Julkaistu03.07.2023
Viimeksi muokattu
03.07.2023

Kaikki vakuudellisista yrityslainoista

Vakuudellinen yrityslaina on rahoitusvaihtoehto, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada tarvitsemaansa pääomaa siten, että he tarjoavat lainan vakuudeksi jonkin arvokkaan omaisuuden. Tämä vakuus voi olla esimerkiksi kiinteistö, maaomaisuus, ajoneuvo tai liiketoiminnan varat. Vakuuden avulla lainanantaja saa turvaa lainan takaisinmaksulle, ja tämä mahdollistaa suurempien lainasummien myöntämisen sekä alhaisemman korkotason verrattuna vakuudettomiin lainoihin.

Tässä blogikirjoituksessa tutustumme syvemmin vakuudellisiin yrityslainoihin ja niiden merkitykseen yritysten rahoituksessa. Käymme läpi, mitä vakuudellinen yrityslaina tarkalleen tarkoittaa, miten sitä haetaan ja millaisissa tilanteissa yritykset voivat hyötyä tästä rahoitusvaihtoehdosta.

Mikä on vakuudellinen laina?

Vakuudelliset yrityslainat tarjoavat useita etuja yrityksille. Ensinnäkin, ne mahdollistavat suurempien lainasummien saamisen, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi kasvuhankkeiden rahoittamisessa tai investointien tekemisessä. Toiseksi, vakuudelliset lainat yleensä tarjoavat alhaisemman korkotason verrattuna vakuudettomiin lainoihin, mikä voi tuoda merkittäviä säästöjä yrityksen kustannusrakenteeseen. Kolmanneksi, vakuudelliset lainat voivat auttaa yrityksiä rakentamaan parempaa luottoluokitusta ja vahvistamaan suhdettaan lainanantajiin.

On tärkeää ymmärtää, että vakuudellinen yrityslaina edellyttää lainanottajalta riskin ottamista. Jos lainanottaja ei pysty maksamaan takaisin lainaa, lainanantajalla on oikeus käyttää vakuutta lainan lunastamiseen. Siksi on tärkeää harkita huolellisesti vakuuden arvoa ja varmistaa, että yritys pystyy vastaamaan lainan takaisinmaksuvaatimuksiin.

Vakuudellisten yrityslainojen hakuprosessi voi vaihdella lainanantajittain, mutta yleensä se edellyttää vakuuden arvioimista ja dokumentointia sekä taloudellisten tietojen toimittamista lainanantajalle. Lainanantaja arvioi lainanhakijan luottokelpoisuutta ja vakuuden arvoa, jonka perusteella määritellään lainan ehdot, kuten lainasumma, korko ja takaisinmaksuaika.

Vakuudellisten yrityslainojen hyödyntäminen voi olla järkevää erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi, yrityksen laajentuessa tai investointien ollessa tarpeen, vakuudellinen laina voi tarjota riittävän rahoituksen suurempien hankkeiden toteuttamiseen. Samoin, yritysten, joilla on arvokasta omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai maaomaisuutta, kannattaa harkita vakuudellista lainaa, koska tämä voi johtaa edullisempiin korkoihin ja parempiin lainaehtoihin.

Lopuksi, on tärkeää muistaa, että vakuudellinen yrityslaina ei sovi kaikille yrityksille tai tilanteisiin. Jokaisen yrityksen on arvioitava oma tilanteensa ja tarpeensa huolellisesti ennen lainahakemuksen tekemistä. On suositeltavaa neuvotella rahoitusasiantuntijan kanssa ja tutustua eri lainanantajien tarjontaan vertaillakseen vaihtoehtoja.

Lisätietoja CapitalBoxin vakuudellisista yrityslainoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista voit löytää täältä.

