Julkaistu22.07.2021
Viimeksi muokattu
04.01.2023

Vuoden 2021 tärkeimmät kalenteripäivät yritysverojen maksamiseksi

Yrittäjä, olethan huomioinut loppuvuoden veropäivät? Yritysverojen maksaminen kannattaa hoitaa ajallaan, jotta vältytään kuluilta sekä jäännösveroilta. 

Seuraamalla seuraavaa yritysverojen maksuaikataulua, voit varmistaa, että kaikki välttämättömät pienen tai keskisuuren yrityksen verojen määräajat ovat ylhäällä ja yritysverotus tulevat maksetuksi ajallaan ennen erääntymistä. 

Täältä löydät yritysverokalenterin ja yritysverojen maksuaikataulun. Älä jää jälkeen tärkeimmistä veropäivistä! 

 

Tärkeimmät veropäivät yrittäjille sekä pienille, että keskisuurille yrityksille vuonna 2021 

Yritys toimittaa Verohallinnolle tietyt ilmoitukset ja maksut oma-aloitteisesti. Usein verokausi on kuukausi, tuloveron verokausi on vuosi.  

Yritys maksaa tuottamasta tuloksestaan tuloveroa ja lisäksi antamistaan palveluistaan arvonlisäveroa. Jos tuotteita valmistetaan tai maahantuodaan, niistä maksetaan valmisteveroa. 

On hyvä huomioida, että yrityksesi tarkat määräajat verojen maksamiseksi riippuvat aina yrityksesi tyypistä. Yritysten on siis aina oltava tietoisia, siitä: 

 • Minkä tyyppinen yritys on, kuten toiminimi tai osakeyhtiö 
 • Mitkä ovat oman yritystyypin verotuspäivämäärät 
 • Milloin ovat neljännesvuosittaiset verotuspäivämäärät 

Huomioi siis nämä eri verotyypit ja kiinnitä huomiota seuraaviin maksuihin ja niiden aikatauluihin jos sinulla on pieni tai keskisuuri yritys: 

 • Yhteisöjen tulovero 20 % 
 • Arvonlisävero 24 % 
 • Valmistevero (vaihtelevat) 
 • Henkilön tulovero 6.00-31.25 % 
 • Varainsiirtovero 1.6 % 
 • Työnantajasuoritukset ja palkat (vaihtelevat) 

 

Yrityksen verotus riippuu yritysmuodosta 

Yrityksen verotus muodostuu aina maksuista ja ilmoituksista. Näin ollen yritysverotus, eli se kuinka paljon yrityksesi maksaa veroja valtiolle, riippuu yrityksesi yhtiömuodosta. Yritysverokalenteri on tässäkin oiva apuväline.

Yritysmuoto voi olla: 

 • Osakeyhtiö 
 • Toiminimi 
 • Kommandiittiyhtiö 
 • Avoin yhtiö 
 • Osuuskunta 

Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä suurempi ja laajempi liiketoiminta, sitä raskaampi verotus. Toiminimi on selkeästi yleisin sekä kevyin yrittäjämalli, jolloin myös verotus on helpompi ja yksinkertaisempi hoitaa. Pääset myös nauttimaan alv-vähennyksistä ja -alarajahuojennuksista. 

Osakeyhtiö on tarkoitettu tuloksiin ja kasvamiseen tähtäävään toimintaan. Tämä on myös sopiva malli, silloin kun perustajajäseniä on enemmän kuin yksi. Byrokraattisia kiemuroita löytyy, mutta osakeyhtiö taipuu lähes kaikkeen sellaiseen, joka tukee kasvuhakuista ja rahoitusta vaativaa toimintaa. 

