Julkaistu14.02.2022
Viimeksi muokattu
14.02.2022

Yritysten verotus ja tärkeät veropäivät

Yrittäjän arjessa on paljon muistettavaa ja verotus on yksi tärkeimmistä asioista, joka on pidettävä kunnossa, jotta liiketoiminnan pyörittäminen onnistuu. 

Yrityksen verotus riippuu siitä, millainen yritysesi on – onko kyseessä esimerkiksi pk-yritys, toiminimi tai osakeyhtiö. Verottajan sivulla voit luoda oman verokalenterin yhtiömuotosi mukaisesti, jotta voit helposti saada katsauksen tärkeisiin verotuspäiviisi. Voit valita myös verokauden pituuden, jos haluat nähdä oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron, ilmoituksen ja maksun eräpäivät sekä työnantajasuoritusten maksun eräpäivät. 

Tässä artikkelissa käymme läpi seuraavat asiat: 

Mitkä ovat pk-yritysten tärkeimmät veropäivät 2022? 

Pienten ja keskisuurien yritysten verotuksessa oleelliset asiat ovat työnantajasuoritukset, arvonlisäverot ja ennakkoverojen eräpäivät, sekä veroilmoituksen jättöpäivä.  

Jos yritys omistaa kiinteistön tai useampia kiinteistöjä, on maksettava myös kiinteistöverot.  

Jos yrityksellä on ulkomaankauppaa muihin EU-maihin, täytyy arvonlisäverot ilmoittaa myös näistä myynneistä myyntikuukautta seuraavan kuun 20. päivä. 

Seuraavassa on lueteltu pienille ja keskisuurille yrityksille oleellisia verotuspäiviä tälle vuodelle. Tarkista aina omalle yrityksellesi tärkeät päivämäärät verohallinnon sivuilta. 

Toistuvat maksut 

- Arvonlisäverot: Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on joka kuun 21. päivä   

Kalenterivuosittaisessa menettelyssä arvonlisäveron ilmoitus ja –maksu on aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä 

- Ennakkoverot: Ennakkoveron eräpäivä on joka kuun 23. päivän tienoilla 

- Työnantajasuoritukset: Maksetaan neljännesvuosittain.  

Helmikuu 

1.2. 

Vuoden 2022 verokortit tulevat voimaan. 

14.2. 

Työnantajasuoritukset 

Neljännesvuosittain maksettavat loka-joulukuun 2021 työnantajasuoritukset maksetaan tänä eräpäivänä.  

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä 

Loka-joulukuun 2021 arvonlisäveron eräpäivä, jos arvonlisävero maksetaan neljännesvuosittain. Tällöin maksetaan myös ennakonpidätykset ja lähdevero esimerkiksi koroista ja osingoista. Tämä on myös veroilmoituksen ja veromaksujen, joulukuun 2021 arvonlisäveron sekä vakuutusmaksuveron eräpäivä. 

 

21.2.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

23.2. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Maaliskuu 

1.3 

Arvonlisäveron vuosi-ilmoittajien yhteenveto helmikuulta saatavissa verottajan palvelussa 

21.3.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

23.3. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Huhtikuu 

1.4. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoitus 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) palautuspäivä. 

20.4.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

25.4.  

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Toukokuu 

10.5. 

Kiinteistövero 

Viimeinen kiinteistöveroilmoituksen jättöpäivä, joka koskee esimerkiksi avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä.  

12.5. 

Työnantajasuoritukset 

Neljännesvuosittain maksettavat tammi-maaliskuun 2022 työnantajasuoritukset maksetaan tänä eräpäivänä. 

20.5.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

23.5. 

Ennakkoveron eräpäivä 

Kesäkuu 

20.6.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

23.6. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Heinäkuu 

6.7. 

Kiinteistövero 

Jos kiinteistöverotus on päättynyt toukokuussa, ensimmäinen eräpäivä kiinteistöverolle on 6.7. Eräpäivä toiselle erälle on 6.9. 

12.7. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä 

Tämä on veroilmoituksen, vakuutusmaksuveron, veromaksujen, ja toukokuun arvonlisäveron eräpäivä. Tällöin maksetaan myös kesäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot esimerkiksi koroista ja osingoista. 

20.7.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

25.7. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Elokuu 

8.8. 

Kiinteistövero 

Jos kiinteistöverotus on päättynyt kesäkuussa, ensimmäinen eräpäivä kiinteistöverolle on 8.8. Toisen erän eräpäivä on 6.10. 

12.8. 

Työnantajasuoritukset 

Neljännesvuosittain maksettavat huhti-kesäkuun 2022 työnantajasuoritukset maksetaan tänä eräpäivänä. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä.  

Huhti-kesäkuun 2022 arvonlisävero, jos se ilmoitetaan neljännesvuosittain. Tällöin maksetaan myös ennakonpidätykset ja lähdeverot esimerkiksi osingoista. Tämä on myös veroilmoituksen ja veromaksujen eräpäivä. 

