Julkaistu09.03.2022
Viimeksi muokattu
06.04.2022

Luottolimiitti joustava apu yrityksen rahoitukseen

Lainanhaku tarkoittaa monelle perinteisen kiinteän lainan hakemista pankista. Prosessi on monesti hidas ja lainanmyöntäjä tekee useita eri tarkistuksia ennen lainan myöntämistä. Usein myös vaaditaan lainalle takaaja, joko henkilö- tai esinevakuuden muodossa.

Luottolimiitti eli yritysluotto on kuitenkin toinen vaihtoehto, jossa yritys voi saada lainan jopa saman päivän aikana, verkon kautta haettuna. Luottolimiitti on kuin luottokortti, josta rahaa voi nostaa aina tarpeen mukaan. Luottoa myös maksetaan takaisin nopealla aikataululla, jolloin limiitti pysyy avoinna ja on käytettävissä joustavasti myös jatkossakin.

Yritysluotto on kätevä apu rahoitukseen silloin, kun rahoituksen tarve on nopea ja lainasumman ei tarvitse olla kovin suuri. Luottolimiittiä voi käyttää käyttöpääomatarpeisiin, investointimahdollisuuksiin tai vaikkapa nopealla aikataululla toteutettavaan markkinointikampanjaan. Useimmiten lainasummat vaihtelevat 2 000 - 50 000 euron väliltä.

CapitalBoxin yritysluotto on joustava rahoitus yrityksille, jota haetaan verkossa. Hae ja nosta jopa 100 000 euron edestä luottoa milloin haluat, jopa yhdessä päivässä!

Luottolimiitin käyttöönotto on helppoa

Yrityslimiitti on saatavilla kätevästi netistä, usein ilman sen suurempia paperihommia. Riippuen tarjoajista, luotto on saatavilla jopa 100 000 euroon asti, kuten CapitalBoxin yritysluotto. Yritysrahoitus joustavan luoton muodossa on kuin luottokortti, mutta se on järjestettävissä jopa yhden työpäivän aikana verrattuna pitkiin odotusaikoihin, esimerkiksi juuri luottokortin myöntämisessä.

Yritysluottoa voi siis nostaa ja lunastaa milloin tahansa, vaatimuksena on ainoastaan, että limiittiä myös maksetaan takaisin vaaditun ajan sisällä. Näin ollen myönnetty limiitti on myös saatavilla jatkossakin.

Perinteiseen yrityslainaan verrattuna, luottolimiitti yritykselle on usein edullisempi vaihtoehto eikä aikaisista takaisinmaksuista esimerkiksi tule sanktioita, kuten tilanne saattaa olla kiinteän pankkilainan maksujen kanssa. Limiittiä ei ole pakko tietenkään käyttää kerralla, vaan yritys voi nostaa luottoa aina tarpeen mukaan.

Yritykset voivat saada luottolimiittiä seuraavin perustein:

 • Yritys on ollut toiminnassa vähintään 6 kuukautta
 • Vuosittainen liikevaihto on yli 25 000 euroa
 • Yrityksen omistajat asuvat Suomessa
 • Yrityksen pankkitili on suomalainen
 • Yrityksen osoite on Suomessa

Yritysluoton hakeminen onnistuu siis useimmiten kätevästi verkon kautta. Hakuprosessiin tarvitaan hakijan henkilötunnus sekä yrityksen Y-tunnus. Lainanhaku käynnistyy täyttämällä hakulomake verkkosivuilla, jonka jälkeen laina järjestyy useimmiten jo vuorokauden sisällä. Limiitti maksetaan kyseisen luotonmyöntäjän ylläpitämälle tilille, jolle luoton hakija pääsee kirjautumaan ja nostamaan yritysluottoa aina tarpeen mukaan, ympäri vuorokauden.

Näin ollen joustava luotto on myös kätevä apu, kun sitä tarvitsee, sillä Suomessa uusia, juuri haettuja lainoja ei myöskään laiteta maksuun kello 23-7 välisenä aikana. Luottolimiitti on siis sen myöntämisen jälkeen aina saatavilla, kellonajasta riippumatta.

