Julkaistu16.05.2022
Viimeksi muokattu
10.06.2022

Hei maatilayrittäjä! Maatilarahoitusta on saatavilla monessa eri muodossa

Investoinnit maatalouteen ovat lisääntyneet. Erityisesti vuosi 2019 oli maatalousalalla edellisvuosia aktiivisempi ja lisäksi koronavuosien tuomat muutokset sekä leikkaukset eivät niinkään iskeneet maatalouteen.

Esimerkiksi vuonna 2020 maatilojen luottokanta nousi reippaasti, joka selittyy sillä, että maatila-asiakkaita on siirtynyt rahoituksen piiriin entistä enemmän. Syinä voivat olla muun muassa tuotantotapojen muuttuminen ja niihin investointi, sukupolvenvaihdokset tai uusien laitteistojen tai koneiden hankinta.

Maatalousyrittäjän valittavana onkin useita eri rahoitusvaihtoehtoja, aina perinteisestä pankkilainasta luottolimiitteihin ja investointitukiin. Lue lisää artikkelistamme siitä, miten maa- tai metsätilan rahoitus onnistuu juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaan, esimerkiksi yrityslainan tuin.

Millaista maatilarahoitusta on saatavilla?

Maatilarahoitus auttaa suuremmissa investoinneissa ja toiminnan kehittämisessä. Rahoituksen lisäksi tarjolla on investointitukia. Näiden tarkoituksena on auttaa kehittämään maatilojen kilpailukykyä sekä rakennetta. Maatalous on jatkuvien uusien muutosten alaisena, muutoksia tulee niin marketti-ketjuilta kuin Euroopan Unionin taholta.

Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa maaseudun investoinneista jäisi kokonaan tekemättä, jos niihin ei saataisi tukea. Vuodesta 2015 vuoteen 2021 lähes 14 000 maatalousinvestointia on rahoitettu avustuksin yli 700 miljoonalla eurolla ja korkotukilainoilla noin 800 miljoonalla eurolla.

On elintärkeää pysyä muutoksessa mukana, jotta oman maa- tai metsätilan kehittäminen pysyy ajan tasalla ja poissa kustannuskriisin kynsistä. Seuraavassa käymmekin läpi erilaisia maa- tai metsätilan rahoituskeinoja, jotka voivat olla tukenasi muutoksen aikana.

Maatalousyrittäjän pankkirahoitus

Perinteisin rahoitusvaihtoehdoista on pankkilaina. Pankit vaativat suuremmille lainoille vakuuden tai ulkopuolisen takauksen, kuten henkilö- tai omaisuusvakuuden. Pankkilainalla rahoitetaan mitä yleisimmin maatilan rakentamista, tuotannon lisäämistä ja yleistä käyttöpääomaa.

Rahoitusneuvotteluissa pankit kiinnittävät erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Maatalouden verotiedot sekä kirjanpito, joiden lähtökohtaisesti on oltava hoidettuna. Pankit ovat usein vakuuttuneita yrityksen kannattavuudesta ja kehityksestä, kun verokirjanpito on kunnossa. Luonnollisesti myös taloushallinto on oltava hoidettuna.
  • Maatalouden maksuvalmius ja kannattavuus tarkistetaan pankin toimesta, kuten maatilatoiminnan viime vuosien tulot ja millä tavoin yritys on maksuvalmis.
  • Vakuudet. Useimmiten maatilan nykyinen omaisuus on riittävä vakuudeksi, mutta maatalousyrittäjän on kuitenkin pystyttävä antamaan vakuuksia (kuten henkilö- tai omaisuus) mahdollista rahoitusta varten.

Maatalouden leasingrahoitus ja osamaksurahoitus

Leasingrahoitus on käyttöomaisuuden, kuten maatalouskoneiden, pitkäaikaista vuokraamista. Kyseinen rahoitusmuoto sopii hyvin siis eri maatalouskoneiden ja laitteiden hankintaan. Lisäksi kyseiset vuokrasopimukset ovat usein verovähennyskelpoisia, ja siten niitä ei merkitä myöskään maatalouden kirjanpitoon. Rahoituskauden päätyttyä, vuokratut koneet ja laitteet ovat mahdollista lunastaa takaisin.

