Julkaistu31.05.2021
Viimeksi muokattu
07.06.2022

Mistä kaikkialta pk-yritys saa rahoitusta?

Suomessa PK-yrityksellä on monia mahdollisuuksia toimintansa rahoittamiseksi. Yrityksen rahoituslähteet kannattaa valita jo siinä vaiheessa, kun liiketoimintaa suunnitellaan.

PK-yritykset voivat saada yrityslainaa pankista, lainaa ja tukea julkisen puolen tahoilta sekä rahoitusta yksityissijoittajilta. Esittelemme tässä oppaassa kaikki nämä pk-yritysten rahoituslähteet yksityiskohtaisesti.

Rahoituslaskelmassa ja kannattavuuslaskelmassa kannattaa ottaa huomioon oman käyttöpääoman määrä ja vieraan pääoman tarve. Jos yrityksen tarvitsee ottaa yrityslainaa, kannattaa sen kustannusten laskemisessa käyttää yrityslainalaskuria.

PK-yritysten rahoitus – rahoituslähteitä on runsaasti

Mikä on PK-yritys?

 

Pienen ja keskisuuren yrityksen EU-määritelmä on:

 • Yrityksessä on työntekijöitä vähemmän kuin 250. 
 • Vuosittainen liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa.

Ja yritys täyttää riippumattomuusehdon, jonka mukaan:

 • PK-yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista ei saa olla 25 prosenttia tai yli sellaisen yrityksen tai yritysten omistuksessa, joihin ei voida soveltaa pienyrityksen tai PK-yrityksen määritelmää. Ne toisin sanoen ovat suuria yrityksiä.

Lue lisää – miten mikroyritys määritellään ja mitkä ovat mikroyrityksen rajat?

 

Miksi pk-yrittäjät hakevat rahoitusta?

PK-yrityksen on järkevää hakea ulkopuolista rahoitusta toiminnan aloitusvaihetta varten, jotta  yrityksen toiminta saadaan vakiinnutettua ja yritys pääsee tavoitteisiinsa onnistuneesti.

Alkuvaiheessa yrityksellä ei välttämättä ole vielä tarpeeksi tuloja tai omaa pääomaa, jotta menot kuten esimerkiksi palkkakulut ja muut käyttöpääoman menoerät saataisiin katettua.

PK-yrityksen toiminta lähtee paremmin käyntiin, kun rahoituslaskelma on tarkka ja rahoituslähteet on valittu yrityksen toiminnalle sopiviksi.

Tutustu tarkemmin uuden yrityksen rahoitukseen

Kun aloittava yrittäjä miettii, mistä lähteä hakemaan rahoitusta yritykselleen, on aloittavalla PK-yrittäjällä on vaihtoehtoina esimerkiksi hakea itselleen TE-toimiston starttirahaa sekä yrityslainaa pankista ja Finnveran valtiontakausta yritykselleen.

Alla kerromme tarkemmin rahoituslähteistä, mistä yritystoimintansa jo vakiinnuttaneet pk-yritykset voivat hakea rahoitusta.

 

Yrityslaina pankista – tuttu ja turvallinen

Kun rahoituksen hakeminen on ajankohtaista, yrittäjät hakevat yrityslainaa usein valmiiksi tutusta pankista.

Yrityslainan saamista helpottaa hyvä liikeidea, tarkat rahoituslaskelmat sekä vankkojen vakuuksien esittäminen.

Etenkin pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen soveltuva velkakirjalaina on suosittu lainatuote, jota pankeista haetaan.

Velkakirjalaina käy monenlaisiin tilanteisiin ja sen hinta määräytyy laina-ajasta sekä asetettujen vakuuksien arvosta. 

 

Varjopankit – yrityslainaa verkosta

Varjopankeilla tarkoitetaan pankkien kaltaisia rahoitusalan yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia lainatuotteita ja rahoituspalveluja. Suosituimpia varjopankkien rahoituslähteitä ovat lyhytaikainen yrityslaina, luottolimiitti ja vakuudeton laina yrityksille.