Yrityksen rahoittaminen luottolimiitin avuin tapahtuu pähkinänkuoressa seuraavasti:

 1. Yritys tekee hakemuksen verkossa ja vastatarjous saadaan usein saman työpäivän aikana
 2. Sopimuksessa sovitaan luottolimiitin ylärajasta, koroista ja muista yleisistä ehdoista
 3. Luottolimiitti maksetaan luotonmyöntäjän sähköiseen palveluun avattavaan tiliin, joka on käytettävissä ympäri vuorokauden
 4. Luotonmyöntäjän palvelusta käy selkeästi ilmi, kuinka paljon luottoa on käytetty ja paljonko sitä on käyttämättä
 5. Säätämällä luoton määrää yrityksen tarpeiden mukaan voidaan varmistaa, että yrityksen kassassa on aina riittävästi rahaa juokseviin kuluihin
 6. Luoton kustannukset pysyvät kurissa, sillä korkoa maksetaan ainoastaan silloin, kun luottoa nostetaan

Voit myös lukea lisää täältä, josko luottolimiitti olisi juuri teidän yrityksellenne sopiva vaihtoehto rahoituksen avuksi.

 

Mistä syystä yritysluotto pk-yritykselle yleensä otetaan?

Syitä on yhtä monenlaisia kuin on yrityksiäkin. Useimmiten yritysluotto on kätevä apu silloin, kun rahantarve on nopea eikä suuria lainasummia välttämättä tarvita. Luottolimiitti on kuin luottokortti, joka on aina tarvittaessa saatavilla - sekä pieniin että suurempiin menoihin. Seuraavassa muutamia syitä, miksi yritysluotto pk-yritykselle olisi hyvä idea:

 • Yrityksen perustaminen
 • Yritystoiminnan vakiinnuttaminen
 • Lisääntynyt käyttöpääoman tarve
 • Varastojen täydennys, erityisesti sesonkiluonteinen liiketoiminta
 • Suuret investoinnit, kuten kiinteistö tai laitteet
 • Tuote- ja palveluvalikoiman laajennus
 • Yrityskaupat
 • Velkojen uudelleenrahoitus tai yhdistely
 • Toimitilojen laajentaminen tai remontointi
 • Odottamattomat kulut tai suuret kertaluonteiset erät, kuten verot
 • Markkinointi
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Luottolimiitti yritykselle on siis pysyvä tili, josta voidaan helposti nostaa rahaa käyttöön, ennalta sovittuun luottorajaan asti. Se soveltuu erityisesti pien- ja keskisuurten yritysten lyhyisiin sekä kausiluonteisiin käyttöpääoman rahoittamisen tarpeisiin. Esimerkiksi erityisesti kesä- tai talvikaudet voivat olla hiljaista aikaa yrityksen toiminnalle, jolloin yrityslimiitti tasoittaa pääoman kausivaihteluita. Lisäksi yritykselle myönnetty luottolimiitti luo joustavuutta odottamattomia tilanteita ja lyhytaikaisia menoja varten, joita voi olla esimerkiksi laitteen rikkoutuminen tai nopea markkinointikampanja. Lyhyesti sanottuna, yrityslimiitti tasaa yrityksen kassavirran jokaiseen tilanteeseen sopivaksi!

 

Luottolimiitin edut pien- ja keskisuurille yrityksille

Yleensä luottolimiitit ovat tarkoitettu tasoittamaan kuukausittaisten tulojen ja menojen eroja tai rahoittamaan sellaisia hankkeita, joiden kustannuksia voi olla vaikeaa selvittää etukäteen.

Useimmiten itse myynnin ja siitä ansaitun pääoman saamisen välillä on huomattava viive. Usein se on myös arvaamaton. Tällaisessa tilanteessa luottolimiitti voi olla pien- tai keskisuurelle yritykselle se edullisin vaihtoehto, verrattuna vaikkapa luottokorttiin. Yrityslimiitissä on myös yleensä alhaisemmat korot ja se tarjoaa joustavampia takaisinmaksuaikatauluja.

Luottolimiitti voi siis olla hyödyllinen, jos käteisvaroja tarvitaan toistuvasti, mutta summat eivät välttämättä ole etukäteen tiedossa. Lisäksi tilanteet, jotka edellyttävät suuria käteistalletuksia ovat toinen luottolimiittien käyttötarkoitus, jossa selkeä hyöty näkyy esimerkiksi verrattuna perinteiseen yrityslainaan, joka usein otetaankin tiettyä tarkoitusta varten.

