Julkaistu13.01.2023
Viimeksi muokattu
13.01.2023

Yrityksen perustaminen - miten se tapahtuu?

Haaveiletko oman yrityksen perustamisesta? Oman liiketoiminnan aloittaminen on hieno saavutus, mutta matkalla on monta pakollista vaihetta, jotka tulee hoitaa. Itse yrityksen perustaminen käy melko nopeasti netissä, mutta yrityksen perustamiseen vaaditaan myös huomattava määrä erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia ja muita asioita, jotka on otettava huomioon ennen kuin itse yritystoiminta voi alkaa. Ja totta kai, kaiken perustana on myös oletus siitä, että olet jo keksinyt erinomaisen ja yksilöllisen liikeidean, jonka pohjalta lähdet yritystäsi rakentamaan.

Tässä blogitekstissä käymme läpi vaiheet, jotka yrityksen perustaminen vaatii. Listaamme tärkeät pointit, jotka huomioida aloittaen liikeideasta ja yritysmuodon valitsemisesta aina yritystoiminnan rahoittamiseen ja vakuuttamiseen. Käypä siis vaikka alkuun täyttämässä kahvikuppisi, tästä voi tulla pitkä sessio.

Millainen on hyvä liikeidea?

Konsepti omasta liikeideasta on avain oman yrittäjyyden aloittamiseen. Ilman selkeää liikeideaa on haastavaa perustaa yritystä. Voidaankin sanoa, että hyvä ja uniikki sekä muista yrityksistä erottuva liikeidea on edellytys yritystoiminnalle. Ennen kun perustat yrityksesi, kannattaa käyttää runsaasti aikaa tiedon keräämiseen perustettavan yrityksen nykyisestä markkinatilanteesta, kilpailijoista ja heidän palveluistaan.

Mahdollisuuksien mukaan olisi myös hyödyllistä tutkia ja testata, miten haluttu asiakassegmentti suhtautuu juuri sinun liikeideaasi. Se ei vielä riitä, että oma kaveripiiri kertoo yritysideasi olevan kelvollinen ja että he ovat kiinnostuneita tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta. Yrittäjyyttä suunnittelevan on ajateltava omaa kohderyhmäänsä laajemmin ja ennen kaikkea realistisesti. Ehkä voit vielä kirkastaa ajatustasi palautteen perusteella tai suunnata erikoistumistasi alipalveltuun markkinarakoon? Tässä vaiheessa on tärkeää olla avoin uudelle tiedolle ja pyrkiä muodostamaan paras mahdollinen liiketoimintasuunnitelma yrityksellesi. Heikosti tehty pohjatyö voi myöhemmin johtaa esimerkiksi kannattavuusongelmiin.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma kertoo nämä kaksi asiaa:

 1. Mitä yritys tekee, kenelle, miksi ja miten?
 2. Mikä on yrityksen päämäärä ja miten ongelmatilanteista aiotaan selviytyä?

Liiketoimintasuunnitelman muodostaminen ja dokumentoiminen kannattaa hoitaa samanaikaisesti heti liikeidean syntymisen ja tarkentamisen myötä, sillä liiketoimintasuunnitelmaa tullaan tarvitsemaan jatkossa myös eri viranomaisten kanssa asioidessa ja esimerkiksi rahoitusta hakiessa. Tarvittaessa voit hakea sparrausapua esimerkiksi Uusyrityskeskuksista. Kilpailun ollessa kovaa, on liiketoimintasuunnitelmassa hyvä huomioida oman yrityksen erityisyys ja erottuvuus kilpailijoista. On myös hyvä keksiä yritykselle uniikki ja yksilöllinen nimi. Mitkä ovat sinun yrityksesi valtteja? Millä tavoin se menestyy paremmin kuin olemassa olevat yritykset ja mitä sellaista sinun yrityksesi voi tarjota, mitä muut yritykset eivät vielä tarjoa? Mitkä ovat sinun kilpailuetusi? Näihin pohdiskeluihin on myös hyvä käyttää aikaa. Muista kuitenkin, että liikeidea on jatkuva prosessi, ja yrityksesi kehittyessä, myös sen liikeidea voi muuttua matkan varrella. Suo tällekin mahdollisuus, sillä näin yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä ja nykyaikaisena.

 

Mistä yrityksesi liikevaihto syntyy?

Pelkän idean lisäksi on toki tärkeää myös arvioida ja laskea, millaista tuottoa tulet liikeideallasi tekemään. Tähän hyvänä apuna on kannattavuuslaskelma. Kannattavuuslaskelma on työkalu, jonka avulla voit arvioida, onko yritykselläsi ja ideallasi mahdollisuuksia tuottaa riittävästi myyntiä tarkasteltavalla aikajänteellä. Näin pystyt päättämään, onko toiminnassa kannattavuuden mahdollisuus ja jos kannattavuuden osalta suunnitelmassa tulee tehdä vielä muutoksia.

Kannattavuuslaskelmiin sisältyy muun muassa:

 • kiinteät ja muuttuvat kustannukset
 • tuotteiden hinnoittelu ja katerakenne
 • paljonko myyntiä tarvitaan
 • milloin saavutetaan kriittinen piste.

Voit lukea lisää kannattavuuslaskelmasta aiemmasta blogipostauksestamme.

