Julkaistu01.09.2021
Viimeksi muokattu
26.04.2022

Yrityslaina pankista, rahoituslaitokselta vai joukkorahoitus - mikä on paras keino yritystoiminnan rahoitukseen?

Menestyvää yritystoimintaa ei voi ylläpitää eikä aloittaa ilman toimivaa rahoitusmallia. Jokaisella yrityksellä on omanlainen tarinansa ja rahoitusta tarvitaan yrityksestä riippuen varsin erilaisissa tilanteissa sekä eri kokoisissa summissa. 

Yritysrahoitukseen on kuitenkin monia erilaisia vaihtoehtoja, ja sen muodot ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Tämän artikkelin tavoitteena on esitellä muutamia erilaisia keinoja yritystoiminnan rahoittamiseen, vertailla pankkien ja rahoituslaitosten yrityslainojen eroja  ja auttaa yrittäjää pääsemään alkuun omakohtaiseen tilanteeseen parhaan rahoituskeinon löytämisessä. 

 

Yritysrahoitus Suomessa

Vain harvoilla suomalaisilla on niin paljon omaa pääomaa, että yritystoiminnan aloittamisen tai ylläpitämisen kustannukset voisi kustantaa suoraan pankkitililtä. Näin ollen rahoituksen hakeminen ulkopuolisilta tahoilta on normaali tapa toimia kaiken kokoisten ja kaikilla aloilla toimivien yritysten kohdalla.  

Perinteisesti pankista haettu yrityslaina on ollut yleisin ja tavanomaisin keino yritystoiminnan rahoittamiseen. Kuitenkin erityisesti viime vuosikymmenenä alkaneen finanssikriisin seurauksena alkanut pankkitoiminnan sääntelyn lisääntyminen on johtanut rahoitusmarkkinoiden monipuolistumiseen. Pankkien toiminnan ja yrityslainoituksen muututtua kankeammaksi ja säännellymmäksi, uudet rahoituslaitokset, joiden toimintaa leimaa nopeus joustavuus ovat asemoituneet tukevasti osaksi rahoitusmarkkinoita. Rahoituslaitoksilta haettavien yrityslainojen lisäksi yhä useampi suomalaisyritys pyrkii aloittamaan tai laajentamaan toimintaansa joukkorahoituksen avulla.  

Lue lisää pk-yritysten rahoituksesta yleisesti

Lue lisää aloittavan yrityksen rahoituksesta

 

Milloin yrityslaina pankista kannattaa?

Kuten johdannossa mainittiin, perinteinen pankista haettu yrityslaina on Suomessa ollut tavanomaisin ja yleisin keino yrityksen rahoittamiseen. Tälle on useita syitä. Suomessa pankeilla on ollut aina hyvä maine kuluttajien sekä yrittäjien keskuudessa, joten ne ovat olleet luonteva taho rahoituksen hakemiseen yritystoiminnan eri vaiheissa. Yritysluototusta on myös myönnetty varsin avokätisesti ja yrityslainojen ehdot ovat olleet erittäin hyvät. Vuoden 2008 jälkeisessä taloustilanteessa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Lainan saaminen on vaikeutunut erityisesti aloitteleville ja pienille yrittäjille, minkä lisäksi vakiintuneidenkin yritysten on asetettava suuria vakuuksia lainoilleen. 

Vieläkin on kuitenkin olemassa tilanteita, joissa yrityslainan hakeminen pankista on yritykselle kannattava ratkaisu. Esimerkiksi silloin, kun kyseessä on kooltaan suuri sekä liikevaihdoltaan ja -voitoltaan vakaa yritys, jonka on helppo osoittaa pankille toimintansa kannattavuus ja edellytykset, perinteinen yrityslaina on hyvä vaihtoehto. Tällöin lainan koron, maksuajan ja muut ehdot voi neuvotella yritykselle kannattaviksi. 

Sen sijaan tilanteissa, joissa yritystoimintaa vasta aloitellaan tai yrityksen liikevaihto ja muu toiminta on ollut ajoittain epävakaata, yrityslainan saaminen pankista voi jäädä haaveeksi. Pankkien säätelyn johdosta tapauskohtaiset poikkeamat ovat harvinaisia. Niinpä esimerkiksi aloittava yrittäjä, jonka liikeidea ja toiminnan edellytyksen ovat kunnossa, ei lähtökohtaisesti saa pankista lainaa, jos on esimerkiksi menettänyt luottotietonsa nuoruuden toilailujen seurauksena.  

