Julkaistu25.10.2019
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Kuinka SWOT-analyysin tekeminen voi auttaa yritystäsi

SWOT-analyysin tekeminen antaa sinulle selkeän näkemyksen yrityksesi tilasta. Samalla se auttaa sinua tunnistamaan ja ymmärtämään liiketoimintaasi vaikuttavia ongelmia. Muista, ettei se välttämättä suoraan tarjoa ratkaisuja.

SWOT-analyysin hyödyt


Yksi analyysin tärkeimmistä hyödyistä on, että sen kustannukset ovat minimaaliset - parhaimmassa tapauksessa niitä ei ole lainkaan. Kuka tahansa, joka ymmärtää liiketoimintaasi, voi tehdä sen. Tämä tarkoittaa, että sinä tai tiimisi jäsen voi ryhtyä kehittämään liiketoimintaasi palkkaamatta ulkoista konsulttia.


Toinen SWOT-analyysin hyöty on, että se keskittyy liiketoimintaasi vaikuttaviin tärkeimpiin tekijöihin. Sitä käyttämällä voit

 • ymmärtää yritystäsi paremmin
 • käsitellä sen heikkouksia
 • estää uhkia
 • hyödyntää mahdollisuuksia
 • käyttää vahvuuksiasi
 • luoda liiketoimintatavoitteita ja strategioita niiden saavuttamiseksi.

SWOT-analyysi on vain yksi liiketoimintasuunnitelmaprosessin vaihe. Sitä seuraavat niiden alueiden tutkiminen ja analysointi, joita haluat kehittää.

Tämän analyysin suorittaminen kattaa vain asiat, joita voidaan pitää vahvuutena, heikkoutena, mahdollisuutena tai uhkana. Sen vuoksi voi olla haastavaa käsitellä tekijöitä, jotka ovat osittain päällekkäisiä. Jotkut tekijät voivat olla joko vahvuus tai heikkous tai molempia. Muista myös, ettei SWOT-analyysi auta:

 • ongelmien priorisoinnissa
 • tarjoamaan ratkaisuja tai vaihtoehtoisia päätöksiä
 • valitsemaan parasta ideaasi
 • tuottamaan pelkästään hyödyllistä tietoa.

 

Kuinka SWOT-analyysi tehdään?


SWOT-analyysin tekemiseen on olemassa monta tapaa, ja se riippuu omasta tavastasi tehdä asioita. Toimi näin:

Muodosta tiimi

Saadaksesi objektiivisia tuloksia kerää kokoon ihmisiä, joiden näkökulmat ja osuus eroavat yrityksessäsi. Johto, myynti, asiakaspalvelu ja jopa asiakkaat voivat antaa hyödyllisiä näkemyksiä. 

Aivoriihi on myös mahtava tilaisuus koota tiimi yhteen. Työntekijöiden osallistaminen tähän prosessiin voi myös auttaa sinua saamaan heidät mukaan strategisiin päätöksiin, jotka syntyvät analyysin lopputuloksena. 

Määritä tavoitteesi

Päätä tärkeä projekti tai strategia, jota analysoit, ja sijoita se sivun yläreunaan. Palaa tähän, jos huomaat, että keskustelu harhautuu.

Pidä aivoriihi-istunto

Brainstormaa tiimisi kanssa. Aloita listaamalla esiin nousevat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. 

Kirjoita kaikki ylös

Ota mukaan kussakin luokassa esiin tulevat asiat ja varmista, ettet unohda mitään. 

SWOT-analyysi suoritetaan yleensä käyttämällä nelikenttäistä SWOT-analyysimallia, mutta voit myös tehdä listoja jokaisesta luokasta. Käytä menetelmää, jonka avulla helpoiten järjestät ja ymmärrät tulokset.

Pisteytä ideat

Kun sinulla on kaikki ideat ylhäällä, pohdi, kuinka tärkeä kukin kohta listalla on. Pisteytä ne sen perusteella, millainen vaikutus niillä mielestäsi olisi yritykseesi. 

Jos tiimisi oli paikalla, pyydä jokaista valitsemaan kolme tärkeintä kohtaa jokaisesta luokasta. Todennäköisesti saatte aikaan mallin, joka osoittaa, mihin on keskityttävä.

Jos teet analyysin yksin, sinulla todennäköisesti on jo tietoa arvioidaksesi asiat, jotka sinun on käsiteltävä. 

 

Kysymyksiä, joiden avulla pääset alkuun SWOT-analyysin aikana

Olemme luoneet kysymyssarjan, joka auttaa sinua pääsemään alkuun SWOT-analyysin jokaisen osion kanssa. 

