Julkaistu25.10.2019
Viimeksi muokattu
28.06.2022

Mikä on SWOT-analyysi?

SWOT-analyysin juuret juontavat Yhdysvaltoihin 60- ja 70-luvulle. Sana SWOT on akronyymi, joka muodostuu englannin kielen sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats eli suomeksi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

SWOT-analyysistä voidaan vaivattomasti tehdä visuaalinen nelikenttä analyysi, joka auttaa arvioimaan tarkasteltavaa ideaa tai yritystä näiltä neljältä eri kantilta, minkä vuoksi se on helposti sisäistettävissä. SWOT-analyysi on tehokas ja helppo tapa arvioida esimerkiksi yrityksen edellytyksiä toimia markkinaympäristössä. Sitä usein käytetäänkin jo uuden yrityksen perustamisvaiheessa yhtenä työkaluna yritystoiminnan suunnittelussa.

SWOT-analyysin avulla voidaan myös tarkastella yrityksen sisällä tapahtuvien organisaatiomuutosten vaikutuksia johonkin liiketoiminnan osa-alueeseen, tai sitten vain jonkin yhden liiketoiminnan hankkeen toteutumiseen liittyviä seikkoja.

Uuden, perustettavan yrityksen liiketoiminnan analysointi on yleisin SWOT-analyysin käyttötapa, mutta se soveltuu myös yrittäjän henkilökohtaiseen arviointiin, vaikka se onkin alunperin suunniteltu keskisuurten ja suurten yritysten käyttöön. 

SWOT-analyysin tekeminen selkeyttää näkemystä yrityksen ja yrittäjän tilasta. Samalla se auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään liiketoimintaan vaikuttavia ongelmia, mutta ei välttämättä suoraan tarjoa ratkaisuja.

Nyt tiedät mikä on SWOT-analyysi - kerromme alempana mitä hyötyä on SWOT-analyysistä pienyrittäjälle.

Miten SWOT-analyysi voi auttaa pk-yritystäsi?

Sanotaan, että yrittäjyys on 24/7 ammatti. Etenkin pienyrittäjän arkeen kuuluu itse liiketoiminnan ylläpitämisen lisäksi monien muidenkin asioiden hoito, minkä vuoksi monimutkaisten toimintamallianalyysien tekeminen voi tuntua haastavalta ja kuormittavalta.

SWOT-analyysin tekeminen on kuitenkin suoraviivainen ja helppo menetelmä, joka auttaa yrittäjää määrittelemään jo alkuvaiheessa yrityksen mahdollisuuksia sekä kartoittamaan yritystä vaanivia uhkia. SWOTin etuna pidetään sitä, että se laittaa yrittäjän etsimään tietoa ja pakottaa tätä katsomaan yrityksen asioita ulkopuolisen silmin.

Parhaimmillaan uutta perspektiiviä yrittäjälle antavan SWOT-analyysin avulla yrityksen potentiaalista voidaan saada enemmän irti, kun se voi kohdistaa voimavarojaan paremmin. 

Vastaavasti yritys voi myös varautua uhkiin ja luoda itselleen suunnitelman riskienhallintaan, jotta mahdolliset uhat voidaan välttää tai minimoida.

Nelikenttäanalyysi on tehty oikein, kun yrittäjä tietää missä piilee yrityksen toiminnan kipupisteet sekä vahvat osa-alueet tai mihin asioihin kannattaa panostaa ja mitä kannattaa vielä opetella tai kehittää.

Hienointa SWOT-analyysissa on se, että sitä voidaan käyttää monipuolisesti yritystoiminnassa. Se toimii yksittäisen hankkeen tai markkinointikampanjan arviointimenetelmänä kuin myös hyvänä apuvälineenä yksittäisen tai laajemman yritystoiminnan osan arvioinnissa.

Yksi SWOT-analyysin merkittävistä hyödyistä on, että sen kustannukset ovat minimaaliset - parhaimmassa tapauksessa niitä ei ole lainkaan. Kuka tahansa, joka ymmärtää liiketoimintaasi, voi tehdä sen. Tämä tarkoittaa, että sinä tai tiimisi jäsen voi ryhtyä kehittämään liiketoimintaasi palkkaamatta ulkoista konsulttia.

SWOT-analyysi on vain yksi liiketoimintasuunnitelma prosessin vaihe. Sitä seuraavat niiden alueiden tutkiminen ja analysointi, joita haluat kehittää.