 

Vakuudellinen yrityslaina: Tarkoitus, edut ja käyttökohteet

Vakuudellinen yrityslaina on rahoitusmuoto, jossa yritys hankkii lainaa tarjoamalla lainanantajalle vakuuden. Vakuus voi olla esimerkiksi kiinteistö, maaomaisuus tai muu arvokas omaisuus. Tämä vakuus toimii lainanantajan turvana ja takaa lainan takaisinmaksun, mikäli yritys ei kykene suoriutumaan maksuista sovitusti.

Vakuudellisen yrityslainan tärkein etu lainanantajan näkökulmasta on lisäturva, jonka vakuus tarjoaa. Vakuuden avulla lainanantaja voi olla varma, että saa lainansa takaisin, vaikka lainanottaja joutuisi taloudellisiin vaikeuksiin. Tämä mahdollistaa yleensä suurempien lainasummien myöntämisen ja paremmat lainaehtojen saamisen verrattuna vakuudettomiin lainoihin. Lainanantaja voi myös tarjota vakuudellisen lainan alhaisemmalla korolla, koska riski lainan takaisinmaksun epäonnistumisesta on pienempi.

Vakuudellinen yrityslaina voi olla hyödyllinen vaihtoehto yritykselle monissa tilanteissa. Se tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta esimerkiksi investointeihin, laajentumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen. Laina voi auttaa yritystä hankkimaan tarvitsemansa pääoman esimerkiksi uuden laitteiston hankintaan, varastojen täydentämiseen tai markkinointikampanjoiden toteuttamiseen. Lisäksi vakuudellinen laina voi auttaa yritystä parantamaan likviditeettiään ja tasoittamaan kassavirran vaihteluita.

On tärkeää huomioida, että vakuudellinen yrityslaina tuo myös vastuita ja riskejä lainanottajalle. Jos yritys ei pysty maksamaan lainaa sovitusti, se voi menettää vakuuden ja siten arvokasta omaisuuttaan. Ennen vakuudellisen lainan ottamista onkin tärkeää arvioida tarkasti yrityksen maksukykyä ja varmistaa, että lainan takaisinmaksu on realistinen. Tarvittaessa kannattaa harkita myös ammattilaisten, kuten lakimiesten tai talousneuvojien, apua vakuuden arvioinnissa ja lainaehtojen neuvottelussa.

Vakuudellisen yrityslainan hakeminen voi vaatia lisädokumentaatiota, kuten vakuuden arvioinnin tai kiinnityspantin rekisteröinnin. Onkin suositeltavaa tehdä huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen ennen lainahakemuksen jättämistä. Tässä vaiheessa myös yrityksen kannattaa vertailla eri lainanantajien tarjouksia ja ehtoja sekä tarkastella mahdollisia tukia tai avustuksia, jotka voivat auttaa vakuudellisen lainan saamisessa.

Kaiken kaikkiaan vakuudellinen yrityslaina tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada tarvitsemaansa rahoitusta pitkäaikaisiin tarkoituksiin. Se voi olla varteenotettava vaihtoehto, kun tarvitaan suurempaa lainasummaa tai kun yritys haluaa saada paremmat lainaehtoja. On kuitenkin tärkeää punnita huolellisesti vakuudellisen lainan edut ja riskit sekä arvioida yrityksen maksukyky ennen lainan ottamista.

Jos haluat neuvontaa ja jonkun laskemaan lainan kannattavuutta, niin voit ottaa yhteyttä pankkiin ja hakea yrityslainaa jonka jälkeen he ottavat sinuun yhteyttä.

 

Milloin vakuudellinen yrityslaina on hyödyllinen rahoitusvaihtoehto?

