Julkaistu09.09.2022
Viimeksi muokattu
09.09.2022

Epävarmoina aikoina on entistäkin tärkeämpää investoida tulevaisuuteen

Kuluneiden parin vuoden aikana ihmisiä ympäri maailman ei ole päästetty helpolla: miljoonien elämää ovat ravisuttaneet niin globaali pandemia, Ukrainan sota kuin inflaatiokin. On varmasti sanomattakin selvää, että tällaiset myllerrykset ovat vaikuttaneet dramaattisesti niin yksilöiden elämään kuin yritysten toimintaan ja rahoitukseenkin.

On ymmärrettävää, että yritykset ovat huolissaan globaalien kriisien vaikutuksista liiketoimintaan: taloudellisesti epävarmoina aikoina esimerkiksi yrityksen tulevaisuuden ja seuraavien askeleiden suunnittelu voi olla hankalaa, mutta yhtä lailla välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkumo.

Yrityksen kasvu edellyttää aina tiettyjä toimia

Yritystoiminnassa hyvä tekeminen ja sen turvaaminen ovat avainasemassa, mikäli tavoittelee yritykselle kasvua. Yrityksen kasvu voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen koon suurenemista, toiminnan laajentamista, myynnin kasvua tai uusia investointeja.

Riippuu täysin yrityksestä, mitkä ovat sen lähtökohdat ja syyt kasvutarpeille. Onnistunut kasvu vaatii kuitenkin poikkeuksetta tiettyjä toimia niin yrityksen henkilöstöltä, taloudelta kuin ympäristöltäkin.

Tiivistettynä yrityksen kasvun edellytyksiä ovat seuraavat:

  • Riittävä kassavirta ja sopiva ajankohta

Yrityksen onnistunut kasvu tulee toteuttaa oikealla hetkellä. Sopiva ajankohta kasvulle kannattaakin pohtia tarkkaan, sillä väärällä hetkellä toteutettuna se voi johtaa merkittäviin tappioihin. Myös kasvuvauhdin tulee olla yrityksen näkökulmasta sopiva ja harkittu. Liian nopea kasvaminen voi johtaa siihen, että yrityksen kannattavuus heikentyy. Sopivalla hetkellä ja vauhdilla toteutetun kasvun myötä yrityksen tulos pysyy hyvänä.

  • Halu kasvaa ja kyky ottaa riskejä

Halu kasvaa voi syntyä esimerkiksi kysynnän lisääntymisestä, tuotekehittelyn tuloksista tai kiristyneestä kilpailutilanteesta. Yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen vaatii oikean asenteen lisäksi myös kykyä ottaa riskejä sekä taitoa tunnistaa riskit ja minimoida ne.

  • Yritysjohdon osaaminen

Johdon osaaminen korostuu silloin, kun yritystä halutaan kasvattaa. Kasvuun liittyy paljon strategisia päätöksiä, joissa yritysjohdon tietotaito on äärimmäisen tärkeää. Myös riittävä myynnin ja markkinoinnin osaaminen on välttämätöntä.

  • Verkostot

Kasvun myötä voidaan tarvita uusia yhteistyökumppaneita sekä lisää ulkoisia resursseja liiketoiminnan pyörittämiseen. Uusilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan myös ajankohtaista toimialatietoa ja neuvoja, ja tässä ulkopuoliset toimijat voivat olla avuksi.

  • Budjetti

Yrityksen kasvu vaatii monenlaisia investointeja. Onnistuneessa yrityksen kasvustrategiassa otetaan huomioon kaikki tarvittavat resurssit ja investoinnit, ja niihin laaditaan realistinen budjetti.

  • Likviditeetti

Kasvun tärkeimpiä edellytyksiä on yrityksen kyky rahoittaa kasvun vaatimat investoinnit. Yrityksellä on siis oltava riittävä likviditeetti eli maksuvalmius kasvun rahoittamiseen. Vain pieni osa yrityksistä pystyy kuitenkin rahoittamaan kasvun pelkästään liikevoitollaan ja tällöin ulkopuolinen rahoitus voikin olla tarpeen.

Mikäli yrityksellä on tarvetta lisärahoitukselle, on yleisin tapa sellaisen hankkimiselle hakea yritysluottoa pankilta tai rahoitusyhtiöltä. Yrityksen laina voi olla vakuudellista tai vakuudetonta. Lainan ottaminen kannattaa harkita aina huolellisesti, jotta hankittu rahoitus palvelee yrityksen kasvutavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lainaa paremmilla ehdoilla

Nykypäivän yritystoiminta monimuotoistuu koko ajan ja talouden hallinnassa tulee olla yhä valveutuneempi ansainnan lainalaisuuksien monimutkaistuessa ja arvoketjujen kasvaessa. Myös yrityksen lisärahoitus tai yrityslaina halutaan järjestää parhailla mahdollisilla ehdoilla, mikä on yhdessä epävarman taloustilanteen kanssa kasvattanut lainojen kilpailuttamisen suosiota entisestään.

Yritystoiminnassa ulkopuolinen rahoitus on usein tarpeen: esimerkiksi perinteistä yrityslainaa hyödynnetään muun muassa hankintoihin, työntekijöiden palkkaukseen ja markkinointiin. Yritykset hakevatkin lainoja yhä useammin suurempia investointeja, kuten kalustohankintoja tai kehityshankkeita varten.

Yrityslainaa voi hakea lyhytaikaiseen tarpeeseen, väliaikaisen kassavajeen paikkaamiseen tai turvaamaan kestävämmin yritystoimintaan liittyvät tulevaisuuden kasvutavoitteet.

 

Katse ja investoinnit kohti tulevaa – CapitalBoxin lainat pärjäävät vertailuissa

Vaikka tilanne ympärillä olisi epävarma, on yksi asia kuitenkin varmaa: taloudellisesti epävakaina aikoina yrityksen on tärkeintä investoida tulevaisuuteen, sillä se on ainoa keino pyrkiä varmistamaan yrityksen kasvu myös tulevaisuudessa – vallitsevista olosuhteista riippumatta.

Onneksi tunnelin päässä pilkistelee tälläkin hetkellä valoa: ketterimmät yritykset osaavat kääntää markkinoiden muutokset edukseen luomalla uusia tuotteita ja palveluita.

Yrityslainoissa on eroja, joten ei ole yhdentekevää, mistä lainaa hakee. Euroopan johtava pienten ja keskisuurten yritysten verkkorahoitusalusta CapitalBox saa jatkuvasti asiakkailta kiitosta mutkattomasta ja tehokkaasta toiminnastaan. Yhä useammin yritykset tekevät liiketoimintaa koskevat päätökset nopeasti, minkä vuoksi myös rahoituskumppanin kyky vastata pikaisestikin muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin korostuu.

CapitalBoxin suoraviivaisuus yhdessä selkeän ja läpinäkyvän hinnoittelun kanssa on tehnyt sen rahoitustuotteista suosittuja myös erilaisilla vertailualustoilla. Yritys on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi kotimaisen lainavertailupalvelu Sortterin kanssa jo vuosien ajan, jossa yhä useampi asiakas valitsee CapitalBoxin rahoituksen useiden eri vaihtoehtojen joukosta.