SWOT-analyysin hyödyt

SWOT-analyysin hyödyt voidaan tiivistää muutamaan avain kohtaan. SWOT-analyysin avulla yrittäjä voi:

 • ymmärtää yritystään paremmin
 • käsitellä sen heikkouksia
 • ennalyaehkäistä uhkia
 • hyödyntää mahdollisuuksia
 • käyttää vahvuuksia
 • luoda liiketoiminta tavoitteita ja strategioita niiden saavuttamiseksi.

SWOT- analyysi on kuitenkin vain yksi liiketoiminnan suunnittelun työkalu eikä se tarjoa vastauksia kaikkiin kysymyksiin tai mm. seuraaviin asioihin:

 • Kuinka priorisoida ongelmia?
 • Mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja tai vaihtoehtoisia päätöksiä on olemassa?
 • Mikä tai mitkä ovat parhaita ideoita?
 • Ainoastaan hyödyllisen tiedon tuottaminen

Kuinka SWOT-analyysi tehdään?

SWOT-analyysin tekemiseen on olemassa monta tapaa, ja se riippuu omasta tavastasi tehdä asioita. Toimi näin:

Muodosta tiimi

Saadaksesi objektiivisia tuloksia kerää kokoon ihmisiä, joiden näkökulmat ja osuus eroavat yrityksessäsi. Johto, myynti, asiakaspalvelu ja jopa asiakkaat voivat antaa hyödyllisiä näkemyksiä. 

Aivoriihi on myös mahtava tilaisuus koota tiimi yhteen. Työntekijöiden osallistaminen tähän prosessiin voi myös auttaa sinua saamaan heidät mukaan strategisiin päätöksiin, jotka syntyvät analyysin lopputuloksena. 

Määritä tavoitteesi

Päätä tärkeä projekti tai strategia, jota analysoit, ja sijoita se sivun yläreunaan. Palaa tähän, jos huomaat, että keskustelu harhautuu.

Pidä aivoriihi-istunto

Brainstormaa tiimisi kanssa. Aloita listaamalla kaikki esiin nousevat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Tässä vaiheessa ei ole ns. "vääriä vastauksia". 

Kirjoita kaikki ylös

Ota mukaan kussakin luokassa esiin tulevat asiat ja varmista, ettet unohda mitään. 

SWOT-analyysi suoritetaan yleensä käyttämällä nelikenttäistä SWOT-analyysimallia, mutta voit myös tehdä listoja jokaisesta luokasta. Käytä menetelmää, jonka avulla helpoiten järjestät ja ymmärrät tulokset.

Pisteytä ideat

Kun sinulla on kaikki ideat ylhäällä, pohdi, kuinka tärkeä kukin kohta listalla on. Pisteytä ne sen perusteella, millainen vaikutus niillä mielestäsi olisi yritykseesi. 

Jos tiimisi oli paikalla, pyydä jokaista valitsemaan kolme tärkeintä kohtaa jokaisesta luokasta. Todennäköisesti saatte aikaan mallin, joka osoittaa, mihin on keskityttävä.

Jos teet analyysin yksin, sinulla todennäköisesti on jo tietoa arvioidaksesi asiat, jotka sinun on käsiteltävä. 

 Kysymyksiä, joiden avulla pääset alkuun SWOT-analyysin aikana

Olemme luoneet kysymyssarjan, joka auttaa sinua pääsemään alkuun SWOT-analyysin jokaisen osion kanssa. 

Vahvuudet (sisäiset, positiiviset tekijät)

Vahvuudet kuvaavat organisaatiosi sisäisiä positiivisia tekijöitä, aineellisia ja aineettomia. Ne ovat hallittavissasi.

 • Mitä teet hyvin? Mitä sisäisiä resursseja sinulla on? Näihin voivat kuulua:
  • Ihmisten positiiviset ominaisuudet, kuten tieto, tausta, koulutus, todistukset, verkosto, maine tai taidot.
  • Yrityksen aineelliset varat, kuten pääoma, luotto, olemassa olevat asiakkaat tai jakelukanavat, patentit tai teknologia.
 • Mitä etuja sinulla on kilpailijoihisi nähden?
 • Onko sinulla vahvat tutkimus- ja kehityskyvyt? 
 • Onko sinulla positiivisia, yrityksen sisäisiä puolia, jotka lisäävät arvoa tai tarjoavat kilpailuetuja?

Heikkoudet (sisäiset, negatiiviset tekijät)

Heikkoudet ovat liiketoimintasi puolia, jotka pienentävät tarjoamaasi arvoa tai kilpailuetujasi. Sinun on kehitettävä näitä alueita kilpaillaksesi parhaan kilpailijasi kanssa.