22.8.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

23.8. 
Ennakkoveron eräpäivä 

 

Syyskuu 

6.9. 

Kiinteistövero 

Mikäli kiinteistöverotus on päättynyt heinäkuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.9. Toisen erän eräpäivä on 7.11. 

20.9.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

23.9. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Lokakuu 

6.10. 

Kiinteistövero 

Jos kiinteistöverotus on päättynyt elokuussa, ensimmäinen eräpäivä kiinteistöverolle on 6.10. Toisen erän eräpäivä on 7.12. 

20.10.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

24.10. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Marraskuu 

7.11. 

Kiinteistövero 

Jos kiinteistöverotus päättyy syyskuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 7.11. Toisen erän eräpäivä on 9.1.2023. 

14.11. 

Työnantajasuoritukset 

Neljännesvuosittain maksettavat heinä-syyskuun 2022 työnantajasuoritukset maksetaan tänä eräpäivänä. 

21.11.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 

23.11. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Joulukuu 

5.12. 

Yhteisöjen veronpalautus 

Yhteisöjen veronpalautus maksetaan tileille (kun tilikausi on päättynyt 31.12.2021 ja verotus päättyy 31.10.2022). 

7.12. 

Kiinteistövero 

Jos kiinteistöverotus päättyy lokakuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 7.12. Toisen erän eräpäivä on 6.2.2023. 

20.12.  

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

23.12. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Tärkeät päivämäärät osakeyhtiöille 

Osakeyhtiöille veroilmoituksen jättöpäivä riippuu tilikaudesta. Yhteisön on annettava veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.  

Yhteisön, esimerkiksi osakeyhtiön, jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukauden jälkeisen toisen kuukauden alussa, yleensä kuukauden 3. päivä.  

Osakeyhtiöille oleellisia verotuksellisia päivämääriä ovat arvonlisäverot ja ennakkoverojen eräpäivät, sekä veroilmoituksen jättöpäivä. Omistuksista riippuen myös kiinteistöverojen eräpäivät. 

Toistuvat maksut: 

  • Arvonlisävero - Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on joka kuun 21. päivä 
  • Ennakkoverot – Joka kuun 23. päivä 

Tässä vielä listattuna yleisesti tärkeitä päiviä vuodelle 2022: 

Tammikuu 

31.1. 

Yhteisön tuloverotus 

Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.9.2021.  

 

Helmikuu 

15.2.

Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista tuloista 

23.2. 

Ennakkoveron eräpäivä 

24.2. 

Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 

Maaliskuu 

23.3. 

Ennakkoveron eräpäivä 

31.3. 

Yhteisön veroilmoitus 

Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.11.2021. Riippuen tilikauden pituudesta, viimeinen jättöpäivä vaihtelee kuun viimeisen päivän tai kuun parin ensimmäisen päivän välillä. 

 

Huhtikuu 

25.4.  

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Toukokuu 

2.5. 

Kiinteistövero 

Yhteisöillä kiinteistöveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 2.5. 

2.5. 

Yhteisön veroilmoitus 

Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2021. 

23.5. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Kesäkuu 

23.6. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Heinäkuu 

25.7. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Elokuu 

23.8. 

Ennakkoveron eräpäivä 

31.8. 

Yhteisön veroilmoitus 

Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.4.2022. 

 

Syyskuu 

23.9. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Lokakuu 

24.10. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Marraskuu 

23.11. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Joulukuu 

5.12. 

Yhteisöjen veronpalautus 

Yhteisöjen veronpalautus maksetaan, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2021 ja verotus päättyy 31.10.2022. 

23.12. 

Ennakkoveron eräpäivä 

 

Tärkeät päivämäärät toiminimelle 

Toiminimen kannalta on oleellista tietää arvolisäveron ilmoituspäivät, ennakkoverot sekä veroilmoituksen jättöpäivä. 

Kalenteriin kannattaa merkitä ainakin seuraavat päivämäärät: 

  • Arvolisäveron ilmoituspäivä, joka on siis joka kuun 21.-23. päivä, mikäli käytössä on kuukausimenettely 
  • Kalenterivuosittaisessa menettelyssä arvonlisäveron ilmoitus ja –maksu on aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä 
  • Ennakkoverojen eräpäivä, joka kuun 23. päivä 

Myös nämä päivämäärät on hyvä merkitä muistiin: 

 

Helmikuu 

1.2. 

Vuoden 2022 verokortit tulevat voimaan. 

28.2. 

Vuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivä ja eräpäivä.  

 

Huhtikuu 

1.4. 

Henkilöasiakkaiden ja liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen jättöpäivä 

 

Heinäkuu 

1.7. 

Jäännösveron eräpäivä 

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.7. Toisen erän eräpäivä 1.9. 

4.7. 

Veronpalautus, mikäli verotus on päättynyt kesäkuussa. 

12.7. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron sekä vakuutusmaksuveron ja toukokuun arvonlisäveron eräpäivä. 