Tästä näet listan yrittäjän kannalta tärkeistä maksuista ja vähennyksistä: 

 1. Yrityksen tulovero (kerran vuodessa) 
 2. Arvonlisävero (oma-aloitteinen) 
 3. Palkat ja työnantajasuoritukset (erillisten määräaikojen mukaan) 
 4. Valmistevero (erillisten määräaikojen mukaan) 
 5. Yritysverotuksen muutoksenhaku (tarvittaessa) 

Tulovero on näistä olennaisin. Sen määrään vaikuttaa yrityksesi muoto, joten jos yrityksesi on osakeyhtiö tai osuuskunta, verotus tapahtuu yrityksen verotuksessa. Jos yrityksesi on esimerkiksi toiminimi, verotus tapahtuu henkilökohtaisessa verotuksessa. Tuloveron verokausi on vuosittain ja maksu tehdään usein ennakkoverona, jota muokataan tarpeen mukaan. 

Arvonlisävero on oleellinen, jos yrityksesi myy tavaroita tai palveluita. Sen maksu tapahtuu aina oma-aloitteisesti eli varmistat yrittäjänä itse, että se tulee maksettua ajallaan. Yritysverokalenterista näet maksupäivät sen maksamista varten. Arvonlisäveron verokausi on kuukausittain. 

 

Yrittäjälle oleelliset verot ovat siis: 

1. kerran vuodessa maksettava yrityksen tulokseen perustuva tulovero ennakkoverona 

sekä

2. arvonlisävero, joka maksetaan kuukausittain tai neljännesvuosittain.

 

Yritysverojen maksaminen hoituu verkossa 

Tarkistathan aina verotuksen päättymispäivän verotuspäätöksestä. Veroilmoitus on annettava 4 kuukauden sisällä siitä, kun viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. 

Ilmoituksen teko onnistuu Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Usein myös moni jättää kyseisen työn kirjanpitäjälle, mutta yrittäjän on myös itse hyvä olla tietoinen siitä, miten pienen tai keskisuuren yrityksen verotus muodostuu, ja huomioida yritysverojen maksuaikataulu sekä sen noudattaminen. 

Kuten aikaisemmin olemmekin käyneet läpi, yrityksen verotus ja yritysverokalenteri riippuu yritysmuodosta. 

Toiminimiyrittäjää koskevat: 

 • Ansiotulovero eli tulovero 
 • Arvonlisävero 

Näin ollen toiminimiyrityksen liikevaihdosta vähennetään arvonlisäveron osuus ja tuloksesta enintään 20 % suuruinen osuus tuloverona. Lisäksi, jos yritystoiminnan tulos on pieni, toiminimiyrittäjä voi hakea verotuslomakkeessa pääomatuloveron alennusta 10 % tai jopa 0 prosenttiin. Toiminimiyrittäjällä on myös mahdollisuus hakea yrittäjävähennystä verohelpotuksen muodossa. 

Onko yrityksesi toiminimi? Lue lisää toiminimen rahoituksesta

Osakeyhtiötä koskevat: 

 • Yhteisön tulovero / Ennakkovero 
 • Arvonlisävero 
 • Yhtiön omistajan ja osakkaiden verotus 

Yhteisön tulovero on 20% ja se maksetaan aina osakeyhtiön tuloksesta. Näin ollen liikevaihto saattaa olla sadoissa tuhansissa, mutta tulos yrityksen kulujen jälkeen vain muutama satatuhatta, jolloin kyseinen verotus tehdään tästä tuloksesta. Verotus tehdään ennakkoverotuksessa, johon tehdään arvio liikevaihdosta ja tuloksesta tulevalle vuodelle. Arvonlisävero maksetaan kuukausittain, mutta tässäkin tapauksessa pienen liikevaihdon osakeyhtiöt voivat hakea pidempää maksukautta. 

Tutustu osakeyhtiön rahoitukseen.

 

Yritysverojen maksuaikataulu pähkinänkuoressa 

 • Tulovero / ennakkovero / ansiotulovero maksetaan joko kahdessa tai kahdessatoista saman suuruisessa erässä 
 • Arvonlisävero maksetaan kuukausittain 
 • Yhtiön omistajan ja osakkaiden verotus kerran vuodessa 

 

Yritysverokalenteri loppuvuodelle - Yritysverojen määräajat 

Seuraamalla seuraavia määräaikoja loppuvuodelle, pidät maksusi järjestyksessä eikä harmillisia yllätyksiä jäännösveron tiimoilta pääse tapahtumaan. Tarkista aina voimassa olevat päivämäärät verohallinnon veropalvelusta. 