Leasing-sopimuksessa koneet ja laitteet on mahdollista hankkia itselleen myös osamaksulla. Rahoitettu omaisuus, eli kone tai laite, toimii siten siis myös lainan vakuutena, eikä vakuutta tarvita. Ehdot riippuvat aina rahoittajasta ja ovat usein joustavat. Tiedot tällaisista osamaksuista kirjataan aina maatilan kirjanpitoon.

Maatalouden investointituki

Maatilayrittäjä voi hakea moniin maatilan tarpeisiin myös maatalouden investointitukea. Investointituki on osa maatalouden kehittämisohjelmaa, ja osa näistä tukijärjestelmistä on Euroopan Unionin osarahoittamia. Rakentamisinvestointeihin tukea myönnetään aina yli 7 000 euroa, muihin 3 000 euroa.

Investointitukea haettaessa on tärkeää valmistella hakemus ja sen liitteet huolellisesti. Näin voidaan vähentää lisäselvityksiä. Maatalouden investointitukeen vaaditaan myös viiden vuoden kuluttua 25 000 euron yrittäjätulo investoinnista. Jos kyseinen summa ei täyty, myönnetty investointituki voidaan periä lopulta takaisin. Investointitukea koskee myös tarkat kriteerit, joista lisätietoa löytyy Ruokaviraston tai Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudettomia yrityslainoja mainostetaan joka puolella, mutta on tärkeää huomioida, onko yrityslaina vakuudeton vai täysin vakuudeton. Vakuudettomiin yrityslainoihin edellytetään usein kuitenkin henkilötakaus. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä itse ottaa henkilökohtaisesti vastuun lainan takaisinmaksusta, jos yritys ei pysty ajallaan maksamaan takaisin ottamaansa lainaa.

Vakuudettomalle lainalle ei yrittäjän tarvitse asettaa fyysisiä vakuuksia, kuten kiinteistöä, rahaa tai muuta omaisuutta. Lainanmyöntäjät voivat myöntää tällaiset lainat edullisemmin ja nopeammin, verrattuna täysin vakuudettomiin yrityslainoihin.

Ilman reaalivakuuksia haettava vakuudeton maatilalaina ei tarvitse siis fyysisiä vakuuksia, mutta yrittäjän tarvitsee silti osoittaa henkilötakaus. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti lainan takaisinmaksusta.

Hyvä on huomioida, etteivät pankit yleensä myönnä vakuudettomia lainoja, sillä ne pyrkivät aina vähentämään omaa luottoriskiään. Näin ollen apuna kannattaa käyttää luotettavia rahoituslaitoksia, jotka voivat pankkien tavoin myöntää sekä lainoja että luottoja, joiden kautta edullisimmat vakuudettomat lainat ovat helpoin ja nopein hankkia.

Täysin vakuudeton laina maatiloille tai metsän ostoon mahdollistaa lainan oton täysin ilman vakuuksia. Tällainen vaihtoehto sisältää aina suuremman riskin lainanantajan näkökulmasta, jolloin lainan hinta on luonnollisesti korkeampi kuin pelkän vakuudettoman lainan. Jos rahoitusta tarvitaan nopeasti ja pienimääräisenä, voi täysin vakuudeton laina olla kannattava vaihtoehto. Tämä on usein parhain vaihtoehto silloin, kun muut keinot ovat käytetty ja kokeiltu, sen korkeampien kulujen vuoksi.

Vakuudettomien lainojen lisäksi on myös muita mahdollisuuksia saada rahoitusta, ilman lainan ottamista. Maatila- tai metsäyritys voi myös hakea luottolimiittiä, joka on yritykselle avattava tili. Tämä on lainaa joustavampi ratkaisu silloin, kun tarvitun rahan määrä ei kerralla ole suuri ja pienempiä menoeriä on silloin tällöin. Kyseiseen tiliin sovitaan aina sopimuksen teon yhteydessä luottoraja, aivan kuten luottokortissa, josta rahaa voidaan nostaa yrityksen tarpeiden mukaan. Kyseistä luottolimiittiä maksetaan takaisin kuukausittain.

