Julkaistu03.03.2023
Viimeksi muokattu
28.06.2023

Yrityslainan korko - miten se muodostuu?

Yrityslainan korko ei ole yksiselitteinen asia, sillä joskus korolla tarkoitetaan pelkkää korkoa ja joskus siihen lasketaan mukaan lainan muitakin kuluja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä todelliseen vuosikorkoon, sillä se on esitetyistä korkoon liittyvistä termeistä merkittävin ja yleisimmin käytetty, sekä helpoiten ymmärrettävissä. Kiinteällä korolla ja vaihtuvalla korolla on molemmilla omat hyvät ja huonot puolensa. Yrityslainan korko määräytyy eri tekijöiden perusteella. Siksi kannattaakin tutkia aluksi korkoon liittyvien eri termien määritelmiä.

Kun CapitalBoxilta haetaan yrityslainaa, keskimääräinen korko lainalle vaihtelee yrityksestä riippuen. Yritysrahoituksen korko määräytyy yksilöllisesti yrityksen liikevaihdon, alan, luottoluokituksen ja kassavirran perusteella. Myös markkinatilanne, korkotyyppi, lainaehdot, vakuudet, lainan määrä ja laina-aika sekä monet erittelemättömät riskitekijät voivat yleisesti vaikuttaa yrityslainan korkoon.

Yleensä lainanantajat nostavat korkoja reaktiona lisääntyneeseen kysyntään, joka näkyy lainahakemusten määrän kasvuna. Jos tuotteen tai palvelun kysyntä vähenee, lainayhtiöt laskevat korkojaan, jotta lainan hakeminen olisi taas houkuttelevampaa.

Kiinteä tai vaihtuva korko

Lainan korko voi olla kiinteä. Kun korko on kiinteä sovitun määräajan, markkinakorkojen vaihtelut eivät vaikuta kustannuksiin tänä aikana. Yleensä kiinteä korko on korkeampi kuin vaihtuvakorkoisten lainojen kohdalla, mutta toisaalta sen etuna on ennakoitavuus. On toki myös mahdollista, että kiinteä korko on joskus edullisempi kuin vaihtuvakorkoisen lainan korko.

Vaihtuvakorkoisissa lainoissa Euroopan keskuspankki määrittelee koron (nk. Euribor-korko) suuruuden. Yrityslainan korko pysyy samana koron määräytymisajan. Kuuden kuukauden euribor-lainassa viitekorko pysyy samana siis kuusi kuukautta, jonka jälkeen koittaa korontarkistuspäivä. Tämän jälkeen seuraavat kuusi kuukautta noudatetaan uutta korkoa. Euribor-korot ovat 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden tai 12 kuukauden jaksoissa.

Korkomarkkinoilla esiintyvät korkojen vaihtelut ovat huomattavia riskejä yrityslainoissa. Liiketoiminnan ennakoimattomuutta lisäävät korkojen heilahtelut, jotka myös osaltaan vaikuttavat kassavirran ja tuloksen vaihteluihin. On hyvä tiedostaa, että vaihtuva yritysrahoituksen korko voi nousta niin korkeaksi, että yrityksen kannattavuus kärsii.

 

Nimellinen ja todellinen vuosikorko

Lainoista keskusteltaessa viitataan useimmiten sekä nimelliskorkoon että vuotuiseen vuosikorkoon. Kun puhutaan nimelliskorosta, tarkoitetaan lainasta maksettavan koron kokonaismäärää ilman lainaan liittyviä lisämaksuja. Todellinen vuosikorko kertoo puolestaan nimensä mukaisesti todellisen vuosikoron määrän, sillä mukaan on laskettu nimelliskoron ohella myös sivukulut. Näin todellinen vuosikorko kertoo lainan koko kustannuksen.

Koron lisäksi lainantarjoajat saattavat periä lisäkuluja, kuten tilinhoidon kuukausimaksuja tai lainanmyöntämismaksuja (avausmaksu). Kun ne lisätään korkoon, näillä maksuilla voi olla huomattava vaikutus lainan kokonaiskustannuksiin. Eräät lainoittajat saattavat veloittaa enemmän sivukuluja, kun taas toiset veloittavat niitä vähemmän ja keskittyvät suurempaan korkoon. Todellinen vuosikorko on tästä syystä parempi mittari esimerkiksi eri yrityslainatarjousten vertailussa. Efektiivinen vuosikorko on kaikista tarkin mittari, joskin se ei ole kovin yleisessä käytössä.

 

Erilaisia lainoja saatavilla yrityksille

Yrityksille on saatavilla rahoituslaitoksilta ja pankeilta niin vakuudellisia kuin vakuudettomia lainoja. CapitalBox-yritysluotto ei vaadi reaalivakuuksia (kuten omaisuutta). Henkilökohtainen takaus riittää.

