Julkaistu22.10.2019
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Voiko yrityskultuurisi olla estenä arvokkakaiden ja osaavien työntekijöiden houkuttelemisessa ja pitämisessä?

 

Yrityskulttuuri – pitäisikö pk-yritysten välittää?

Yrityskulttuuri on yksi niistä sanoista, joita suurten monikansallisten yritysten johtajat usein toistavat. Kun johdat pienyritystä, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon hoitaminen monien muiden osastojen lisäksi ei ole helppoa. Aika on aina ongelma omistajille, joilla on tapana hoitaa useita osa-alueita yrityksessään, mikä saattaa houkutella ohittamaan tietyt vähemmän tärkeät tehtävät – kuten vahvan ja positiivisen yrityskulttuurin rakentaminen. Mutta pitäisikö sinun?

Great Place to Workin hiljattain suorittama tutkimus, johon osallistui 3,4 miljoonaa työntekijää 90 maassa, saattaa saada sinut toisiin ajatuksiin. Tutkimuksessa todetaan, että työntekijät, jotka arvioivat työpaikkansa "mahtavaksi työpaikaksi", todennäköisesti myös

  • pysyvät pidempään yrityksessä (pysyvyys – 86 %) 

  • ovat tuotteliaampia ja antavat ylimääräisen panoksen (tuottavuus – 88 %) 

  • tekevät mielellään yhteistyötä toistensa kanssa (yhteistyö - 86 %)

Pk-yritysten on pysyttävä tehokkaina ja heillä ei ole varaa pitkiin ja kalliisiin rekrytointiprosesseihin tai suuriin henkilöstömuutoksiin. Heidän on kiinnitettävä huomiota sekä siihen, mikä tekee hakijasta oikean että siihen, kuinka hänet saa jäämään yritykseen.

 

Kilpailuetusi verrattuna suuriin yrityksiin

Kun kyseessä ovat palkkaaminen ja taitavien työntekijöiden pitäminen yrityksessä, pahimmat kilpailijat ovat suuret monikansalliset yritykset, joilla on suuremmat budjetit ja tavoiteltu brändi. Mutta suuret yritykset ovat luonnostaan hitaampia, sekä rakenteeltaan ja kulttuuriltaan jäykkiä. Tässä pk-yritykset voivat saada arvokkaan kilpailuedun ammattitaitoisilla työmarkkinoilla suurempia kilpailijoitaan vastaan.

Great Place to Workin mukaan ihmiset näkevät potentiaalisen työpaikan houkuttelevana, kun he

  • luottavat ihmisiin, joille työskentelevät 

  • ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät 

  • kokevat toveruutta kollegojensa kanssa 

 

Jos haluat tehdä yrityksestäsi houkuttelevan taitaville työntekijöille, pk-yritykset, joiden rakenne on virtaviivaisempi, viestintä on luonnostaan suorempaa ja joissa työntekijöille annetaan laajemmin vastuuta, ovat etulyöntiasemassa.

 

 

Kuinka teet yrityksestä houkuttelevan osaaville työntekijöille

Työntekijät, jotka pysyvät yrityksessä vain rahan vuoksi, ovat harvoin sen tyyppisiä ihmisiä, joita haluat yritykseesi. Luottamuksen, ylpeyden ja toveruuden kulttuuri, ei raha, pitävät oikeanlaiset työntekijät tyytyväisinä ja halukkaina tekemään toisinaan hieman enemmän kuin heiltä odotetaan. 

Positiivinen kulttuuri käy joiltain yrityksiltä luonnostaan – toisten täytyy tehdä töitä sen eteen. Seuraavassa kerromme kolmesta pääasiasta, jotka muodostavat houkuttelevan yrityskulttuurin, ja kuinka voit hyödyntää niitä tehdäksesi työpaikastasi paikan, jossa ihmiset ovat motivoituneita tekemään hyvää työtä.

 

 

Kuinka luottamuskulttuuri luodaan 

The Center for Leadership Studiesin asiantuntijoiden mukaan sinun pitäisi tehdä seuraavia asioita rakentaaksesi luottamusta yrityksessäsi: 

 

1. Ole kannustava ja kuuntele 

Johtajat, jotka käyttävät aikaa kuunnellakseen aktiivisesti työntekijöitään ja ottavat heidän ajatuksensa huomioon päätöksenteossa, saavat työntekijänsä tuntemaan olonsa kuulluksi ja arvostetuksi. Työntekijät kunnioittavat johtajia, jotka tukevat heidän henkilökohtaista kehitystään ja auttavat heitä kasvamaan.

