Julkaistu12.01.2022
Viimeksi muokattu
20.10.2023

Yrityslainojen ABC – Miksi yritystoiminta kannattaa rahoittaa yrityslainalla?

Rahoitus ja sen hankkiminen on oleellinen osa jokaisen yrityksen talouden hoitamista sekä suunnittelua. Yrityksen aloittaminen voi jo itsessään vaatia runsasta pääomaa, jota harvalta suomalaiselta löytyy omasta takaa. Yritys voi tarvita alkupääomaa esimerkiksi työvälineiden ostamiseen tai erilaisten lisenssien ja lupien maksamiseen. Lisäksi Jos yritys haluaa kasvaa tai vain ainoastaan ylläpitää toimintaansa entiseen tapaan, kun aikaa on kulunut, ovat erilaiset investoinnit kuten esimerkiksi työvälineiden korjaamisen tai uusien työntekijöiden palkkaamisen muodossa ovat välttämättömiä kulueriä. Siksi yrityksen ja yrittäjän on pohdittava eri rahoitusvaihtoehtoja yrityksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Vastuullinen ja kunnianhimoinen yrittäjä perehtyykin jatkuvasti erilaisiin keinoihin toiminnan rahoittamiseen, jotta investointien ajan koittaessa yrityksen toimintakyky ei heikkene hetkellisesti hitaiden yrityslainaneuvottelujen tai muiden rahoituksen aikaa vievien asioiden takia. 

Yleinen, perinteinen ja monipuolinen keino rahoittaa yrityksen toiminta on lainaraha. Tämän blogipostauksen aiheena ovat yrityslaina ja yrittäjälaina: 

  • Mikä on yrityslaina

  • Mistä ja kuka yrityslainaa voi hakea? 

  • Miten yrittäjälaina eroaa yrityslainasta ja milloin se on yrityslainaa parempi vaihtoehto? 

Yrityslaina ja yrittäjälaina eivät kuitenkaan ole ainoat mahdolliset keinot rahoittaa yritystoimintaa. Jokainen yritys on talousasioidensa puolesta uniikki yksilö, minkä takia eri tilanteisiin ja tarpeisiin voivat lainaa paremmin sopia muut rahoituskeinot. Näitä keinoja ovat esimerkiksi osakeannit ja erilaiset joukkorahoituskampanjat. Lue täältä lisää eri rahoituskeinoista, niiden eroista ja parhaiten juuri sinun yrityksellesi sopivan keinon löytämisestä. 

 

Yrityslaina – Mikä, mistä ja milloin? 

Tavallisin lainatyyppi, jota aloittelevat ja jo aktiiviset yrittäjät hakevat investointeja varten, on perinteinen yrityslaina. Yrityslainan funktio on yksinkertainen: Yritys hakee lainaa joko pankilta tai rahoituslaitokselta, ja on näin vastuussa veloista ja lainan maksamisesta takaisin ajallaan.  

Yrityslainan korot ja muut ehdot määräytyvät samojen periaatteiden mukaan kuin yksityishenkilöiden hakemat lainat. Myös yritysten kohdalla lainanantajat arvostavat pitkäjänteistä ja tarkkaavaista taloudenpitoa. Vertailemalla yrityslainoja yrityslainan ehdot ja kustannukset pysyvät yrittäjälle edullisina.

Yrittäjä, joka pystyy osoittamaan lainanantajalle, että yrityksen liiketoiminta joko on tai tulee jatkossa olemaan kannattavaa, on lainanantajan näkökulmasta haluttava asiakas. Siksi yrityslainaa voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta hakea, jos esimerkiksi yrittäjän omat luottotiedot ovat menneet tai tämä vaikuttaa muulla tavalla epäluotettavalta rahankäyttäjältä. Lainanantajat tekevät tätä arviointia, sillä olisi huonoa liiketoimintaa myöntää lainoja, joita ei välttämättä tulla koskaan maksamaan takaisin. Tämän varjopuolena on tietenkin se, että henkilö, joka on menneisyydessä tehnyt virheitä, mutta saanut asiansa kuntoon ja oppinut virheistään, on lainanhakijana heikommassa asemassa kuin muut potentiaaliset lainaajat. Lisäksi uuden tai vasta aloittavan yrittäjän on huomattavasti vaikeampaa osoittaa yritystoiminnan kannattavuus kuin suuren sekä toiminnaltaan jo vakiintuneen yrityksen. Jos yrityksellä on omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai maaomaisuutta, voit hakea vakuudellista lainaa.   