On yleinen käsitys, että pankeista saa edullisimmat lainat yrityslainoihin, mutta näin ei välttämättä ole. Pankkien ja CapitalBoxin kaltaisten rahoituslaitosten välillä on myös muita eroja, jonka vuoksi kannattaa aina vertailla erilaisia yrityslainoja keskenään. Näin saa parhaiten käsityksen siitä, minkälainen laina juuri sinun yrityksellesi olisi sopivin.

 

Pankit yrityslainoittajina

Pankkilainat ovat yleensä vakuudellisia, poislukien pankkien tarjoamat kulutus- ja joustoluotot. Vakuudelliset lainat ovat riskeiltään pieniä, jonka vuoksi pankit pystyvät lupaamaan kohtuullisen pieniä lainan korkoja. Usein pankit kuitenkin lähtevät lainanantajiksi suuremmille ja pitkään toimineille yrityksille, jolloin vasta aloittaneet, start-up -yritykset ja muut pienet yritykset jäävät ilman pankin lainausta. Suomen Pankin mukaan suuryritykset ovat saaneet eniten rahoitusta luottolaitoksilta, mutta mikro- ja pienyritykset muodostavat muiden rahoituslaitosten suurimman asiakasryhmän, kun on kyse uusista yrityslainoista.

Viime vuosina pankit ovat olleet varovaisempia lainojen myöntämisessä, joka on vaikuttanut suoraan myös start-up -yrityksiin ja muihin pienempiin yrityksiin. Lainojen tarve ei ole hävinnyt yrityksiltä mihinkään, joten pankkilainat eivät useinkaan ole realistinen vaihtoehto, jos yrityksellä ei ole vakuuksia antaa lainojensa takaisinmaksun turvaksi. Jos taas pankki myöntää yrityslainan pienelle ja uudelle yritykselle, on lainan korko usein niin korkea, että vertailu on jo tämänkin vuoksi suositeltavaa.

 

Rahoituslaitosten yrityslainat

Vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana suomalaiset yritykset hakivat uusia yrityslainoja yhteensä 890 miljoonan euron edestä rahoituslaitoksilta. Mikro- ja pienyritysten osuus kokonaisnostoista oli yli puolet. Rahoituslaitosten lainat yrityksille ovat olleet vuonna 2022 kasvussa. Verrattuna luottolaitosten yrityslainakannan kasvuvauhtiin muiden rahoituslaitosten yrityslainakannan kasvuvauhti oli kesäkuussa 12,5 prosenttia, mikä oli tavanomaisia luottolaitoksia ja pankkeja paljon nopeampaa.

Kun pankit vaativat omaisuutta vakuudellisten lainojen takaukseen, ei esimerkiksi CapitalBoxin yrityslainassa tällaista vaadita. Henkilötakaus riittää yrityslainan saantiin, jos muut kriteerit ovat kunnossa hakijalla. Voit saada arvion Capitalboxin yrityslainan korosta ja kustannuksista esimerkiksi yrityslainalaskuria käyttämällä. Lisäksi voit jättää yrityslainahakemuksen saadaksesi todellisen tarjouksen yrityksellesi soveltuvasta yrityslainasta.

 

 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on korko?

Termi "korko" kertoo rahasumman, joka lainojen kohdalla lasketaan prosentteina esimerkiksi lainan kokonaismäärästä. Korkoa maksamalla pyritään pienentämään kokonaisriskiä, joka lainanantajalle aiheutuu, kun se myöntää rahoitusta lainanhakijalle. Koron maksaminen on eräänlainen korvaus lainanantajalle, joka antaa rahansa käyttöön toisaalle tietyksi määräajaksi. On myös selvää, että lainanantajan tulee saada tulonsa jostakin.

Mikä vaikuttaa yrityslainan hintaan?

Usein yrityslainan hintaan vaikuttaa korot ja kulut, jotka on helpoiten ymmärrettävissä seuraamalla todellista vuosikorkoa. Todellinen vuosikorko kertoo korkojen ja sivukulujen yhteissumman. CapitalBox toimii kuitenkin tällä hetkellä hieman toisin. Ainoa kulu, joka yrityslainasta aiheutuu tällä hetkellä, on lainan korko. Tilinhoitoon, sopimuksiin tai nostoihin ei liity muita maksuja. Maksettavan koron määrä määritetään kullekin yritykselle yksilöllisesti ja tässä otetaan huomioon yrityksen riskiprofiili.

Mitkä asiat vaikuttavat lainan korkoon?

Useimmiten yrityslainan korkoon vaikuttavat lainaa hakevan yrityksen liikevaihto, luottoluokitus ja kassavirta. Markkinatilanne, korkotyyppi (kiinteä tai vaihtuvat), lainaehdot, vakuudet, lainan määrä ja laina-aika ovat yleisimpiä laina korkoon vaikuttavia tekijöitä. CapitalBox ottaa huomioon käytännössä yrityksen riskiprofiilin.