Julkaistu09.06.2021
Viimeksi muokattu
20.10.2023

Yrityslainan vakuudet – kaikki yritysvakuuksista

Yrityslainan saamiseksi yrityksen ja sen omistajien taloustietojen täytyy olla kunnossa. Taloustilanteen kartoituksen ohella lainan myöntäjät pyrkivät pienentämään lainan myöntämiseen liittyviä riskejä vaatimalla vakuuksia tai takausta.

Vakuudellisen yrityslainan lisäksi on olemassa myös vakuudettomia yrityslainoja, joiden ehtona on usein yrittäjän henkilötakaus.

Vahvat yrityslainan vakuudet mahdollistavat paremmat lähtökohdat lainaneuvotteluihin lähdettäessä, mutta lainaa on myös mahdollista saada ilman vakuuksia. 

Luettuasi tämän artikkelin tiedät, mitä yrityslainan vakuudet ovat ja mitä yrittäjän on hyvä tietää niistä.

 

Näin yrityslainan vakuudet eroavat lainan takauksesta

Yleinen tapa on asettaa yrityslainalle reaalivakuus eli jotakin fyysista, rahassa mitattavaa ja arvonsa hyvin säilyttävää yrityksen tai yrittäjän omaisuutta lainan takaisinmaksun varmistamiseksi.

Kiinteistöä voidaan pantata kiinnitysperusteiseksi pantiksi sekä myöskin yrityksen käytössä oleva irtaimisto voidaan pantata yrityskiinnityksellä.

Yritysvakuuksille vaihtoehtoinen tapa on esittää lainalle takaaja, joka voi olla yrittäjä itse henkilönä tai esimerkiksi valtion omistama Finnvera, joka tukee yritysten rahoittamista sekä toiminnan edistämistä. Finnveran takaus soveltuu erityisesti investointirahoitukseen.

 

Lue lisää, mistä kaikkialta pk-yritys voi saada rahoitusta ja tukea

 

Mikä on yrityslainan reaalivakuus ja mitä lasketaan reaalivakuuksiksi?

Yrityslainan reaalivakuuson fyysistä, rahassa mitattavaa omaisuutta, jota käytetään lainan maksuun siinä tapauksessa, jos yrityksen maksukyky heikkenee niin, ettei se pysty hoitamaan velkaansa.

  • Käteispantti on kyseessä, kun yritys panttaa lainan vakuudeksi rahaa, arvopapereita tai vastaavia helposti siirreltäviä realisoitavia asioita. Käteispantin vakuusarvot vaihtelevat niiden tyypin mukaan.

 

  • Vierasvelkavakuudesta puhutaan, kun yrityslainan vakuuden luovuttaja on jokin muu kuin yritys itse. Yrityksen omistaja on erillinen oikeushenkilö, joten tämän pantatessa omaa henkilökohtaista omaisuuttaan yrityslainan vakuudeksi on kyseessä vierasvelkavakuus.

 

  • Kiinnityspanttia tarvitaan, kun pantataan kiinteistöä tai maapalstaa, joita ei luonnollisesti voi siirtämällä luovuttaa velan pantiksi lainan myöntäjälle.

Kiinteistöä tai maapalstaa pantattaessa haetaan erityismenettelyllä kiinteistöpanttioikeutta, jonka perustamiseksi haetaan Maanmittauslaitokselta vahvistettu kiinnitys.

Lainanmyöntäjälle luovutettava kiinnityspanttioikeus voidaan määritellä joko kokonaiselle kiinteistölle tai sen osalle.

Kiinteistöjen vakuusarvot vaihtelevat niiden sijainnin, kunnon ja yleisen hintatason mukaan.

 

  • Laitoskiinnitys toimii kuten edellä mainittu kiinteistöpanttioikeus. Laitoskiinnityksen kohdalla on vain kyse vuokratulla maalla olevista rakennuksista ja panttioikeuden kiinnittämisestä vuokraoikeuteen ja sen pysyvyyteen.

 

  • Yrityskiinnitys on tehtävä silloin, kun yritys haluaa käyttää yrityslainan vakuutena yrityksen käytössä olevaa irtainta omaisuutta kuitenkaan luovuttamatta sen hallintaa lainanmyöntäjälle.

Ilman yrityskiinnitystä yrityksen olisi hankala harjoittaa yritystoimintaa, jos sen käytössä oleva omaisuus luovutettaisiin velan myöntäneelle taholle.

PRH eli Patentti- ja rekisterihallinto käsittelee yrityskiinnitysten hakemukset kaupparekisterissä oleville yrityksille.

Yrityksen irtaimistoon lasketaan:

  • Käyttöomaisuus: kalusto, laitteet, tavaramerkkioikeudet yms.
  • Vaihto-omaisuus: aineet, tarvikkeet, tavarat, valmisteet
  • Rahoitusomaisuus: arvopaperit, saatavat, kassavarat

 

  • Autokiinnitys mahdollistaa ammattiliikenteen ja koneurakoitsijoiden käyttämän ajoneuvokaluston kiinnittämisen pantiksi. Ajoneuvokohtaista 10 vuoden kiinnitystä haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

 

  • Jälkipanttia käytetään yrityslainojen kohdalla paljon harvemmin kuin yksityishenkilöiden lainoissa. Jälkipantti tarkoittaa, että pantatun vakuuden arvon ollessa suurempi kuin velan suuruus, voidaan yli jäävää vakuuden arvoa pantata jonkin muun lainan vakuudeksi. Esimerkki: Yrittäjä panttaa 80 000€ asunto-osakkeen lainan vakuudeksi. Vakuusarvo, joka täytyy saada katetuksi onkin vain 30 000€, niin samaa asunto-osaketta voidaan käyttää jonkin muun lainan vakuudeksi tämän jälkeen 50 000€ arvosta.