Vakuudellinen yrityslaina voi olla hyödyllinen rahoitusvaihtoehto useissa tilanteissa, erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • Suuret investoinnit: Kun yrityksellä on tarve suurelle rahoitussummalle esimerkiksi laitteiden hankintaan, kiinteistön ostoon tai tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, vakuudellinen yrityslaina voi tarjota tarvittavan pääoman. Vakuuden tarjoaminen mahdollistaa yleensä suurempien lainasummien myöntämisen ja parempien lainaehtojen saamisen tällaisissa investointitarpeissa.
 • Liiketoiminnan laajentaminen: Kun yritys suunnittelee laajentumista uusille markkinoille, tuotevalikoiman laajentamista tai uusien myyntikanavien kehittämistä, vakuudellinen yrityslaina voi tarjota tarvittavan rahoituksen tähän tarkoitukseen. Laina auttaa yritystä kasvattamaan toimintaansa ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.
 • Kassavirran tasoittaminen: Yritykset kohtaavat usein kassavirran vaihteluita, jolloin lyhytaikainen rahoitusvaje voi aiheuttaa haasteita päivittäisten toimintojen pyörittämisessä. Vakuudellinen yrityslaina voi auttaa tasoittamaan kassavirran vaihteluita tarjoamalla tarvittavan likviditeetin yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi.
 • Yrityksen kasvun rahoittaminen: Kun yritys haluaa toteuttaa kasvustrategioitaan, kuten yritysostot, fuusiot tai kansainvälistymisen, vakuudellinen yrityslaina voi olla hyödyllinen rahoitusväline. Laina tarjoaa tarvittavan pääoman kasvuhankkeiden toteuttamiseksi ja auttaa yritystä vahvistamaan asemaansa markkinoilla.

 

On kuitenkin tärkeää huomioida, että vakuudellisen yrityslainan ottaminen liittyy riskeihin, kuten mahdolliseen vakuuden menettämiseen. Ennen lainan ottamista onkin tärkeää arvioida tarkasti yrityksen maksukykyä ja harkita huolellisesti lainan ehtoja ja vaikutuksia. Tarvittaessa kannattaa ottaa avuksi ammattilaisten, kuten talousneuvojien tai lakimiesten, asiantuntemusta lainan hakemiseen liittyvissä päätöksissä.

 

Vakuudellisen yrityslainan edut ja harkitsemisen arvoiset seikat:

Vakuudellisella yrityslainalla on useita etuja ja se voi olla harkitsemisen arvoinen rahoitusvaihtoehto:

Edut:

 • Suuremmat lainasummat: Vakuudellinen laina mahdollistaa yleensä suurempien lainasummien saamisen verrattuna vakuudettomiin lainoihin. Tämä voi auttaa yritystä rahoittamaan suuria investointeja tai laajentumista.
 • Paremmat lainaehdot: Vakuudellisen lainan avulla voi saada paremmat lainaehdot, kuten alhaisemman koron, pidemmän takaisinmaksuajan ja joustavammat maksuehdot. Tämä voi parantaa yrityksen taloudellista tilannetta ja auttaa hallitsemaan velan takaisinmaksua.
 • Lisääntynyt lainansaanti: Vakuudellinen laina voi helpottaa lainan saantia erityisesti silloin, kun yrityksen luottoluokitus on heikko tai kun tarvitaan suurempia lainasummia. Vakuus antaa lainanantajalle lisää turvaa ja luottamusta.

Harkitsemisen arvoiset seikat:

 • Vakuuden menettämisen riski: Vakuudellisen lainan haittapuolena on se, että vakuuden menettämisen riski on olemassa, mikäli lainan takaisinmaksu laiminlyödään. Tämä voi vaikuttaa yrityksen omaisuuteen tai resursseihin.
 • Tarkka taloudellinen arviointi: Ennen vakuudellisen lainan ottamista on tärkeää tehdä perusteellinen taloudellinen arviointi ja varmistaa, että yrityksellä on riittävät tulovirrat ja kyky suoriutua lainan takaisinmaksusta.
 • Rajoitukset ja joustavuuden menetys: Vakuudellinen laina voi asettaa rajoituksia yrityksen toimintaan, esimerkiksi vakuuden kiinnittämisen osalta tai tiettyjen liiketoimintapäätösten tekemiseen. Tämä voi vaikuttaa yrityksen joustavuuteen ja päätöksentekoon.

