Julkaistu02.10.2023
Viimeksi muokattu
02.10.2023

Yrittäjyys Suomessa - haasteet ja mahdollisuudet

Suomi tunnetaan paitsi upeasta luonnostaan ja vahvasta kulttuuristaan myös innovatiivisesta yrityskentästään. Yrittäjyys on osa suomalaista identiteettiä, ja monet suomalaiset harkitsevatkin yrittäjäksi ryhtymistä. Miksi sitten yrittäjäksi kannattaa ryhtyä? Tässä artikkelissa pureudumme syihin, jotka tekevät yrittäjyydestä houkuttelevan vaihtoehdon suomalaisille. Samalla tarkastelemme, mitä yrittäjäksi ryhtyminen voi käytännössä tarkoittaa ja mitä se vaatii. Olipa yrittäjyys sitten jo pitkään haaveissa tai vasta mielessä kypsynyt ajatus, tämä artikkeli antaa perspektiiviä yrittäjyyspolulle Suomessa vuonna 2023.

Yrittäjyys Suomessa vaatii useita ominaisuuksia ja toimintatapoja menestyäkseen. Tässä osiossa tarkastelemme, mitä yrittäjyys vaatii Suomessa vuonna 2023: 

 1. Yrittäjähenkeä ja aloitteellisuutta: Yrittäjyydessä tarvitaan kykyä nähdä mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Yrittäjän tulee olla valmis ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia ideoita.
 2. Liiketoimintaosaamista: Yrittäjän on ymmärrettävä liiketoiminnan perusteet, kuten markkinointi, taloushallinto ja asiakaspalvelu. Koulutus ja osaaminen ovat välttämättömiä menestyksen kannalta.
 3. Sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä: Yrittäjyys voi olla haastavaa, ja matkalla kohtaa monia vastoinkäymisiä. Siksi sinnikkyyttä ja kykyä jatkaa vaikeuksienkin edessä tarvitaan.
 4. Verkostoitumistaitoja: Yrittäjä hyötyy laajasta verkostosta, johon kuuluu muita yrittäjiä, asiantuntijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Verkostoituminen voi avata ovia uusiin mahdollisuuksiin.
 5. Taloudellista suunnittelua: Yrittäjän on osattava hallita yrityksensä taloutta ja tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Budjetointi ja rahoituksen hallinta ovat keskeisiä taitoja.
 6. Kykyä sopeutua muutoksiin: Liiketoimintaympäristö voi muuttua nopeasti, ja yrittäjän on oltava valmis sopeutumaan uusiin olosuhteisiin ja muuttuviin markkinaolosuhteisiin.
 7. Yrittäjän vastuullisuutta: Yrittäjä on vastuussa yrityksensä toiminnasta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullinen liiketoiminta on yhä tärkeämpää.
 8. Koulutusta ja tietoa: Yrittäjyyteen liittyvä tieto ja koulutus ovat arvokkaita resursseja. Yrittäjän on tärkeää pysyä ajan tasalla alan kehityksestä ja lainsäädännöstä.

Näiden ominaisuuksien ja taitojen yhdistäminen voi auttaa yrittäjiä menestymään Suomen kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Vaikka yrittäjyys voi olla vaativaa, se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda ja kasvattaa omaa liiketoimintaa sekä vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan.

Pk-yritykset: Talouden selkäranka ja innovatiiviset voimat

Pienten ja keskisuurten yritysten, eli pk-yritysten, merkitystä ei voida aliarvioida. Ne muodostavat olennaisen osan monien maiden taloudesta, mukaan lukien Suomen, ja niillä on ainutlaatuinen asema yrittäjyyden ja innovaatioiden moottorina.

Yksi pk-yritysten keskeisistä eduista on niiden kyky olla ketteriä ja innovatiivisia. Koska ne ovat pienempiä ja joustavampia kuin suuret yritykset, ne voivat nopeasti reagoida muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kehittää uusia ideoita ja tuotteita.