Lue lisää - 5 askelta hyvään luottoluokitukseen

 

Miten pankkien yrityslainat eroavat rahoituslaitosten lainoista?

Tämänhetkisessä taloustilanteessa perinteinen pankkilaina ei siis ole kannattavin, eikä aina edes mahdollinen vaihtoehto yritystoiminnan rahoittamiseen. Pankkien sääntelyn ja sitä seuranneen kankeuden synnyttämä aukko lainamarkkinoilla on pitkälti paikattu erilaisten rahoituslaitosten toimesta. Nämä laitokset, kuten CapitalBox, ovat yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat yrittäjille ja yrityksille luottoja joko liiketoiminnan aloittamista tai uusien investointien tekemistä varten. Liikeidean ja yrityslainoituksen ydin on siis sama kuin perinteisillä pankeilla. Esimerkiksi me Capitalboxilla tarjoamme yrityksille sekä perinteistä yrityslainaa että joustavaa yritysluottoa.

Rahoituslaitosten etu perinteisiin pankkeihin verrattuna piilee sääntelyn vähyydessä ja rakenteiden keveydessä. Siinä, missä perinteisten pankkien yritysrahoitus on vain pieni osa suurta kokonaisuutta, rahoituslaitoksilla kaikki toiminta perustuu lainojen ja luottojen antamiseen. Niinpä niiden toiminta on huomattavasti ketterämpää ja vähemmän byrokratian rasittamaa kuin pankkien toiminta. 

Byrokratian vähäisyys ja yleinen joustavuus näkyy rahoituslaitosten toiminnassa esimerkiksi päätösten nopeutena. Jos perinteisen pankin kanssa asioiminen on hidas ja monivaiheinen prosessi täynnä erilaisia muodollisuuksia, rahoituslaitoksen kohdalla näin ei ole. Hyväksytyn tai hylätyn päätöksen yrityslainasta voi saada jopa päivän tai kahden kuluttua hakemuksen jättämisestä, kunhan hakemus on laadittu kunnolla ja täyttää rahoituslaitoksen vaatimukset.  

Lue lisää - miten saada yrityslainaa heti?

Sääntelyn vähäisyys näkyy myös siinä, miten joustavasti ja tapauskohtaisesti rahoituslaitokset voivat yritysluottoja myöntää. Toisin kuin pankit, ne voivat myöntää esimerkiksi yritysrahoitusta ilman vakuuksia. Sen sijaan pankit vaativat nykyisin kattavat vakuudet myöntämilleen yrityslainoille, mikä vaikeuttaa erityisesti aloittelevien tai pienten yritysten mahdollisuuksia saada myönteinen lainapäätös. Näistä syistä yrityslainan hakeminen rahoituslaitoksilta soveltuu erityisesti sellaisille yrityksille, joilla on vaikeuksia osoittaa liiketoiminnan kattavuus, koska toiminta on vasta alkanut, tai jotka tarvitsevat rahaa akuutteihin investointeihin, joiden aikataulu ei mahdollista pitkiä neuvotteluja perinteisten pankkien kanssa. 

Lue lisää - vakuudeton yrityslaina ja sen edut

 

Miten joukkorahoitus toimii?

2000-luvun kuluessa yhä useampi yritys on päätynyt rahoittamaan toimintaansa perinteisten yrityslainojen sijaan joukkorahoituksella. Kansainvälinen ilmiö, joka tunnetaan englanninkielisellä nimellä crowdfunding, on rantautunut viime vuosien aikana myös Suomeen. Kyseessä on perinteistä yrityslainaa dynaamisempi, joskin epävarmempi ja paikoitellen kalliimpi, keino yritystoiminnan rahoittamiseen. 

Joukkorahoituksen idea on yksinkertainen. Yrittäjä markkinoi liikeideaansa potentiaalisille rahoittajille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai start up -tapahtumassa, ja pyrkii keräämään useita ideasta kiinnostuneita tai vakuuttuneita yksityishenkilöitä rahoittamaan yritystoimintaa. Rahoitusta saatetaan antaa joko sijoituksena tai lahjoituksena. Joskus rahoituksen vastineeksi luvataan yrityksen tuottama tuote tai palvelu. 