 

Vakuudellisen yrityslainan hakuprosessi ja vaatimukset:

Vakuudellisen yrityslainan hakuprosessi sisältää useita vaiheita ja vaatimuksia, joiden täyttäminen on tärkeää saadakseen lainan myönteisen päätöksen:

Valmistelu: Ennen lainan hakemista on tärkeää valmistella tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Näihin voi kuulua yrityksen taloudelliset raportit, tuloslaskelma, tase, liiketoimintasuunnitelma sekä vakuuden arvoa koskevat tiedot.

Lainan tarpeen arviointi: Määrittele tarkasti lainan tarve ja käyttötarkoitus. Tämä auttaa lainanantajaa ymmärtämään, miten lainaa käytetään ja miten se vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Lainanantajien vertailu: Tutki eri lainanantajien tarjouksia ja vertaile niitä. Tarkastele lainan ehtoja, korkoja, takaisinmaksuaikaa ja muita lainaan liittyviä tekijöitä. Tämä auttaa valitsemaan sopivan lainanantajan.

Hakemuksen täyttäminen: Täytä lainahakemus huolellisesti ja anna kaikki tarvittavat tiedot. Näihin voi kuulua yrityksen tiedot, taloustiedot, vakuuden tiedot ja muut tarvittavat tiedot. Noudata hakemuksessa annettuja ohjeita.

Vakuuden arviointi: Lainanantaja arvioi vakuuden arvon ja hyväksyttävyyden. Vakuutena voi olla esimerkiksi kiinteistö, ajoneuvo tai muu yrityksen omaisuus. Vakuuden tulee olla riittävän arvokas ja hyväksyttävä lainanantajalle.

Luottokelpoisuuden arviointi: Lainanantaja tarkastelee yrityksen luottokelpoisuutta ja taloudellista tilannetta. Tähän voi sisältyä luottoluokituksen tarkastelu, maksuhistorian arviointi ja taloudellisten raporttien tarkastelu.

Lainapäätös: Lainanantaja tekee lainapäätöksen hakemuksen perusteella. Päätös voi olla myönteinen, hylätty tai vaatia lisätietoja. Mikäli laina hyväksytään, tarkista tarkasti lainaehtoihin ja takaisinmaksusuunnitelmaan liittyvät yksityiskohdat.

Vakuudellisen yrityslainan hakuprosessi voi vaihdella lainanantajasta riippuen. On tärkeää tutustua tarkasti kunkin lainanantajan vaatimuksiin ja ohjeisiin sekä noudattaa niitä tarkasti. Lisäksi kannattaa olla valmis tarvittaessa neuvottelemaan lainanantajan kanssa ja antamaan lisätietoja heidän pyytäessään.

 

Vakuudellisten yrityslainojen vertailu ja valinta

Vakuudellisten yrityslainojen vertailu on tärkeä vaihe, jotta voit löytää itsellesi sopivan lainaratkaisun. Tässä osiossa käsitellään tärkeitä seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota vertaillessasi eri lainanantajien tarjouksia:

Lainaehtojen vertailu: Tutki tarkasti lainaehtoja, kuten korkoja, takaisinmaksuaikaa ja muita lainan ehtoihin liittyviä tekijöitä. Vertaile eri lainatarjouksia ja punnitse, mikä niistä sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.
Kustannukset ja kulut: Kiinnitä huomiota lainan kustannuksiin ja mahdollisiin lisäkuluihin, kuten avausmaksuihin, kuukausittaisiin hallinnointikuluihin tai muita mahdollisia kustannuksia. Vertaile eri lainanantajien tarjoamia kokonaiskustannuksia.
Vakuuden hyväksyttävyys: Tarkista, mitä vakuuksia eri lainanantajat hyväksyvät. Vakuutena voi olla esimerkiksi kiinteistö, ajoneuvo tai muu yrityksen omaisuus. Varmista, että sinulla on tarvittava vakuus ja että lainanantaja hyväksyy sen.
Lainan määrä: Vertaile lainanantajien tarjoamia lainasummia ja tarkista, että voit saada tarvitsemasi määrän rahoitusta. Joillakin lainanantajilla voi olla rajoituksia lainasumman suhteen, joten varmista, että he pystyvät täyttämään yrityksesi rahoitustarpeet.
Lainanantajan maine ja luotettavuus: Tarkista lainanantajan maine ja luotettavuus. Tutustu heidän asiakaspalautteisiin, arvosteluihin ja mahdollisiin sertifikaatteihin. Luotettavan ja arvostetun lainanantajan valitseminen voi antaa sinulle mielenrauhan.