Pk-yritykset ovat myös merkittäviä työllistäjiä. Ne tarjoavat työpaikkoja paikallisille yhteisöille ja auttavat ylläpitämään alueellista taloudellista vireyttä. Lisäksi ne voivat toimia kouluttajina, tarjoten mahdollisuuksia työntekijöilleen oppia uusia taitoja ja edetä urallaan.

Pk-yrityksillä on usein syvät juuret paikallisessa yhteisössään. Ne voivat tukea paikallisia hankintoja ja osallistua hyväntekeväisyyteen, mikä edistää kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä.

Pk-yritykset ovat kuitenkin alttiita monille haasteille. Taloudelliset kriisit, kuten pandemiat tai suuret muutokset markkinoilla, voivat olla erityisen vaikeita niille, joilla on rajalliset resurssit. Siksi pk-yritysten kriisinhallintakyky on ratkaisevan tärkeää. CapitalBox voi rahoittaa Pk-yrityksen akuuttia tarvetta yritysluotolla tai yrityslainalla.

Monet hallitukset tunnistavat pk-yritysten tärkeyden ja tarjoavat tukiohjelmia ja resursseja niiden auttamiseksi kasvamaan ja menestymään. Nämä ohjelmat voivat sisältää rahoitusta, koulutusta ja neuvontaa.

Kaiken kaikkiaan pk-yritykset eivät ole pelkästään talouden selkäranka, vaan ne ovat myös innovatiivisia voimia ja yhteisöllisyyden rakentajia. Niiden rooli yhteiskunnassa ei rajoitu vain talouteen, vaan ne vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Pk-yritysten tukeminen ja edistäminen on siksi keskeistä monille maille, kun ne pyrkivät edistämään taloudellista vaurautta ja innovaatioita.

 

Yrittäjyyden suunta Suomessa vuonna 2023

Suomen pk-yritykset ovat edelleen kohtuullisessa tilanteessa, mutta taloudellinen epävarmuus vaivaa. Vaikka työllisyystilanne on parantunut, tulevaisuuden näkymät ovat synkentyneet. Tämän vuoden aikana noin 40 prosenttia yrityksistä valmistautuu lomautuksiin. Joka kymmenes yritys jopa pohtii toimintansa mahdollista loppumista, paljastaa Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) yrityskysely.

Vaikka yrityksille koittaa haastavampi aika, monet pk-yritykset ovat tähän saakka onnistuneet pitämään kiinni työntekijöistään ja luoneet jopa uusia työpaikkoja. Kuitenkin, Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat raaka-aineiden ja energian hinnannousut pakottavat yritykset harkitsemaan kustannussäästöjä ja sopeutustoimia.

Tilastot loppuvuonna 2022 olivat:

 • 32 prosenttia yrityksistä kertoi kysynnän lisääntymisestä ja 29 prosenttia sen vähenemisestä kuluvan vuoden aikana.
 • Investoinnit olivat kasvaneet 22 prosentilla ja vähentyneet 28 prosentilla yrityksistä.
 • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 27 prosenttia ja vähentänyt 21 prosenttia.
 • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 23 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 24 prosentilla se oli vähentynyt.
 • Kannattavuus oli vahvistunut 19 prosentilla ja heikentynyt 40 prosentilla yrityksistä.
 • Omistajanvaihdos oli ajankohtainen 13 500 työnantajayrityksessä.

 

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023 olivat:

 • 23 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän ja 35 prosenttia sen vähentyvän vuoden 2023 aikana.
 • 15 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 35 prosenttia niiden vähentyvän.
 • Työntekijämäärän kasvuun uskoi 19 prosenttia ja vähentymiseen 21 prosenttia yrityksistä.
 • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 21 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 25 prosenttia sen vähentyvän.
 • Kannattavuuden vahvistumiseen uskoi 19 prosenttia ja sen heikentymiseen 39 prosenttia yrityksistä.

 

Voit lukea lisää tämän päivän yrittäjyydestä Elinkeinoelämän Keskusliiton sivuilta.