Loppuvuoden yritysverokalenteri, josta löydät yritysverojen maksuaikataulun

 

Elokuu 

2.8. Yhteisön veroilmoitus (jos tilikausi on päättynyt 31.3.2021) 

6.8. Kiinteistövero (jos kiinteistöverotus on päättynyt kesäkuussa) 

12.8. Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot (neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2021 arvonlisävero, ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista (koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero 

20.8. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Heinäkuu, tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 

23.8. Ennakkoveron eräpäivä 

31.8. Yhteenveto muodostuu ja on nähtävillä seuraavan kuun alussa 

31.8. Yhteisön veroilmoitus (jos tilikausi on päättynyt 30.4.2021) 

 

Syyskuu 

6.9. Kiinteistövero (jos kiinteistöverotus on päättynyt heinäkuussa) 

20.9. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Elokuu, tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 

23.9. Ennakkoveron eräpäivä 

30.9. Yhteenveto muodostuu ja on nähtävillä seuraavan kuun alussa 

30.9. Yhteisön veroilmoitus (jos tilikausi on päättynyt 31.5.2021) 

 

Lokakuu 

6.10. Kiinteistövero (jos kiinteistöverotus on päättynyt elokuussa) 

20.10. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Syyskuu, tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 

25.10. Ennakkoveron eräpäivä 

31.10. Yhteenveto muodostuu ja on nähtävillä seuraavan kuun alussa 

 

Marraskuu 

1.11. Yhteisön veroilmoitus (jos tilikausi on päättynyt 30.6.2021) 

8.11. Kiinteistövero (jos kiinteistöverotus on päättynyt syyskuussa) 

12.11. Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot (neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2021 arvonlisävero, ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista (koroista, osingoista ja ylijäämistä) 

22.11. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Lokakuu, tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 

23.11. Ennakkoveron eräpäivä 

30.11. Yhteenveto muodostuu ja on nähtävillä seuraavan kuun alussa 

30.11. Yhteisön veroilmoitus (jos tilikausi on päättynyt 31.7.2021) 

 

Joulukuu 

7.12. Kiinteistövero (jos kiinteistöverotus on päättynyt lokakuussa) 

7.12. Yhteisöjen veronpalautus (kun tilikausi on päättynyt 31.12.2020 ja verotus päättyy     31.10.2021) 

20.12. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Marraskuu, tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 

23.12. Ennakkoveron eräpäivä 

31.12. Yhteenveto muodostuu ja on nähtävillä seuraavan kuun alussa 

31.12. Yhteisön veroilmoitus (jos tilikausi on päättynyt 31.8.2021) 

 

Kuinka Capitalbox voi auttaa yritysverojen maksussa? 

Onko sinulla pieni tai keskisuuri yritys eri toimialoilla, kuten rakennus- tai siivouspalvelu, jakeluyritys, ravintola, vähittäiskauppa tai kauneus- ja terveyspalvelu? Osuuko yritysverojen maksu huonoon hetkeen? 

Jos yritysverojen maksu aikataulu osuu huonoon saumaan, oletko miettinyt niiden maksamiseksi eri vaihtoehtoja? 

Kun tavoitteenasi on keskittyä olennaiseen, eli yrityksesi johtamiseen sekä kasvattamiseen, voi Capitalbox olla apunasi yritysverojen ja muiden pien- sekä keskisuuren yrityksen juoksevissa maksuissa. 

Capitalbox auttaa pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamista kaikkialla Euroopassa. Kun yrittäjälle on saatavilla räätälöityjä ja luotettavia rahoitusratkaisuja oikeaan aikaan, voivat he saada tuen juuri silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat.  

Verkossa on saatavilla 5 000-350 000 euron yrityslainoja, joiden laina-aika voi olla jopa 48 kuukautta. Siten yritysverojen sekä muiden joustavien kulujen rahoittaminen ja maksaminen onnistuu joustavasti yrityksen rahavirran ehdoilla.  