Uuden yrittäjän on silti enemmän kuin mahdollista saada lainarahoitusta toimintansa aloittamiseen.

 

Tutustu Capitalboxin lainatarjontaan yrittäjille

 

Tutustu aloittavan yrityksen yrityslainoihin

 

 

Mistä ja miten yrityslainaa voi hakea? 

Tahot, joilta yrityslainaa on mahdollista hakea voi jakaa pääpiirteittäin kahteen eri ryhmään: Perinteiset pankit, jotka toimivat raha- ja lainamarkkinoiden kaikilla osa-alueilla, sekä pienemmät rahoituslaitokset, joiden liiketoiminta perustuu ainoastaan lainojen myöntämiseen. 

Perinteiset pankit ovat olleet tavallisin yrityslainojen myöntäjä aina siitä asti, kun yritykset ja pankit nykyisissä muodoissaan alkoivat toimimaan Suomessa. Pankeilta haetut yrityslainat ovat monille tuttu ja turvallisin keino rahoittaa yritystoimintaa, sillä käytännössä jokaisella yrittäjällä on yritystilinsä lisäksi asiakassuhde yksityishenkilönä johonkin pankkiin. Tämä madaltaa kynnystä astua pankin ovesta sisään myös yrittäjän roolissa. 

Pankeista haettujen yrityslainojen hyvinä puolina voi pitää vakautta ja turvallisuutta, joka liittyy pankkien tarkkaan työhön ja syvällisiin asiakassuhteisiin, joita pankit luovat sekä yrittäjien että muiden asiakkaiden kanssa. Kun pankki pystyy käyttämään paljon työtunteja lainaa haluavan yrittäjän taloudellisen tilanteen selvittämiseen tai jopa tuntee sen jo etukäteen, lopputulos on asiantunteva arvio, jonka perusteella on helppo nimetä tarkat ehdot lainalle. Tämä säntillisyys ja suuren organisaation mukanaan tuoma kankeus kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että lainaprosessi voi kestää todella kauan. Joskus yrittäjälle aika on rahaa, ja esimerkiksi aloilla, joilla kausivaihtelu on huomattavan suurta, tarve investoitavalle pääomalle voi olla liian nopea pankkilainaa varten. 

Pankkien ohella toinen taho, josta yrityslainaa on mahdollista hakea, on pienemmät, yksityiset rahoituslaitokset. Koska pankkien kaltaisten organisaatioiden kankeus ja byrokraattisuus ei sovi kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin, joita yrittäjä voi urallaan kohdata, pienemmät ja ketterämmät rahoituslaitokset voivat koitua investointien pelastukseksi. Näiden toiminta perustuu samoihin periaatteisiin ja lakeihin kuin pankkienkin, mutta rahoituslaitokset ovat pankkeja huomattavasti dynaamisempia toimijoita markkinoilla. Niiden pienet organisaatiokoot sekä vähäisempi sääntely valtion taholta on tehnyt niistä houkuttelevia tahoja hakea lainaa. Toisaalta rahoituslaitokselta haetussa lainassa voi olla pankkilainaa korkeampi korko, mutta joskus tämä ylimääräinen korko on käypä hinta siitä, että yritys pystyy tekemään nopean investoinnin kun se sitä eniten tarvitsee. 

 

Yrittäjälaina – Yrittäjän henkilökohtainen laina yritystoimintaa varten 

Yrityslainan lisäksi yritystoimintaa voi rahoittaa yrittäjälainalla. Termien samankaltaisuus saattaa hämätä, ja nämä kaksi lainatyyppiä voivat mennä helposti sekaisin keskenään. 

Yrittäjälainat eroavat yrityslainoista kahdella merkittävästi määräävällä tavalla. Ensimmäinen näistä liittyy siihen, kenelle laina myönnetään. Kuten jo aiemmin postauksesta kävi ilmi, yrityslaina myönnetään nimenomaan yritykselle. Yrittäjälaina sen sijaan myönnetään yksittäiselle henkilölle, kuten yrityksen osakkaalle. Näin vastuu lainasta ei ole yrityksen vastuulla, vaan yhden tai useamman yksityishenkilön. 