Tärkeää on myös hyödyntää erilaisia resursseja, jotka tarjoavat yhteenvedon eri lainanantajien tarjouksista. Voit lukea lisää vakuudellisista yrityslainoista esimerkiksi sivuiltamme tai ulkopuolisista lähteistä.

 

Esimerkkejä vakuudellisista yrityslainoista ja niiden käyttökohteista

 1. Kiinteistövakuudellinen laina: Yritys voi hakea vakuudellista lainaa käyttäen kiinteistöä vakuutena. Tällainen laina voi olla hyödyllinen esimerkiksi kiinteistön hankintaan, laajentamiseen tai remontointiin liittyvissä rahoitustarpeissa.
 2. Ajoneuvovakuudellinen laina: Yritys voi käyttää ajoneuvoa, kuten kuorma-autoa tai työkoneita, vakuutena hakiessaan vakuudellista lainaa. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi uusien ajoneuvojen hankintaa tai liiketoiminnan laajentamista varten.
 3. Laitteistovakuudellinen laina: Yritys voi hakea vakuudellista lainaa käyttäen yrityksen laitteistoa, kuten tuotantokoneita tai tietotekniikkalaitteita, vakuutena. Tällainen laina voi auttaa yritystä investoimaan uuteen laitteistoon tai päivittämään olemassa olevaa.
 4. Varastovakuudellinen laina: Yritys voi hyödyntää varastoaan vakuutena hakiessaan vakuudellista lainaa. Tällainen laina voi olla hyödyllinen esimerkiksi varaston kasvattamiseen, raaka-aineiden hankintaan tai kausiluonteisen kysynnän tasoittamiseen.
 5. Liiketoiminta- tai käyttöpääomavakuudellinen laina: Yritys voi käyttää liiketoimintaansa tai käyttöpääomaansa vakuutena hakiessaan vakuudellista lainaa. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi kassavirran tasoittamiseen, laskujen maksamiseen tai yrityksen yleisen toiminnan rahoitukseen.

 

CapitalBoxilta voit hakea lainaa käyttäen kiinteistöä tai maaomaisuutta lainasi vakuutena. Jokainen yritys ja niiden rahoitustarpeet ovat yksilöllisiä. Ennen vakuudellisen lainan hakemista on suositeltavaa tehdä perusteellinen arviointi oman yrityksen tilanteesta ja harkita, mikä lainavaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiisi.

 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä yritys voi käyttää lainan vakuutena?

Yritys voi käyttää lainan vakuutena esimerkiksi kiinteistöä, ajoneuvoja, laitteistoa, varastoa tai liiketoimintaa/käyttöpääomaa.

Miten vakuus vaikuttaa lainaan?

Vakuus vaikuttaa lainaan siten, että se antaa lainanantajalle turvan mahdollisen lainan takaisinmaksun laiminlyönnin tapauksessa.

Mitä tarkoittaa vakuusarvo?

Vakuusarvo tarkoittaa lainan vakuutena käytetyn omaisuuden tai resurssin taloudellista arvoa, joka määrittää lainan enimmäismäärän, jonka yritys voi saada.

Mikä on kiinteistöpanttioikeus?

Kiinteistöpanttioikeus on oikeusrekisteriin merkitty vakuusoikeus, joka liittyy kiinteistöön. Se mahdollistaa kiinteistön käytön vakuutena esimerkiksi vakuudellisen yrityslainan hakemisessa.