Edut pien- ja keskisuurille yrityksille pähkinänkuoressa:

 • Joustavuus - yrityksellä on rahaa käytettävissä, juuri silloin kun sitä tarvitaan
 • Nopeampi lainan myöntäminen - Laina järjestyy usein jopa vuorokaudessa
 • Luotosta maksetaan vain siitä, mitä käytetään - korko maksetaan ainoastaan käytetyn luoton osalta
 • Luottoa maksetaan pois juuri yritykselle sopivaan tahtiin - kuukausittainen vähimmäismaksu, joka on suoritettava. Luotto voidaan maksaa myös takaisin aikaisemmin ilman lisäkustannuksia, ja kun se on kokonaisuudessaan maksettu pois, yritysluotto on taas yritykselle käytettävissä uudelleen.

Voit myös lukea täältä lisää siitä, olisiko yritysluotto vaiko perinteinen yrityslaina yrityksesi tämänhetkiseen tilanteeseen paras vaihtoehto.

 

Pk-yritykset käyttävät vakuudellisia yritysluottoja, koska ne

 • Kattavat lyhyen aikavälin kustannukset
 • Auttavat kassavirran hallinnassa
 • Ovat varastoon ostamisen tukena
 • Ovat suuremman hankkeen esirahoituksen apuna
 • Auttavat palkkaamaan henkilöstöä rajoitetuksi ajaksi

 

Vakuudeton yritysluotto

Onko yritysluottoa mahdollista saada ilman vakuutta? Kyllä on. Luottolimiitti eroaa usein perinteisestä yrityslainasta siten, että siihen ei vaadita pitkän kaavan mukaisia paperihommia eikä myöskään vakuutta. Vakuus on siis tae siitä, että lainanottaja maksaa lainaamansa summan takaisin, mutta jos takaisinmaksu ei jostain syystä onnistukaan, vakuutena on joko henkilötakaus tai esinevakuus, jonka lainanmyöntäjä saa itselleen.

Minkälaisiin käyttötarkoituksiin vakuudeton yritysrahoitus on sopiva:

 • Yritystoiminnan laajentaminen
 • Investoinnit
 • Käteisen käytöstä johtuvien alennuksien hyödyntäminen
 • Yllättävät menoerät
 • Sesongista johtuvat kassan tasaukset

Vakuudeton yritysluotto myönnetään yrityksille, joiden luottotiedot ovat kunnossa ja lainanhoitokyky riittävä. Lisäksi luottohakemuksen yhteydessä toimitetaan luotonmyöntäjälle yrityksen tilinpäätös tai budjettilaskelma.

Vakuudeton yritysluotto vaatii usein sen, että yrittäjä itse asettautuu luoton henkilökohtaiseksi takaajaksi. Pankit sekä rahoituslaitokset tarvitsevat siten jonkinlaisen vakuuden sille, että yritykselle maksettu luotto tullaan maksamaan kokonaan takaisin, jos yritys ei olisikaan siihen kykenevä.

Joissain tilanteissa luottoa voidaan mainostaa vakuudettomana, mutta lainan ehdoissa vaaditaankin reaalivakuus. Mikä tämä sitten oikein on? Se on lainatulle summalle määritetty esinekohtainen velkavastuu, eli yksinkertaisemmin esine tai asiakirja, jolloin velallinen itse panttaa omistamansa omaisuuden lainan takaisinmaksun takeeksi. CapitalBox myöntää luottolimiittiä ilman vakuuksia - myös ilman reaalivakuutta!

Vakuudeton yritysluotto myönnetään usein seuraavin ehdoin:

 • Henkilötakaus
 • Yrityksen omistajien osoite Suomessa
 • Yrityksen vuotuinen liikevaihto 25 000 euroa
 • Liiketoimintaa yli 6 kuukautta
 • Yrityksen pankkitili on suomalainen
 • Yrityksen osoite on Suomessa

 

Yritysluoton hinta

Joustava luotto on yleensä edullisempi kuin perinteinen yrityslaina tai vaikkapa luottokortti. Yritysluotto antaa mahdollisuuden lainata aina 2 000 - 100 000 euron väliltä, jonka perusteella yritykselle avataan limiitti, jota voi tarpeen mukaan nostaa kuukaudessa. Limiitti uusiutuu sitä mukaan kun sitä maksetaan pois, kerran kuukaudessa.