Lyhytaikainen yrityslaina:

 • Lyhytaikainen yrityslaina ei vaadi välttämättä vakuuksia, joten sitä hakee usein PK-yritykset, joilla ei vielä ole varaa asettaa suuria vakuuksia yrityslainalle.
 • Lyhytaikainen yrityslaina maksetaan takaisin yleensä 1- 48kk sisällä.
 • Korkotaso on hieman korkeampi kuin pankeista haettavalla lainalla, mutta lyhytaikaiset yrityslainat ovat joustavampia.
 • Hakeminen on nopeaa, minkä takia niitä haetaan tyypillisesti äkilliseen pääoman tarpeeseen ja sitä myönnetään ilman pääomaa

Luottolimiitti:

 • Luottolimiitti on kuin uusiutuva laina. Yritys käyttää sitä ylimääräisenä rahana ja maksaa takaisin, ja käyttää sitä uudelleen tarpeen mukaan.
 • Luottolimiittiä käytetään lyhytaikaiseen pääoman tarpeeseen: markkinointikampanjoihin, kausittaiseen kassavirtavajeeseen tai kriittisen laitteen korjaamiseen tai hankkimiseen.
 • Vakuudellinen luottolimiitti toimii samalla periaatteella kuin autolaina.
 • Vakuudeton luottolimiitti vertautuu luottokortin käyttöön.
 • Liiketoimintaluotto eli luottolimiitti on yleensä avoin luottolimiitti.

Uuden tai huonon luottoluokituksen omaava yrittäjä ei välttämättä saa luottolimiittiä, koska luotonantajat vaativat hyvää maksukykyä ja vakiintuneita tuloja luottolimiitin saamiseksi.

Tutustu tarkemmin – saako yrityslainaa ilman luottotietoja?

Tällaisessa tapauksessa yrittäjän kannattaa harkita, olisiko esimerkiksi CapitalBoxin yrityslaina sopiva vaihtoehto yrityksen rahoittamiseksi.

 

Tutustu tarkemmin yrityslainamme etuihin

 

TUTUSTU OSAKEYHTIÖN RAHOITUKSEEN

 

TUTUSTU TOIMINIMEN RAHOITUKSEEN

 

Laskurahoitus – lainaa saamisia vastaan

Laskusaatavarahoitus eli laskurahoitus tarkoittaa, että laskurahoitukseen erikoistunut yhtiö tai pankki ostaa yrityksen laskut. Tällainen yritys maksaa laskujen saatavat laskut myyneelle yritykselle.

Ostettuaan laskut tuo yhtiö ottaa vastuun laskutuksesta, niiden maksamisesta ja mahdollisesta perimisestä.

Laskurahoitus auttaa yritystä vapauttamaan pääomaa, kun se saa laskuistaan saatavat nopeammin ja varmemmin.

Huono puoli on, ettei yritys saa laskujen myynnistä niiden täyttä summaa itselleen. Laskurahoitus ei sovellu ennakko-, projekti- tai urakkalaskutukseen.

 

Julkinen tuki yritystoimintaan

Suomessa julkinen puoli tukee yritystoimintaa ja antaa rahoitusta yrityksille Team Finland -verkostoon kuuluvien toimijoiden kautta:

 

ELY

ELY-keskus tarjoaa yrittämisen kehitysavustusta yritysten kansainvälistymistä ja uudistumista varten.

Yrittämisen tuet ELY-keskuksella ovat tarkoitettu etenkin kansainvälistyville, kannattavan liiketoiminnan omaaville PK-yrityksille, jotka hakiessaan yritystukea laativat hankesuunnitelman, johon kehitysavustusta haetaan.

ELY-keskuksen kehitysavustusta myönnetään enintään puolet hankkeen arvioidusta hinnasta, loput yrittäjä investoi itse.

 

Finnvera

Valtionomisteinen Finnvera tukee PK-yritysten rahoittamista myöntämällä yrittäjille muun muassa kasvulainaa, yrittäjälainaa sekä lainantakauksia.

Yrittäjät ja yritykset voivat hakea Finnveralta yrityslainaa erilaisiin käyttöpääomatarpeisiin ja vaiheisiin. Yrityksen aloitusvaihe, kasvu ja kansainvälistyminen ovat tilanteita, joihin Finnveran lainatuotteet ovat erityisesti kohdennettu.