 

2. Pyri läpinäkyvyyteen

Johtajien pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman läpinäkyviä, erityisesti organisaatiomuutosten aikaan. Työntekijät haluavat tietää ja ymmärtää, mitä heidän yrityksessään tapahtuu ja kuinka muutokset vaikuttavat heihin. Huonojen uutisten osalta johtajien on oltava mahdollisimman rehellisiä ja avoimia. Aitoudella ja luotettavuudella saavutat työntekijöidesi kunnioituksen. 

 

3. Pidä sanasi

Johtajien on pidettävä työntekijöilleen antamansa lupaukset. Työntekijät huomaavat, kun muutoksia ei tule, mikä heikentää heidän luottamustaan sinua kohtaan johtajana.

 

4. Ole johdonmukainen 

Johtajien on oltava johdonmukaisia sanoissaan ja toimissaan. Johtajan on kohdeltava työntekijöitään tasavertaisesti. Kun työntekijöitä kohdellaan eriarvoisesti, työtoverien kesken voi syntyä vihamielisyyttä, mikä johtaa auktoriteettien halveksuntaan.  

Luottamus voidaan ansaita. Johtajat, joilla on työntekijöidensä luottamus, tekevät todennäköisemmin muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen suoriutumiseen.  

Tarkastele omaa yritystäsi ja katso, onko sinulla mahdollisuuksia lisätä työntekijöidesi luottamusta yritykseesi. 

 

 

Kuinka työntekijöitä autetaan olemaan ylpeitä tekemästään työstä 

Työntekijät, jotka pitävät työstään ja yrityksestä, jossa työskentelevät, osoittavat tukea yritykselleen toimillaan. He tekevät kaiken tarvittavan saadakseen työt tehtyä oikein. Sellaista ylpeyttä kaikkien työnantajien pitäisi pyrkiä inspiroimaan. 

 

1. Varmista, että asetat oikeat odotukset 

Selitä, mitkä odotuksesi ovat tehtävissä, rooleissa ja vastuissa. Jos et tee näin, työntekijäsi eivät ehkä tiedä kuka tekee mitä ja miksi.  

Hyvät johtajat varmistavat, että heidän työntekijänsä tietävät oman roolinsa lisäksi myös muiden roolit.

 

2. Osoita arvostusta 

Osoittamalla arvostusta työntekijöitäsi kohtaan lisäät moraalia ja työpaikan tehokkuutta. Et myöskään tarvitse valtavaa budjettia osoittaaksesi arvostustasi. Toisinaan pieni mutta kohdistettu lahja voi johtaa parempiin tuloksiin. Jos sinulla on pieni budjetti tai et tiedä, mistä aloittaisit, katso nämä huokeat ideat:

  • tarjoa lahjakortteja heidän suosikkikauppaansa 
  • elokuvaliput 
  • tarjoa ilmainen osallistuminen kursseille 

 


Toveruuden kokeminen kollegojen kanssa 

Paremmin keskenään toimeen tulevat ihmiset tehostavat yrityksesi tuottavuutta. Muista kuitenkin, että toveruuden luominen työssä ei tarkoita vain hauskoja tapahtumia tai juhlia. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä kehittääksesi toveruutta yrityksessäsi:

 

1. Kannusta ryhmäosallistumiseen projekteissa 

Motivoi työntekijöitäsi ryhtymään yhteistyöhön projekteissa. Auta heitä tähtäämään samaan tavoitteeseen. Tiimityö merkitsee toisten auttamista työskentelemällä saman tavoitteen eteen, mikä on yrityksen menestys. 

 

2. Järjestä aikaa yhdessäololle

Organisoi kokoontumisia, jotka rohkaisevat ihmisiä kertomaan tarinoita itsestään. Tällainen tapahtuma voi olla tiimin vieminen ulos lounaalle tai urheilutapahtuman tai uuden Netflix-sarjan aloitusjakson katselu yhdessä. 

Tämä voi olla hyvä tilaisuus oppia tuntemaan toiset työpaikan ulkopuolella ja nauttia ajasta, johon ei sisälly työtä. 

 

Voit kilpailla mahtavista työntekijöistä, vaikka et tarjoaisikaan nukkumakapselia, xboxia, drinkkejä tai kuntosalijäsenyyttä. Sinä edustat nopeaa liiketoimintaa. Potentiaalisille hakijoillesi se tarkoittaa luottamusta, ylpeyttä ja toveruutta. 

Jos haluat tarjota ylimääräisiä etuja tiimillesi, muttet saanut budjettia sitä varten, tutustu yrityslainaamme. Voit hakea lisäpääomaa verkossa ja saat vastauksen pian.

Muista, että tyytyväiset työntekijät ovat mahtavia työpaikkansa edustajia!