Mitkä ovat yleisimmät syyt maatilarahoituksen ottamiseen?

Suomessa oli vuonna 1995 noin 100 000 maatilaa, joista vuonna 2015 oli enää jäljellä 51 000. Joka toisella tilalla oli eläimiä vuonna 1995, mutta tällä hetkellä vain joka kolmannella on kotieläimiä. Mitä tämä tarkoittaa? Taustalla on usein tilojen rakennemuutokset, jotka ovat osaltaan vähentäneet maatiloja määrissä ja kasvattanut niiden kokoa.

Tämä on osaltaan ollut lisärahoitusmahdollisuuksien ansiota. Luonnollisesti eri rahoitusvaihtoehdot mahdollistavat pienimmänkin kotitila-yrityksen kasvun tavalla, joka ei muutoin olisi mahdollista. Mitä sitten maatilarahoituksella yleisimmin rahoitetaan?

Maatilarahoitus, olipa sitten kyseessä metsälaina tai maatilalaina, mahdollistaa muun muassa uusien laitteiden ja tarvikkeiden oston, uuden maatilan rahoituksen, metsän hankinnan. Syitä on yhtä monia kuin on maatilayrityksiäkin. Yksi uudistaa navettaansa uudella teknologialla, jotta voisi keskittyä pienten rutiinitehtävien sijaan itse asiaan eli yrityksensä kehittämiseen, kun taas toinen tekee lisäyksiä maahansa tai karjaansa, kasvattaakseen tuotantoa.

Yritykset, jotka ovat jatkaneet tuotantoaan rahoituksen avulla, ovat onnistuneet kehittämään toimintaansa ja siten investoimaan myös uusiin tuotantoa tukeviin rakennuksiin ja tekniikoihin.

Rahoituksen ja tukien avulla voidaan edistää maa- ja metsätilojen uusia rakennushankkeita sekä kone- ja laitehankintoja, jotka osaltaan parantavat toiminnan tehokkuutta. Samalla ympäristö ja eläinten hyvinvointi paranevat. Maatalouden investoinnit parantavat siis tilojen kannattavuutta, ja siten mahdollistavat kuluttajille enemmän parempia tuotteita. Lisäksi esimerkiksi uudet rakennukset edistävät samalla myös eläinten hyvinvointia, ja tietenkin yrittäjän, sillä niissä on parempi ja helpompi työskennellä.

Lue lisää täältä siitä, kumpi olisi järkevämpi vaihtoehto tilasi tarpeiden rahoittamiseen, yrityslaina vaiko yritysluotto?

CapitalBox - maatalouden rahoitus

Markkinoiden tuomat riskit ovat tulleet satoihin liittyvien riskien rinnalle. Korkoriski voi olla hyvin merkittävä kehittyvän maatalousyrityksen pärjäämisen suhteen. Tilojen investoinnit saattavat olla usein isoja, jolloin lainamäärät voivat nousta hyvinkin korkeiksi, suhteessa tilan liikevaihtoon.

Koron tuomilta riskeiltä kannattaa suojautua, erityisesti silloin, kun korkojen nousulla voi olla huomattava vaikutus tilan tulokseen ja yrittäjän käytettävissä oleviin tuloihin.

Tässä kuvioihin astuu maatalouden rahoitus. Yrityslaina on vaivaton ja nopea tapa auttaa omaa yritystä kasvamaan ja kehittymään. Se on myös apuna silloin, kun tavoitteena on uuden yrityksen käynnistäminen, olipa sitten kyseessä metsän osto tai maatilan käynnistäminen.

Capitalbox tarjoaa vakuudetonta yrityslainaa, johon ei vaadita fyysisiä vakuuksia, kuten rahaa, rakennuksia tai muuta likvidiä omaisuutta - ainoastaan henkilötakaus riittää. Tässä yrittäjä itse takaa lainan takaisinmaksun henkilökohtaisesti, jolloin perheenjäsenten tai tuttavien takaamilta henkilövakuuksilta sekä esine- tai omaisuusvakuuksien taakalta vältytään.