Korkoa maksetaan ainoastaan lainatusta summasta, eli jos luottoa on myönnetty aina 50 000 euroon asti ja tietyn kuukauden aikana yritys nostaa vain 20 000 euroa kyseisestä summasta, tulee korkoja luonnollisesti maksettavaksi ainoastaan kyseisestä 20 000 eurosta.

Luottolimiitin juoksevat kulut, kuten palkkiot tai tilinhoitokulut, määrittyvät aina luotonmyöntäjän ehtojen mukaisesti. Ne kannattaa aina tarkistaa tarkkaan ennen sopimuksen allekirjoittamista, sillä vaikka korko tai todellinen vuosikorko näyttäisikin edulliselta, saattaa muut luoton kulut nostattaa limiitin todellista hintaa.

Yritysluoton hinta pien- ja keskisuurille yritykselle määrittyy lopulta siis luoton korosta, todellisesta vuosikorosta sekä juoksevista kuluista, kuten tilinhoito- tai avausmaksuista. Luottolimiitin vuotuinen korko vaihtelee hyvin paljon luotonmyöntäjästä riippuen, mutta useimmiten se on jotain 4-20 % väliltä. Hyvä on myös huomioida, että Suomessa on astunut voimaan laki korkokatosta, jonka mukaan minkään lainan kulut eivät voi nousta yli 20 prosentin vuodessa.

Yrityslainan korko säädetään aina yksilöllisesti seuraavien kohtien perusteella:

 

Yritysluoton takaisinmaksu

Yrityslimiitin edut eivät lopu ainoastaan sen edullisuuteen, usein myös takaisinmaksu on joustava. Yritys voi itse päättää tahdin, jonka mukaan limiittiä maksetaan takaisin. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin kerran kuukaudessa tehtävä vähimmäismaksuerä, joka koostuu usein lainalyhennyksestä ja kertyneestä korosta.

Näin ollen mitä nopeammin ja enemmän maksat luottoa pois, sitä pienemmäksi luoton kulut todellisuudessa muodostuvat. Takaisinmaksuja voi myös aina suorittaa enemmän, eikä siitä muodostu lisäkuluja tai sanktioita. Jokaisen lyhennetyn takaisinmaksun osuus lisätään takaisin limiittiin, jolloin samainen summa on taas yrityksellä käytettävissä.

Yritysluoton takaisinmaksu on yksi luottolimiitin tärkeimmistä eduista. Joustavuus ja avoimuus ovatkin usein yrityksen rahoituksen pääpilareita, näin voit keskittyä siihen olennaisimpaan eli yrityksesi kasvattamiseen.

 

Tutustu ja hae yritysluotto CapitalBoxilta

 

 

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat yritysluottolimiittien tärkeimmät edut?

Merkittävin etu on luottolimiitin joustavuus. Yrityksen tarvitsema käyttöpääoma on aina saatavilla, vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi se on usein edullisempi kuin perinteinen kertaluonteinen yrityslaina. Korkoa yritysluotosta maksetaan ainoastaan siltä summalta, joka luotosta on ollut käytössä ja limiittiä maksetaan takaisin juuri yritykselle sopivaan tahtiin.

Miten yritysluoton takaisinmaksu hoituu?

Yritys voi itse päättää takaisinmaksun tahdin. Usein vaatimuksena kuitenkin on kerran kuukaudessa tehtävä vähimmäismaksuerä.

Mikä on lopullinen yritysluoton hinta?

Yritysluoton hinta määräytyy luoton korosta, todellisesta vuosikorosta sekä juoksevista kuluista, kuten tilinhoito- tai avausmaksuista. Luottolimiitin vuotuinen korko vaihtelee hyvin paljon luotonmyöntäjästä riippuen, mutta useimmiten se on jotain 4-20 % väliltä.

Mikä on vakuudeton yritysluotto?

Vakuus on tae siitä, että lainanottaja maksaa lainaamansa summan takaisin, esimerkiksi henkilötakaus tai esinevakuus. Vakuudettomassa yritysluotossa kyseistä vaatimusta ei ole, joten lainan saa käyttöönsä ilman, että sille tarvitsee määrittää esine- tai henkilötakausta.