On myös tärkeää muistaa, että kaikki yritystyypit toiminimestäosakeyhtiöön voivat saada yrityslainaa. Sen sijaan yrittäjälainoja myönnetään vain osakeyhtiöiden käyttöön. 

Toinen erottava tekijä yrittäjä- ja yrityslainojen välillä liittyy tarkoitukseen, jota varten laina myönnetään. Yrityslaina on osakeyhtiöitä varten olemassa oleva lainatyyppi, ja sen voi käyttää minkä tahansa yrityksen taloudenpidon osa-alueen kulujen kattamiseen. Yrittäjälaina sen sijaan myönnetään täydentämään jo olemassa olevan osakeyhtiön rahoituspohjaa. Lainan nostanut henkilö yleensä käyttää lainarahan osakepääoman kartoittamiseen, mikä mahdollistaa uusien sijoittajien investoinnin yritykseen ryhtymällä osakkeenomistajiksi. 

Suomessa yrittäjälainoja myöntää valtion omistama rahoituslaitos Finnvera. Koska yrittäjälainat ovat valtion myöntämiä, niitä kontrolloidaan yksityisten rahoituslaitosten ja pankkien myöntämiä yrityslainoja tiukemmin. Saadakseen yrityslainaa yrittäjän on täytettävä tietyt Finnveran asettamat kriteerit, minkä lisäksi Finnvera arvioi jokaisen yrittäjälainahakemuksen yksilöllisesti. 

Tarkat kriteerit yrittäjälainoille löytyvät Finnveran nettisivuilta. Samasta paikasta löytyvät myös ohjeet yrittäjälainan hakemiseen sekä numerot ja faktat, joiden mukaan lainan korot sekä muut ehdot määräytyvät

 

Yrityslainojen ABC – Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrittäjälaina?

Yrittäjälaina on yksityishenkilölle myönnettävä laina, joka on myönnetty yritystoimintaa varten. Yrittäjälaina on tarkoitus sijoittaa esimerkiksi yrityksen osakepääomaan. Näin yrittäjä voi kiihdyttää yrityksensä liiketoimintaa ja vakuutta muille sijoittajille, että yritys on kannattava sijoituskohde. 

Mistä kaikkialta yrittäjä saa rahoitusta?

Suomessa yrittäjä voi hakea rahoitusta muutamilta eri tahoilta. Yleisin keino rahoittaa yritystoimintaa on hakea yritykselle yrityslainaa pankilta tai rahoituslaitokselta. Yrittäjä voi myös nostaa henkilökohtaisen yrittäjälainan, joka investoidaan yritykseen. Lainojen lisäksi yrittäjä voi hakea rahoitusta joko perinteisiltä sijoittajilta osakeannin muodossa tai aloittaa joukkorahoituskampanjan, jonka avulla kuka tahansa yrityksestä kiinnostunut yksityishenkilö voi osallistua yrityksen rahoittamiseen. 

Mitkä ovat yrityslainan edut yrittäjälle?

Yrityslaina on perinteinen ja helposti haettava rahoitusmuoto. Sen vahvuus on sen monipuolisuus. Sitä on mahdollista hakea yrityksen koosta riippumatta sekä erilaisten yritysten erilaisiin tarpeisiin. Yrityslainalla on mahdollista hankkia yrityksen koko rahoitus tai vain täydentää aiemmin kerättyä rahoitusta. Perinteisesti yrityslainoja on Suomessa haettu pankeilta, mutta nykyisin verkossa toimivat rahoituslaitokset myöntävät myös yrityslainoja. 

Miksi yrittäjän kannattaa suosia vakuudettomia lainoja?

Yrittäjän kannattaa suosia vakuudettomia lainoja, koska ne ovat joustava ja dynaaminen rahoitusvaihtoehto. Lainaaminen ilman vakuuksia käy aina nopeammin kuin vakuuksien kanssa, sillä vakuuksien määrittäminen ja asettaminen vie aina oman aikansa. Vaikka vakuudettomien lainojen kustannukset voivat olla korkeammat kuin vakuudellisten lainojen, niiden joustavuus ja nopeat aikataulut mahdollistavat ripeän toiminnan markkinoilla ja investointien tekemisen lyhyellä varoitusajalla.