 

Yritysmuodot Suomessa

Suomessa on useita erilaisia yritysmuotoja, ja niiden valinta riippuu monista tekijöistä, kuten liiketoiminnan laajuudesta, omistusrakenteesta ja verotuksesta. Tässä osiossa tarkastelemme muutamia yleisimpiä yritysmuotoja, jotka yrittäjien on hyvä tuntea:

 1. Yksityinen Toiminimi (toiminimi): Toiminimi on yksinkertainen ja kustannustehokas yritysmuoto, joka sopii pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Yrittäjä vastaa kaikista yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan, mutta tämä muoto tarjoaa suurimman vapauden liiketoiminnan hallintaan.
 2. Osakeyhtiö (Oy): Osakeyhtiö on yleinen valinta keskisuurille ja suurille yrityksille. Siinä yhtiöllä on erillinen oikeushenkilö ja omistajat eivät yleensä vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisesti. Osakeyhtiö tarjoaa myös mahdollisuuden hakea rahoitusta sijoittajilta ja instituutioilta.
 3. Avoin yhtiö (Ay): Avoin yhtiö on kahden tai useamman yrittäjän yhteisyritys, jossa kumppanit vastaavat yrityksen veloista henkilökohtaisesti. Tämä muoto vaatii luottamusta kumppaneiden välillä, mutta tarjoaa joustavuutta liiketoiminnan hallintaan.
 4. Kommandiittiyhtiö (Ky): Kommandiittiyhtiö on samankaltainen kuin avoin yhtiö, mutta siinä on kaksi tyyppiä kumppaneita: vastuunalaisia ja äänettömiä kumppaneita. Vastuunalaiset kumppanit vastaavat veloista henkilökohtaisesti, kun taas äänettömät kumppanit sijoittavat pääomaa mutta eivät osallistu yrityksen hallintaan.
 5. Osuuskunta: Osuuskunta on yritysmuoto, jossa jäsenet ovat myös omistajia. Jäsenet jakavat yrityksen voitot ja päätökset yhdessä. Osuuskunta sopii erityisesti yhteistyöhenkisille liiketoimintamalleille, kuten taiteellisille ryhmille ja maatiloille.
 6. Sivuliike: Ulkomaisten yritysten Suomen toimipisteet voivat olla sivuliikkeitä. Ne toimivat yleensä emoyhtiön alaisuudessa ja niillä voi olla erilaisia velvoitteita, kuten verotus.

Yrittäjän on harkittava tarkkaan, mikä yritysmuoto sopii parhaiten hänen liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa. Se voi vaikuttaa verotukseen, vastuisiin ja hallintaan. On suositeltavaa keskustella liikejuristin tai veroasiantuntijan kanssa ennen yritysmuodon valintaa, jotta varmistetaan, että se palvelee parhaiten yrittäjän tavoitteita ja tarpeita Suomen liiketoimintaympäristössä. Jos yritys tarvitsee alkupääomaa, sitä varten on mahdollista hankkia yrityslainaa esimerkiksi CapitalBoxilta.

 

Yrittäjien haasteet ja mahdollisuudet

Yrittäjyys Suomessa vuonna 2023 kantaa mukanaan monia haasteita, mutta myös lukuisia mahdollisuuksia. Pk-yritysten tulevaisuus näyttää epävarmalta monien tekijöiden, kuten taloudellisen epävarmuuden, korkojen nousun ja inflaation vaikutusten vuoksi. Kuitenkin, yrittäjät eivät jää toimettomiksi, vaan pyrkivät sopeutumaan muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja löytämään uusia mahdollisuuksia.

Haasteet:

 • Taloudellinen epävarmuus: Venäjän hyökkäyssota ja siihen liittyvä raaka-aineiden ja energian hintojen nousu lisäävät taloudellista epävarmuutta. Pk-yritykset joutuvat hakemaan kustannussäästöjä ja sopeutumaan vaikeaan tilanteeseen.
 • Korkojen nousu: Yli 10 henkeä työllistävät yritykset ovat erityisen herkkiä korkojen nousulle, koska ne ovat velkaantuneita. Tämä voi vaikuttaa investointeihin ja kasvuun.
 • Inflaatio: Yritykset ovat joutuneet nostamaan hintojaan inflaation seurauksena. Kuitenkin, kaikki eivät voi siirtää kustannuksiaan täysimääräisesti asiakkailleen, mikä heijastuu kannattavuuteen.
 • Kysynnän epävarmuus: Pk-yritykset arvioivat kysynnän olevan epävarmaa tulevina vuosina. Tämä voi vaikuttaa investointeihin ja työllisyyteen.