Dynaamisen ja ruohonjuuritasolta nousevan olemuksensa vuoksi joukkorahoitus sopii parhaiten aloitteleville tai pienille yrityksille, joiden toiminta ja liikeidea on hyvin brändättyä ja kiinnostavaa. Koska tarvetta pankkien tai rahoituslaitosten kriteerien täyttämiselle ei ole, joukkorahoitus voi olla ainoa mahdollinen keino rahoituksen saamiseen silloin, kuin kyseessä on täysin uudenlainen ja markkinoilla ennen kokeilematon liikeidea. Tämän vuoksi kyseinen rahoituskeino on tullut tunnetuksi juuri start up -yritysten parissa, sillä ne ovat usein pieniä yrityksiä, joilla on uudenlaisia liikeideoita ja kunnianhimoisia suunnitelmia. 

 

Mitkä ovat hyödyt ja haitat yrityslainan hakemiseen pankista verrattuna yrityslainan hakemiseen yksityisyritykseltä? 

Yrityslainan hakeminen pankista on lähtökohtaisesti hitaampi ja kankeampi prosessi kuin yksityiseltä rahoitusyritykseltä lainaaminen. Lisäksi lainan saaminen pankista voi olla haastavaa, jos kyseessä on uusi yritys, joka ei vielä pysty todistamaan liiketoimintansa kannattavuutta. Yleensä pankeilta haetut lainat vaativat myös vakuuden, jolla laina taataan. Toisaalta vakiintunut yritys, jonka on helppo osoittaa toimintansa kannattavuus, voi saada lainalleen edullisemman koron pankilta kuin rahoituslaitokselta. 

 

Joukkorahoitus Suomessa 

Suomessa joukkorahoitus ei vielä ole noussut yhtä keskeiseksi ja suosituksi rahoituskeinoksi kuin monissa muissa länsimaissa. Sen suosio kuitenkin oli tasaisessa nousussa ennen koronaviruspandemiaa ja sen aiheuttamaa talouden stagnaatiota. Onkin siis turvallista olettaa, että tulevaisuudessa joukkorahoituksen suosio jatkaa kasvuaan myös Suomessa. 

Joukkorahoituksen kerääminen onnistuu Suomessa joko muutamien eri pankkien tai pienempien yksityisten toimijoiden kautta. 

Joukkorahoituksen keräämistä ohjaa Suomessa laki. Joukkorahoituslain mukaan varojen kerääminen on mahdollista jo toiminnassa olevalle yritykselle tai yhdistykselle, kunhan saatu rahoitus ilmoitetaan kirjanpidossa. Yksityishenkilö sen sijaan ei suomessa voi saada rahankeräyslupaa, eikä näin ollen voi laillisesti kerätä joukkorahoitusta.

 

Usein kysyttyä yritystoiminnan rahoituksesta

Minkälainen rahoituskeino sopii parhaiten juuri minun tarpeisiini?

Paras keino yritystoiminnan rahoittamiseen riippuu yrityksen koosta, liikevaihdosta, maksuvalmiudesta ja muista ominaispiirteistä. Suuren ja vakiintuneen yrityksen kannattaa hakea lainaa perinteisestä pankista, jos yritys on valmis käymään läpi perinteisen lainaprosessin kankeatkin vaiheet. Sen sijaan uusi tai aloitteleva yrittäjä, jonka on vaikeampi osoittaa liiketoiminnan kannattavuus tai joka ei pysty asettamaan lainalle vakuuksia, ei luultavasti saa pankista edullista lainaa. Tällaisessa tilanteessa todennäköisemmin tarpeisiinsa sopivaa lainaa kannattaa hakea muilta tahoilta, kuten yksityisiltä rahoituslaitoksilta.

 

Miten CapitalBox voi auttaa minua? 

CapitalBox toimii lainamarkkinoilla ja tarjoaa sekä kuluttajille että yrityksille rahoitusta joustavasti ja dynaamisesti. Voit hakea kauttamme yrityslainaa aina 250 000 € asti nopeasti ja helposti. Toimintamme on läpinäkyvää ja reilua, minkä lisäksi ymmärryksemme ja asiantuntemuksemme yritystoiminnan realiteeteista on laajaa ja monipuolista. Lisäksi voimme auttaa jo olemassa olevien yrityslainojen järjestelyissä ja auttaa yritystoiminnan taloudenhoidon järjestelykysymyksissä.

 

Tutustu tarkemmin ja hae yrityslainaa

 

Mitä on joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on keino kerätä rahaa yritystoimintaa varten yksityishenkilöiltä ilman pankkien tai muiden rahoituslaitosten palveluita. Rahaa voidaan luovuttaa yrityksen käyttöön täysin ilman vastikkeita, tai sillä saatetaan lunastaa palvelu tai tuote, joka on kerätyllä rahalla rahoitetun yritystoiminnan tulos.