Näin pienet ja keskisuuret yritykset voivat keskittyä siihen tärkeimpään - liiketoimintansa kasvattamiseen! 

 

Miten hakea yrityslainaa yritysverojen maksamiseen?

Verkkohakemuksen täyttö yrityslainaa varten on vaivatonta, se vie keskimäärin noin 5 minuuttia eikä paperihommia tarvita.  

Katso alta miten Capitalbox yrityslainaa haetaan verkossa muutaman vaivattoman vaiheen kautta: 

 1. Klikkaa sivustollamme “Hae nyt” -painiketta 
 2. Täytä sähköiselle hakemuslomakkeelle yrityksesi tiedot, henkilökohtaiset tiedot ja sen kuinka paljon haluat ottaa lainaa 
 3. Järjestelmämme vastaanottaa hakemuksen samalla hetkellä ja saat automaattisen taloudellisen arvion 
 4. Saat virallisen lainapäätöksen 24 tunnin kuluessa hakemuksestasi (yksi työpäivä) 
 5. Hyväksy lainatarjous ja yrityslaina maksetaan tilillesi pian 
 6. Nauti Capitalboxin asiantuntevasta ja palvelevasta asiakastuesta, jossa yrittäjiä auttaa lainaneuvojat 

Lainaa yritysverojen maksamiseen takaa joustavat takaisinmaksuvaihtoehdot. Lainaa maksetaan siis takaisin kuukausittain ja se on kiinteämääräinen. Ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei tule sanktioita - näin pysyt kustannustehokkaana ja saat parhaan irti yrityslainasta. 

Lisäksi yrityslainassa ei ole minkäänlaisia piilokuluja eikä reaalivakuuksia. Tarvitset ainoastaan henkilökohtaisen takauksen. Näin yritykselle voidaan myöntää kassavirtaasi perustuva lainapäätös jopa 350 000 euroon saakka. 

Huomioithan, että lainan korko määräytyy aina yrityksen takaisinmaksukyvyn mukaan. 

Yritysverokalenteri kannattaa printata vaikka seinälle, näin se on aina näkyvillä yrittäjän hektisen arjen keskellä. Yrityslaina on kätevä vaihtoehto, kun etsit rahoitusratkaisuja yritysverotus- ja tilinpäätössuunnittelun avuksi.

 

Yritysvero - Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tärkeimmät veropäivät pienille ja keskisuurille yrityksille 2021? 

Lukemalla artikkelimme, löydät tärkeimmät yritysverojen maksuaikataulut. Huomioithan, että yritysverojen määrät sekä määräajat riippuvat yrityksesi tyypistä. Ajan tasalla olevat tiedot löydät aina Verohallinnon virallisilta verkkosivuilta. 

 

Kuinka paljon voin ottaa lainaa yritykselle? 

Capitalbox tarjoaa yrityslainaa esimerkiksi yritysveron rahoittamiseksi jopa 350 000 euroon asti. Laina-aika voi olla jopa 48 kuukautta, ja yrityslainan takaisinmaksu tapahtuu kiinteinä, samansuuruisina kuukausierinä. 

 

Kuinka nopeasti yrityslaina myönnetään? 

Yrityslaina myönnetään viimeistään yhden työpäivän kuluessa verkossa tehdyn hakemuksen jälkeen. Lainatarjouksen hyväksymisen jälkeen tarjouksen mukainen lainamäärä maksetaan tilillesi pian. Ensimmäinen takaisinmaksuerä on 30 päivän kuluttua. 

 

Mitkä ovat yrityslainan edellytykset ja ehdot? 

Voit hakea yrityslainaa, jos yrityksesi toiminta on ollut toiminnassa yli 6 kuukautta, vuosittainen liikevaihto on yli 25 000 euroa, kaikki yrityksen omistajat asuvat Suomessa ja yrityksellä on suomalainen pankkitili. Lisäksi yrityksen fyysinen osoite on oltava Suomessa. 

Lisäksi yrityslaina on vakuudeton, mutta sen myöntämiseksi vaaditaan henkilökohtainen takaus.