Koska lainatuotteita on runsaasti, Finnveran asiakaspalvelu päättää asiantuntijoiden kanssa, millaista lainatuotetta kyseiselle yritykselle lähdetään tarjoamaan. Kyseessä on jokseenkin monimutkainen kokonaisuus ja yrittäjän kannattaakin perehtyä ainakin Finnveran usein kysyttyihin kysymyksiin.

Finnveran yrityslainaa voi myös hakea lisärahoitukseksi uuden yrittäjän yrityslainan rinnalle.

 

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoituspalveluja ja neuvontaa kasvukykyisille suomalaisille midcap- ja PK-yrityksille sekä alle 5 vuotta toimineille start up-yrityksille. Tarjolla on myös palveluja suuryrityksille.

Business Finlandilta rahoitusta haluavan yrityksen kannattaa tehdä netissä kartoitus, tietääkseen millaisia rahoitusvaihtoehtoja ja palveluja Business Finlandilla olisi tarjota tälle yritykselle. Business Finlandin rahoitusvaihtoehdot voivat tuntua pk-yrittäjille jokseenkin monimutkaisilta. 

Tiivistettynä Business Finland auttaa yrityksiä laajentamaan, kansainvälistämään sekä  uudistamaan toimintaansa ja tuki on muutakin kuin rahallista tukea, sillä se tarjoaa myös osaamista ja auttaa luomaan uusia verkostoja.

 

Pääomasijoittajat ja enkelisijoittajat

Pääomasijoittajat voivat olla yrityksiä, rahastoja tai yksityishenkilöitä, jotka tuovat yritykseen rahallista pääomaa vakuudettomina lainoina, vaihtovelkakirjalainoina tai osakepääomana.

Lisäksi yritys hyötyy pääomasijoittajan verkostoista, ammattitaidoista sekä uskottavuudesta.

Hyvä puoli on, että liiketoimintariski pienentyy, mikä näkyy positiivisena asiana lainanmyöntäjien silmissä.

Vastineeksi pääomasijoittaja saa päätäntävaltaa yrityksen sisällä, ja tästä tulee yrityksen osakas tai jopa omistaja.

Jos pääomaa sijoittaneella yrityksellä on talousvaikeuksia, voivat ne heijastua myös toiseen yritykseen.

Enkelisijoittajat eli bisnesenkelit ovat yksityishenkilöitä, jotka tekevät suuren riskin pääomasijoituksia potentiaalisiin kasvuyrityksiin.

Yksittäisiltä henkilöiltä voi olla haastavaa saada suurikokoista sijoitusta.

 

Verkoston hyödyntäminen joukkorahoituksella

Yritykset hakevat yleensä lisärahoitusta joukkorahoituksella, jota on rahankeruu, joukkotuottaminen sekä vertaislainat.

PK-yritykset voivat antaa myös osakkeitaan rahoittamisen vastapalveluna pääomatyyppisessä joukkorahoituksessa.

Kickstarter ja mesenaatti ovat esimerkkejä joukkorahoitussivuista, joilla etenkin uudet ja pienet yritykset hakevat rahoitusta yritystoiminnalleen.

Tutustu tarkemmin – miten joukkorahoitus toimii?

 

Rahoitus oman pääoman turvin

Alkuvaiheessa PK-yritykset nojaavat paljolti omaan pääomaan, mikä tarkoittaa omien säästöjen käyttöä yrityksen kuluihin ja investointeihin. Omistajat voivat myös sijoittaa omaa omaisuuttaan kuten laitteita tai tiloja yrityksen käyttöön.

Tulorahoitus on tärkeä osa omaa pääomaa, mutta etenkin alkuvaiheessa yrityksen toiminta ei vielä välttämättä tuota tarpeeksi, jotta yritys voisi tehdä isompia investointeja tulorahoituksen avulla. Joustava yrityslainamme auttaakin pk-yrittäjiä juuri tämänkaltaisissa tilanteissa.

 

Tutustu tarkemmin ja hae yrityslainaa

 

Yrityksen omistajien sijoittaessa omaa pääomaa yritykseen, parantaa se vieraan pääoman saamisen mahdollisuutta.

PK-yritykset käyttävät yleensä vierasta ja omaa pääomaa sopivassa tasapainossa.

 

Lue lisää pk-yritys lainojen vertailusta

 

VERTAILE YRITYSRAHOITUSMUOTOJA