Yrityslainaa myönnetään myös ilman reaalivakuuksia tiettyihin summiin asti, kunhan yrittäjän ja yrityksen talous ovat kunnossa, ja yritystoiminta on terveellä pohjalla. 

 

CapitalBoxin yrityslainaa voi hakea aina 2 000 000€ asti

 

Mitä tarkoittaa vakuusarvo ja miten vakuusarvot vaihtelevat vakuustyypeittäin?

Vakuusarvolla tarkoitetaan vakuudeksi soveltuvan omaisuuden markkina-arvoa. Pankit saattavat arvioida vakuuksien arvon hieman alakanttiin arvon alenemisen varalta.

Oheisessa sivumme taulukossa on esitelty yleisimpien yrityslainojen vakuuksien keskimääräisiä vakuusarvoja:

 

VakuusVakuusarvo (% arvio)
Käteispantit yleisesti60 - 80 %
Arvopaperisalkku60 %
Omistusasunto70 - 80 %
Muut kiinteistöt (liiketilat, vapaa-ajan asunto yms.)Alle 70 %
YrityskiinnitysEnintään 30 - 50 %

 

Yrityslainan takaus - henkilötakaus, valtiontakaus ja muut 

 

Henkilötakaus

Yrityslainalle voi asettua takaajaksi yksi tai useampi henkilö tai organisaatio. On etenkin yrityslainojen kohdalla yleistä, että yrityslainaa hakeva yrittäjä asettuu itse omavelkaiseksi lainan takaajaksi, jolloin tästä tulee ensisijainen lainantakaaja, jos yritys ei kykene maksamaan lainaa takaisin sovitusti.

Velkojalla on heti oikeus lähteä perimään saataviaan henkilötakaajalta tässä tapauksessa, mikäli maksut alkavat erääntymään.

Henkilötakausta voidaan käyttää niin sanottuna täytetakauksena, jolloin lainan vakuudeksi voidaan asettaa osittain kiinteää omaisuutta ja lopusta osuudesta yrittäjä vastaa omavelkaisella henkilötakauksella.

Toissijainen lainantakaaja

Velkoja on oikeutettu perimään velkojaan toissijaiselta lainantakaajalta vasta sen jälkeen, kun päävelallinen on kykenemätön maksamaan lainaa ja on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi. Tämä takaa turvallisemman aseman kuin omavelkainen henkilötakaus.

Useita takaajia

Yrityslainalle voi asettua myös useita takaajia. Jos yhden henkilön takausmäärästä ei sovita erikseen, on velkojalla oikeus periä saatavia kokonaan yhdeltä henkilöltä.

Pankkitakaus

Pankkitakausta haetaan pankilta jonkin sopimuksen vakuudeksi. Pankki voi asettua takaajaksi lainaa, vuokrasopimusta, urakkaa tai tavaraluottoa varten, mutta se vaatii itselleen jonkin reaalivakuuden sitä vastaan.

Taloussuhdanteista riippuen pankki perii kustannuksina muutaman prosentin vakuuden arvosta.

Finnvera valtiontakaus

Valtion omistama Finnvera tukee yrittäjiä ja yrityksiä rahoituksen sekä valtiontakauksen muodossa. Finnveran valtion takaukset ovat suunniteltu erilaisiin yrityksen tilanteisiin, joissa tarvitaan rahoitusta. Näitä ovat muun muassa alkuvaihe, kansainvälistyminen, toiminnan laajentaminen sekä yrityksen muuttaminen ekologisemmaksi.

Finnveran valtiontakausta käytetään usein, kun yrityksen esittämät vakuudet tai henkilötakaus eivät kokonaan riitä pankin yrityslainan saamiseksi.

Finnveran lainatuotteiden paljouden ja jokseenkin monimutkaisen palvelukokonaisuuden takia yrittäjän on hyvä perehtyä Finnveran palveluihin esimerkiksi Finnveran usein kysyttyjen kysymysten sivulta.

 

Yrityslaina ilman vakuuksia – lisärahoitusta nopeasti

Hyvien vakuuksien esittäminen voi taata paremmat lainaehdot yrityslainalle, mutta aina se ei ole kaikille yrityksille mahdollista, joten nopeasti saatava yrityslaina ilman vakuuksia voi tulla tarpeeseen.

Joskus voi tulla vastaan tilanne, että yritys tarvitsee nopeasti lisärahoitusta paikkaamaan tilapäistä kassavajetta, tai jos toiminnalle tärkeä laite hajoaa, eikä kassassa ole juuri sillä hetkellä rahaa sen korjaamiseksi tai uuden ostoon.

Uuden yrityksen voi olla hankalaa saada vakuudellista yrityslainaa, kun omaa pääomaa ei vielä ole päässyt kertymään, joten vakuuksiakaan ei vielä välttämättä ole esittää. Uuden yrityksen rahoitus vaihtoehtoihin kannattaakin tutustua tarkasti.

Yrittäjien pk-yritysbarometrin mukaan kireät vakuusvaatimukset ovat olleet merkittävä syy, ettei rahoitusta haeta, vaikka sille olisikin ollut tarvetta monissa tilanteissa.

Tämän vuoksi haluamme tukea yrittäjiä saamaan yrityslainaa ilman vakuuksia, sillä ehdolla, että yrityksen kassavirta näyttää hyvältä ja yrittäjän luottotiedot ovat kunnossa.

 

Hae vakuudetonta lisärahoitusta jo tänään