 • Mitkä hallittavissasi olevat tekijät vähentävät kykyäsi saada tai ylläpitää kilpailuasemaa?
 • Mitä alueita on kehitettävä tavoitteidesi saavuttamiseksi tai kilpaillaksesi vahvimman kilpailijasi kanssa?
 • Mitä yrityksestäsi puuttuu (esimerkiksi asiantuntijuutta, taitoa tai teknologiaa)?
 • Onko yrityksessäsi rajalliset resurssit?

Mahdollisuudet (ulkoiset, positiiviset tekijät)

Mahdollisuudet ovat ulkoisia houkuttelevia tekijöitä, jotka edustavat syitä yrityksesi todennäköiseen menestykseen.

 • Mitä mahdollisuuksia markkinoillasi tai ympäristössäsi on, joista voit hyötyä?
 • Onko käsitys yrityksestäsi positiivinen?
 • Ovatko markkinat viime aikoina kasvaneet tai onko markkinoilla tapahtunut muita muutoksia, jotka luovat mahdollisuuksia?
 • Onko mahdollisuus jatkuva vai määräaikainen? Toisin sanoen, kuinka tärkeä ajoituksesi on?

Uhkat (ulkoiset, negatiiviset tekijät)

Uhkiin kuuluvat ulkoiset tekijät, jotka eivät ole hallittavissasi ja jotka voivat asettaa strategiasi tai itse yrityksen vaaraan. Et pysty hallitsemaan näitä, mutta voi olla kannattavaa laatia niiden varalle varasuunnitelmia.

 • Ketkä ovat olemassa olevat tai potentiaaliset kilpailijasi?
 • Mitkä hallitsemattomissa olevat tekijät voivat saattaa yrityksesi vaaraan?
 • Onko olemassa haasteita, jotka epäsuotuisa kehitys on luonut, tai kehitystä, joka voi johtaa tulojen tai voittojen heikkenemiseen?
 • Mitkä tilanteet voivat uhata markkinointitoimenpiteitäsi?
 • Onko toimittajien hinnoissa tai raaka-aineiden saatavuudessa ollut merkittäviä muutoksia?
 • Entäpä asiakaskäyttäytymisen, talouden tai valtion säädösten muutokset, jotka voivat vähentää myyntiä?
 • Onko sellainen uusi tuote tai teknologia julkaistu, joka tekee tuotteistasi, laitteistasi tai palveluistasi vanhentuneita?

Kun olet tunnistanut ja priorisoinut SWOT-tuloksesi, voit käyttää niitä kehittääksesi lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita yrityksellesi. 

Analyysin todellinen arvo piilee tulosten soveltamisessa yritykseen positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi ja negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

SWOT-analyysillä voi olla päärooli liiketoimintastrategiasi luomisessa. Se antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella asioita uudesta näkökulmasta. 

Se voi johtaa aiemmin hyödyntämättömien markkinarakojen löytymiseen markkinoillasi tai auttaa sinua määrittämään esteet, jotka voivat estää yrityksesi kasvua. 

Kun vahvistat yrityksesi vahvuuksia ja korjaat heikkoutesi, voit käyttää tätä muodostaaksesi uusia mahdollisuuksia ja ehkäistäksesi ulkoisia uhkia.

Lue lisää liiketoiminnan kehittämisestä:

Yrityksen kannattavuus ja kannattavuuden parantaminen

Yrityksen luottoluokitus ja sen parantaminen

Yrityksen rahoitussuunnitelma - mitä, miksi ja milloin?

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on SWOT-analyysi?

SWOT viittaa yritykseen tai yrittäjään liittyviin vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin. SWOT-analyysi selkeyttää näkemystä yrityksen ja yrittäjän tilasta. SWOT-analyysin avulla voidaan myös tarkastella yrityksen sisällä tapahtuvien organisaatiomuutosten vaikutuksia johonkin liiketoiminnan osa-alueeseen tai vain jonkin yhden liiketoiminnan hankkeen toteutumiseen liittyviä seikkoja.

Mitkä ovat SWOT-analyysin edut?

SWOT-analyysin suurimpia etuja on se, että sitä voidaan käyttää monipuolisesti yritystoiminnassa ja sen kustannukset ovat minimaaliset. SWOOT-analyysi on kuitenkin vain yksi liiketoiminnan suunnittelun työkalu eikä se tarjoa vastauksia kaikkiin kysymyksiin.