Tällöin maksetaan myös kesäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot esimerkiksi mahdollisista koroista ja osingoista.  

 

Elokuu 

1.8. 

Jäännösveron eräpäivä 

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 1.8. Toisen erän eräpäivä on 3.10. 

3.8. 

Veronpalautus, mikäli verotus on päättynyt heinäkuussa. 

12.8. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron, veroilmoituksen sekä veromaksujen eräpäivä. 

Huhti-kesäkuun 2022 arvonlisäveron eräpäivä, jos se ilmoitetaan neljännesvuosittain. Maksetaan myös ennakonpidätykset ja lähdeverot esimerkiksi koroista ja osingoista.  

 

Syyskuu 

1.9. 

Jäännösveron eräpäivä 

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.9. ja toisen erän 1.11. 

5.9. 

Veronpalautus, mikäli verotus on päättynyt elokuussa. 

12.9. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä 

 

Lokakuu 

3.10. 

Jäännösveron eräpäivä 

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, on ensimmäinen eräpäivä 3.10. ja toisen erän 1.12.  

Veronpalautus maksetaan tilille, mikäli verotus on päättynyt elokuussa 

12.10. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä 

 

Marraskuu  

1.11. 

Jäännösveron eräpäivä 

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, ensimmäisen erän eräpäivä on 1.11. Toisen erän eräpäivä on 2.1.2023 

3.11. 

Veronpalautus maksetaan, mikäli verotus on päättynyt syyskuussa. 

14.11. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä 

 

Joulukuu 

1.12. 

Jäännösveron eräpäivä 

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.12. ja toisen erän 1.2.2023. 

5.12. 

Veronpalautus, mikäli verotus on päättynyt lokakuussa. 

12.12. 

Oma-aloitteisesti maksettavan veron eräpäivä 

 

Lisätietoa omalle toiminimelle tärkeistä päivämääristä löytyy verohallinnon sivuilta. 

 

Verotus korona-aikana 

Moni yritys on kamppaillut koronapandemian vaikutuksen kourissa ja ajautunut tahtomattaan maksuvaikeuksiin. Verohallinto pidensi tammikuussa verojen maksuaikaa yrityksille, joilla on verojen maksujärjestely verottajan kanssa, helpottaakseen yrittäjien tilannetta. Lisäkuukaudet myönnetään automaattisesti ilman erillistä hakua. Jos yrityksesi ei ole vielä maksujärjestelyssä ja tarvitset veroveloille maksuaikaa, sitä on vielä mahdollista hakea 21.4. asti.  Kannattaa kuitenkin muistaa, että verovelasta peritään viivästyskorkoa.  

Yrityksesi on saattanut saada kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä rahallista tukea tai avustusta. Ne ovat kuitenkin veronalaista tuloa, jotka täytyy merkitä yrityksen kirjanpitoon sekä mainita veroilmoituksessa. Voi olla mahdollista, että tuen voi joutua palauttamaan kokonaan tai osittain, ja se on myös mahdollista tehdä vapaaehtoisesti, jos tilanteesi on parantunut etkä enää tarvitse tukea. 

FAQ – Usein kysytyt kysymykset verotuksesta

Mihin tärkeisiin veroihin pitää valmistautua 2022?

Yrittäjän kannalta tärkeitä veroja ovat tulovero, arvonlisävero ja yhtiön omistajien ja osakkaiden verot.

Mitkä tärkeät päivämäärät osakeyhtiöiden pitää ottaa huomioon 2022?

Kuukausittaiset arvonlisäverot, ennakkoverojen maksupäivät ja yhteisön veroilmoitus riippuen tilikauden pituudesta joko 31.3., 2.5. tai 31.8. 

Mitkä tärkeät päivämäärät toiminimien pitää ottaa huomioon 2022?

Kuukausittaiset arvonlisäverot, ennakkoveron maksupäivät, liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksen jättöpäivä 1.4. 

Mitä tehdä, jos jokin yrityksen kulu täytyy kattaa nopeasti?

Jos yrityksellä ei ole esimerkiksi kassassa rahaa kattamaan ennakoitua suurempia jäännösveroja, voi nopea rahoitusapu ulkopuolelta olla tarpeen. Tällöin voi tulla kyseeseen pankkilaina tai yrityslaina. Lainaa on mahdollista saada vakuudellisena tai vakuudettomana, jolloin jälkimmäisessä tapauksessa lainan pystyy saamaan nopeammin käyttöönsä, mutta korot ja kulut ovat vakuudellista lainaa korkeammat.

Miten CapitalBox voi auttaa?

Yrityksien ei aina ole mahdollista tarjota lainalle vakuuksia, etenkin jos kyseessä on suhteellisen uusi tai kasvava yritys. Tällöin pankista on usein vaikea saada lainaa. CapitalBoxin avulla on mahdollista saada tietyin kriteerein myös vakuudetonta lainaa, jotta saat katettua äkillisen kassavajeen ja jatkettua yrityksesi toimintaa.