Mahdollisuudet:

 • Uudistuminen: Monet yritykset suunnittelevat uudistavansa toimintaansa vaikeasta tilanteesta huolimatta. Investointi- ja rekrytointiaikomukset ovat yleisiä kookkaammissa pk-yrityksissä.
 • Hallituksen tuki: Yrittäjät odottavat tulevalta hallitukselta tukea kasvuun, kannustavuuteen ja vakaaseen julkiseen talouteen. Hallituksen rooli pk-yritysten kasvun mahdollistajana on keskeinen.
 • Palkkaamisen mahdollistaminen: Pk-yritysten rekrytointitarpeen täyttäminen on tärkeää. Palkkaamisen riskin madaltaminen voi kannustaa yrityksiä lisäämään työvoimaansa.
 • Kansainvälinen toiminta: Vaikka kansainvälinen kauppa on vaikeutunut, se tarjoaa edelleen mahdollisuuksia yrityksille. Monet pk-yritykset arvioivat ulkomaankaupan lisääntyvän.

Yrittäjät odottavat ja valmistautuvat vuoteen 2023 varovaisella optimismilla. Taloudelliset haasteet vaativat sopeutumista ja kekseliäisyyttä, mutta mahdollisuudet uudistumiseen ja kasvuun ovat edelleen olemassa. Suomen pk-yritykset näyttävät päättäväisesti kohti tulevaisuuttaan, vaikka epävarmuus varjostaa horisonttia.

 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka monta yritystä on Suomessa?

Eri yritysmuotoja vuonna 2023 on 636966 kappaletta, ja ne jakautuvat niin, että osakeyhtiöitä on 274 965 kpl, yksityisiä elinkeinonharjoittajia 248 118 kpl, asunto-osakeyhtiöitä 91 568 kpl ja kommandiittiyhtiöitä on 22 315 kpl.

Miten yrityksiä luokitellaan?

Yritykset voidaan luokitella useilla tavoilla, kuten niiden liikevaihdon, työntekijämäärän tai toimialan perusteella. Yritysmuodon osalta ne voidaan jakaa esimerkiksi osakeyhtiöihin, toiminimiin, osuuskuntiin ja avoimiin yhtiöihin.

Millaista rahoitusta suomalaiset yritykset voivat saada?

Suomalaiset yritykset voivat saada rahoitusta useista lähteistä. Yleisimpiä rahoitusmuotoja ovat pankkilainat, yrityslainat, riskipääoma, omistajien panokset, avustukset ja EU-rahoitus. Yrityksen koko, toimiala ja rahoitustarve vaikuttavat siihen, mikä rahoitusmuoto on sopivin.

Mitä eroa on toiminimellä ja osakeyhtiöllä?

Toiminimi on yksityisen yrittäjän yksinkertainen ja edullinen yritysmuoto, jossa yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Osakeyhtiö (Oy) on erillinen oikeushenkilö, jossa omistajat eivät yleensä vastaa veloista henkilökohtaisesti ja joka mahdollistaa suuremman rahoituksen hankkimisen.

Voinko perustaa yrityksen ilman suurta pääomaa?

Kyllä, Suomessa voit perustaa yrityksen ilman suurta alkupääomaa. Esimerkiksi toiminimen perustaminen vaatii vain vähäisen pääoman, kun taas osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan osakepääoma, mutta se voi olla suhteellisen pieni.

Mitä verovelvollisuuksia yrityksellä on?

Yrityksillä on erilaisia verovelvollisuuksia Suomessa, kuten arvonlisävero (ALV), tulovero ja kiinteistövero. Verovelvollisuudet voivat vaihdella yritysmuodon, liikevaihdon ja toimialan mukaan, ja on tärkeää seurata verolainsäädäntöä ja täyttää verovelvoitteet ajoissa.