Lainan sijasta yhtenä rahoitusvaihtoehtona toimii myös luottolimiitti, joka on lainaa joustavampi mahdollisuus rahoittaa tilan hankintoja. Tähän ei vaadita erillisiä vakuuksia, sillä lainatut summat ovat pienempiä ja limiittiä maksetaan kuukausittain takaisin.

Mitkä ovat vaatimukset vakuudettoman yrityslainan hakemiselle CapitalBoxilta?

Capitalboxin vakuudeton yrityslaina on vaivaton tapa hakea rahoitusta maatalousyrityksellesi verkossa. Haku tapahtuu helposti ja nopeasti valmiin sähköisen lomakkeen kautta, joka käsitellään heti. Capitalbox tarjoaa lainatuotteensa aina ilman piilokuluja ja ne ovat selkeästi hinnoiteltuja. Lainahakemus Capitalboxin kautta ei myöskään koskaan ole sitova. Näin voit rauhassa tarkastella saamaasi tarjousta ja tehdä päätöksen ilman hätiköintiä.

Capitalboxin kautta vakuudetonta lainaa voi hakea aina 2 000 eurosta 350 000 euroon saakka, kun yrityksesi toiminta on ollut voimassa yli kuusi kuukautta ja sen vuosittainen liikevaihto on yli 25 000 euroa. Maa- tai metsätilayrityksen kaikkien omistajien on asuttava Suomessa ja yrityksellä on oltava suomalainen pankkitili. Lisäksi yrityksen osoitteen on luonnollisesti oltava myös Suomessa.

Kun kaikki nämä kohdat ovat tarkistettuna ja varmistettu, voi maa- tai metsätilayrityksesi hakea Capitalboxin vakuudetonta lainaa erilaisia hankintoja tai muutostöitä varten. Olipa sitten kyseessä metsän ostaminen, metsätilan osto laina, maatilarahoitus tai muu, Capitalboxin yrityslaina on vaivaton ja luotettava tapa rahoittaa yrityksesi kasvua ja tulevaisuutta.

 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on maatilarahoitus?

Maatilarahoitus mahdollistaa maatalouden kehittämisen tavalla, joka on kannattavaa sekä kestävää. Maa- tai metsätilayrityksen ulkopuolinen rahoitus mahdollistaa sen kasvun, kehittämisen sekä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen kannattavalla tavalla. Maatalousrahoitus takaa rahoitusta ulkopuoliselta taholta aina tilan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Rahoitusta tarjoavat luonnollisesti perinteiset pankit ja eri rahoituslaitokset lainojen ja luottojen muodossa, leasing-mahdollisuudet sekä osamaksut ja valtion sekä EU:n tarjoama investointituki.

Millaisia maatalouden rahoitusmuotoja on saatavilla?

Pankit sekä rahoituslaitokset tarjoavat lainoja sekä luottoja. Lainat ovat usein vakuudellisia, joihin tarvitaan joko henkilö- tai esinevakuus ja taas luotot hieman joustavampia, joita voidaan käyttää aina tarpeen mukaan.

Luottojen ja lainojen lisäksi tarjolla on erilaisia leasing-sopimuksia sekä osamaksuvaihtoehtoja, jotka helpottavat maksutaakkaa. Lopulta myös valtio sekä Euroopan Unioni tarjoaa investointitukea maatilayrittäjän eri tarpeisiin hakemuksella.

Miten CapitalBox voi auttaa maatilayritystäsi?

Capitalbox tarjoaa pienille- ja keskisuurille yrityksille rahoitusta yrityksen ja tilan eri tarpeisiin. Olipa sitten kyse suuremmasta hankinnasta, remontista tai muutoksesta, kuten sukupolvenvaihdoksesta, tai pienemmistä arjen menoista, kuten tarvikkeiden hankinnasta tai eläinlääkärikuluista, Capitalboxilta löytyy sekä laina- että luottotuotteita jokaisen tilan tarpeeseen. Vakuuksilla tai ilman, järkevillä korkokuluilla.