaina on joustava emmekä peri ylimääräisiä kuluja yrityslainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. 

 

JÄTÄ EI-SITOVA YRITYSLAINAHAKEMUS

 

Milloin kannattaa valita vaihtuvakorkoinen yrityslaina?

Muuttuvien korkojen yleisenä etuna on, että voit säästää merkittäviä summia yrityslainan kustannuksissa, jos markkinakorot laskevat. Toisaalta markkinakorot ovat olleet suhteellisen alhaiset EU-alueella jo pidemmän aikaa eli laskupainetta on niukasti. Voit myös halutessasi muuttaa vaihtuviin korkoihin perustuvan yrityslainan kiinteäkorkoiseksi milloin tahansa. Tosin kiinteäkorkoisen yrityslainan hinta nousee potentiaalisten markkinaepävarmuuksien vallitessa.

Muuttuvakorkoisten yrityslainojen takaisinmaksuehto on usein joustava, mikä tarkoittaa, että voit maksaa lainan nopeasti ja yrityslainan takaisinmaksuaika on usein lyhyt. Historiallisesti muuttuvakorkoiset yrityslainat ovat olleet lainanhakijoille suotuisia ja edullisia.

 

Muuttuvien korkojen edut

Muuttuvien yritysluotto korkojen yleisenä etuna on, että voit säästää merkittäviä summia yrityslainan kustannuksissa, jos markkinakorot laskevat. Toisaalta markkinakorot ovat olleet suhteellisen alhaiset EU-alueella jo pidemmän aikaa eli laskupainetta on niukasti. Voit myös halutessasi muuttaa vaihtuviin korkoihin perustuvan yrityslainan kiinteäkorkoiseksi milloin tahansa. Tosin kiinteäkorkoisen yrityslainan hinta nousee potentiaalisten markkinaepävarmuuksien vallitessa.

Muuttuvakorkoisten yrityslainojen takaisinmaksuehto on usein joustava, mikä tarkoittaa, että voit maksaa lainan nopeasti. Historiallisesti muuttuvakorkoiset yrityslainat ovat olleet lainanhakijoille suotuisia ja edullisia.

Vaihtuvakorkoisten lainojen haittana on kuitenkin, että lainan kustannukset nousevat nopeasti, jos yrityslainojen korot nousevat. Tämä tarkoittaa, että sinun on seurattava yleistä korkotilannetta ja lainanhakija tarvitsee puskuria mahdollisia muutoksia varten.

 

Yrityskohtaiset riskitekijät ja yrityslainojen korot

Olet varmaankin jo huomannut, että yrityslainan ehdot vaihtelevat lainantarjoajasta riippuen. Toisilla lainantarjoajilla on tiukemmat vaatimukset yrityslainojen myöntämiselle. Kenties ne eivät myönnä lainaa uusille yrityksille ilman vakuuksia tai edellyttävät tiettyä vähimmäisliikevaihtoa. Kaikki nämä vaatimukset otetaan huomioon yrityslainan koron määrittämisessä.

Vakuus on tarjotun koron kannalta merkittävä tekijä, sillä vakuuden avulla lainantarjoaja voi varmistaa, että lainanottaja noudattaa maksuvelvoitteita. Jos lainanottaja ei maksa lainaansa, vakuus siirtyy lainantarjoajalle, joka voi myydä sen ja kattaa osan maksamatta jääneestä lainasta myynnistä saaduilla rahoilla. Lainantarjoaja voi myös ryhtyä oikeustoimiin lainanottajaa vastaan saadakseen loput lainasta takaisin. Yrittäjien pk-yritysbarometrin mukaan kireät vakuusvaatimukset ovat omiaan heikentämään pk-yritysten rahoituksen saatavuutta.

 

LUE LISÄÄ PK-YRITYSTEN RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA

 

Vakaat ja taloudellisesti tasapainoiset yritykset tai yritykset, jotka voivat tarjota vakuuksia, saavat yleensä yrityslainaa edullisemmalla kokonaiskorolla.

 

Yrityksen luottoluokitus ja yrityslainojen korot

Yrityksen luottoluokitusta määrittäessään lainantarjoajat tutkivat myös yrityksen omistajan luottokelpoisuutta, oli kyseessä sitten yksityisyrittäjä, toiminimi, osakeyhtiö tai henkilöyhtiö. 
Tutustu tarkemmin:

Osakeyhtiön rahoitus

Lainaa toiminimelle

Yrityslaina ilman luottotietoja – onko se mahdollista?