Vahvuudet (sisäiset, positiiviset tekijät)

Vahvuudet kuvaavat organisaatiosi sisäisiä positiivisia tekijöitä, aineellisia ja aineettomia. Ne ovat hallittavissasi.

 • Mitä teet hyvin? Mitä sisäisiä resursseja sinulla on? Näihin voivat kuulua
  • Ihmisten positiiviset ominaisuudet, kuten tieto, tausta, koulutus, todistukset, verkosto, maine tai taidot.
  • Yrityksen aineelliset varat, kuten pääoma, luotto, olemassa olevat asiakkaat tai jakelukanavat, patentit tai teknologia.
 • Mitä etuja sinulla on kilpailijoihisi nähden?
 • Onko sinulla vahvat tutkimus- ja kehityskyvyt? 
 • Onko sinulla positiivisia, yrityksen sisäisiä puolia, jotka lisäävät arvoa tai tarjoavat kilpailuetuja?

Heikkoudet (sisäiset, negatiiviset tekijät)

Heikkoudet ovat liiketoimintasi puolia, jotka pienentävät tarjoamaasi arvoa tai kilpailuetujasi. Sinun on kehitettävä näitä alueita kilpaillaksesi parhaan kilpailijasi kanssa.

 • Mitkä hallittavissasi olevat tekijät vähentävät kykyäsi saada tai ylläpitää kilpailuasemaa?
 • Mitä alueita on kehitettävä tavoitteidesi saavuttamiseksi tai kilpaillaksesi vahvimman kilpailijasi kanssa?
 • Mitä yrityksestäsi puuttuu (esimerkiksi asiantuntijuutta, taitoa tai teknologiaa)?
 • Onko yrityksessäsi rajalliset resurssit?

Mahdollisuudet (ulkoiset, positiiviset tekijät)

Mahdollisuudet ovat ulkoisia houkuttelevia tekijöitä, jotka edustavat syitä yrityksesi todennäköiseen menestykseen.

 • Mitä mahdollisuuksia markkinoillasi tai ympäristössäsi on, joista voit hyötyä?
 • Onko käsitys yrityksestäsi positiivinen?
 • Ovatko markkinat viime aikoina kasvaneet tai onko markkinoilla tapahtunut muita muutoksia, jotka luovat mahdollisuuksia?
 • Onko mahdollisuus jatkuva vai määräaikainen? Toisin sanoen, kuinka tärkeä ajoituksesi on?

Uhkat (ulkoiset, negatiiviset tekijät)

Uhkiin kuuluvat ulkoiset tekijät, jotka eivät ole hallittavissasi ja jotka voivat asettaa strategiasi tai itse yrityksen vaaraan. Et pysty hallitsemaan näitä, mutta voi olla kannattavaa laatia niiden varalle varasuunnitelmia.

 • Ketkä ovat olemassa olevat tai potentiaaliset kilpailijasi?
 • Mitkä hallitsemattomissa olevat tekijät voivat saattaa yrityksesi vaaraan?
 • Onko olemassa haasteita, jotka epäsuotuisa kehitys on luonut, tai kehitystä, joka voi johtaa tulojen tai voittojen heikkenemiseen?
 • Mitkä tilanteet voivat uhata markkinointitoimenpiteitäsi?
 • Onko toimittajien hinnoissa tai raaka-aineiden saatavuudessa ollut merkittäviä muutoksia?
 • Entäpä asiakaskäyttäytymisen, talouden tai valtion säädösten muutokset, jotka voivat vähentää myyntiä?
 • Onko sellainen uusi tuote tai teknologia julkaistu, joka tekee tuotteistasi, laitteistasi tai palveluistasi vanhentuneita?

Kun olet tunnistanut ja priorisoinut SWOT-tuloksesi, voit käyttää niitä kehittääksesi lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita yrityksellesi. 

Analyysin todellinen arvo piilee tulosten soveltamisessa yritykseen positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi ja negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

 

SWOT-analyysillä voi olla päärooli liiketoimintastrategiasi luomisessa. Se antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella asioita uudesta näkökulmasta. 

Se voi johtaa aiemmin hyödyntämättömien markkinarakojen löytymiseen markkinoillasi tai auttaa sinua määrittämään esteet, jotka voivat estää yrityksesi kasvua. 

Kun vahvistat yrityksesi vahvuuksia ja korjaat heikkoutesi, voit käyttää tätä muodostaaksesi uusia mahdollisuuksia ja ehkäistäksesi ulkoisia uhkia.