Myös yrittäjän liiketoimintakokemus, luottohistoria ja luottoluokitus vaikuttavat yrityslainan koron määrään. Älä siis unohda panostaa luottoluokitukseesi ja tutustu aiempaan artikkeliimme, joka sisältää erinomaisia vinkkejä luottoluokituksen parantamiseen.

 

Lainan kustannukset lainanantajalle

Lainan kustannukset lainanantajalle jäävät usein huomiotta yrityslainojen korkotasoa määritettäessä.

On yleisesti tiedossa, että yrityksille on edullisempaa ottaa yrityslainaa pankista kuin rahoitusyhtiöiltä. Tämä johtuu siitä, että pankit rahoittavat toimintaansa asiakkaiden talletuksilla, minkä lisäksi ne edellyttävät vakuuksia ja pyrkivät pitämään riskitason mahdollisimman matalana. Riskitason minimoimiseksi pankit myöntävätkin lainaa vain vakaille yrityksille. Näin ollen pankit voivat tarjota matalampaa korkotasoa tai pienempää yrityslainan marginaalia.

Lue lisää – yrityslaina pankista vai yksityiseltä?

Vaihtoehtoiset lainanantajat (eli pankkialan ulkopuoliset lainanantajat tai finanssiteknologian lainantarjoajat) eivät rahoita toimintaansa pankkitalletuksilla. Sen sijaan niiden toiminta perustuu yleensä ulkopuolisiin sijoittajiin tai joukkovelkakirjoihin.

Vaihtoehtoiset lainanantajat tarjoavat lainanottajille ja yrityslainoihin enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta, mikä parantaa mahdollisuuksiasi löytää juuri sinun yritykselle sopiva rahoitusratkaisu. Erilaisia yrityksen rahoitusvaihtoehtoja kannattaa myös vertailla.

Vaihtoehtoiset lainantarjoajat eivät usein edellytä tiukkoja vakuuksia yrityslainoille. Capitalboxin yrityslainan korkoa ja kustannuksia voit arvioida mm. yrityslainalaskurilla ja alta voit jättää ei-sitovan yrityslainahakemuksen yksityiskohtaista yrityslainatarjousta varten.

 

HAE YRITYSLAINAA JA LASKE HINTA

 

Usein kysyttyä yrityslainojen koroista

 

Miten yrityslainojen korko määräytyy?

Yrityslainojen korko määritetään yleensä yrityskohtaisesti ja yksilöllisesti. Korot riippuvat mm. yrityksen liikevaihdosta, luottoluokituksesta, lainasummasta ja mahdollisista vakuuksista lainalle.

 

Voinko saada yrityslainaa ilman korkoa?

Kyllä, jotkut lainanantajat tarjoavat korottomia yrityslainoja. Tällöin on kysymys nimelliskorottomista lainoista. Maksat tällöin lainastasi kiinteän kuukausimaksun. Tämä sopii yrityksille, jotka haluavat tietää tulevista kustannuksistaan todella tarkalla tasolla.

 

Millä lainanantajalla on paras yrityslainan korko?

Ei voida yksiselitteisesti sanoa, kenellä lainanantajalla on kategorisesti paras korko. Korko yrityslainalle määritetään usein erikseen jokaiselle yritykselle luottotietojen ja muiden tietojen perusteella, joita lainanantaja kerää yrityksen taloudesta. Näiden tietojen avulla luotonantaja arvioi, kuinka suuren riskin laina aiheuttaa ja mikä korko on sopiva.

CapitalBox tarjoaa nopeaa ja joustavaa yrityslainaa ilman piilokuluja ja byrokratiaa läpinäkyvin ehdoin. Voit laskea sinulle sopivan yrityslainan koron ja maksuajan alla olevalla lainalaskurilla:

Laske sinulle sopiva yrityslaina
 

 

Mitkä asiat vaikuttavat yrityslainan saamiseen?

Teemme yrityslainapäätökset yrityksesi kassavirran ja yrityksesi luottoluokituksen perusteella. Meillä on myös muutamia vähimmäisvaatimuksia:

  • Yrityksen tulee olla ollut toiminnassa vähintään 6 kuukautta 
  • Vuosittaisen liikevaihdon on oltava vähintään 25 000 € 
  • Yrityksen kaikkien omistajien on asuttava pysyvästi Suomessa 
  • Yrityksellä on oltava suomalainen pankkitili 
  • Yrityksellä on oltava toimisto Suomessa 

 

TUTUSTU YRITYSLAINAAMME TARKEMMIN