 

Yritysmuodon valinta

Ennen yrityksen rekisteröintiä, tulee myös valita yritysmuoto. Yritysmuodon valinnassa on otettava huomioon ainakin se, että erilaiset yritysmuodot vaikuttavat esimerkiksi yrityksen perustamiskuluihin, päätöksentekoon, kirjanpidollisiin velvollisuuksiin sekä myös siihen, kuinka helposti yrityksen toiminta on lopettaa. Yritysmuotoja ovat:

 • Toiminimi
 • Kommandiittiyhtiö
 • Avoin yhtiö
 • Osuuskunta 
 • Osakeyhtiö

Yritysmuotojen erityispiirteistä ja yksityiskohdista voit lukea esimerkiksi tästä linkistä suomi.fi-palvelussa.

Aloittelevalle yrittäjälle on myös olemassa erilaisia palveluita, joita hyödyntämällä voit laskuttaa työstäsi kevytyrittäjänä ilman y-tunnusta ja näin ollen pääset helpommalla. Ukko.fi-palvelun avulla sinun ei tarvitse huolehtia vakuutuksista, yrityksen rekisteröinnistä tai esimerkiksi kirjanpidosta lainkaan. Vaihtoehtoisesti voit myös laskuttaa työstäsi Ukko.fi-palvelun kautta myös y-tunnuksen kanssa ja heiltä saat myös tukea toiminimen perustamiseen.

 

Yrityksen rekisteröiminen ja tarvittavat asiakirjat

Kun pohjatyöt on tehty, on aika tehdä yrityksen perustamisilmoitus. Saat yrityksellesi Y-tunnuksen heti, kun perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään, jonka jälkeen yritystoiminta voidaan aloittaa. Yleensä yritys rekisteröidään myös Kaupparekisteriin, mutta tämä ei ole kaikissa tilanteissa pakollista. Kaupparekisteriin tulee ilmoittautua, mikäli harjoittaa luvanvaraista toimintaa, käytössä on jonkinlainen liiketila, tai jos palkkalistoilla on perheen ulkopuolisia henkilöitä. Kaupparekisteriin tulee myös ilmoittautua, mikäli haluaa yrityksen nimelle suojan. Yrityksen perustamisilmoituksella voi ilmoittautua myös Verohallinnon rekistereihin, kuten arvolisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin.

Kaikkien muiden yritysmuotojen paitsi toiminimen kohdalla perustamisilmoituksen tueksi tarvitaan erinäisiä liitteitä. Esimerkiksi avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön rekisteröiminen vaatii yhtiösopimuksen. Osakeyhtiö taas vaatii perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kokouspöytäkirja puheenjohtajavalinnasta.

Toiminimen perustajan ei tarvitse tehdä perustamisasiakirjoja, vaan pelkkä ilmoitus verohallintoon tai kaupparekisteriin riittää.

 

Mitä muuta? Yrityksen kirjanpito, vakuutukset ja rahoitus

Myös aloittavan yrittäjän pakollisiin velvollisuuksiin kuuluu yrityksen kirjanpito, jonka tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä tärkeämpää oikeanlainen kirjanpito on. Verottajalle ja muille viranomaisille pitää aina säännöllisin väliajoin raportoitava yrityksen taloudesta. Näin ollen kirjanpitäjän palkkaaminen voi olla hyvä ajatus jo ihan yrityksen alkuvaiheessa, sillä pienetkin virheet kirjanpidossa voivat tulla myöhemmin kalliiksi. Kunnollinen kirjanpito selkeyttää yrityksen toiminnan seuraamista ja hallinnoimista taloudellisesta näkökulmasta, ja jos et halua opetella kirjanpidollisia tehtäviä itse, sen ulkoistaminen voi olla varteenotettava vaihtoehto.

Mainittakoon kuitenkin, että useat toiminimellä toimivat yritykset tekevät peruskirjanpidon itse, sillä yhdenkertainen kirjanpito ei vaadi mahdottomasti hallinnollisen puolen osaamista. Pääasiassa kirjanpitoon merkitään yrityksen tulot ja menot. Kaikki kuitit on myös hyvä säilyttää, sillä Verohallinto saattaa joissain tapauksissa haluta tarkastella niitä. Toiminimiyrittäjät, kuten muutkin yritykset, voivat myös hyödyntää erilaisia kirjanpito-ohjelmia. Muista myös arvonlisävero, ennakkovero ja veroilmoitukset!

Jotta yrittäjätaipaleesi olisi alusta alkaen mahdollisimman sujuvaa, kannattaa myös pankki-, rahoitus- ja vakuutusasiat hoitaa kerralla kuntoon jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Vakuutukset, pakolliset ja vapaaehtoiset

Yrityksen vakuutuksiin kannattaa tutustua huolella. Vakuutuksia on sekä pakollisia, että vapaaehtoisia. Tarvittavat vakuutukset riippuvat paljon esimerkiksi yrityksen toimialasta, sillä eri aloilla riskien ja vaaratilanteiden mahdollisuus voi vaihdella huomattavasti. Hyvänä esimerkkinä on vaikkapa rakennusalan yritys verrattuna kahvilaan. Rakennusalalla tarvitaan huomattavasti kattavampia vakuutuksia.

Yrittäjän eläkevakuutus on pääasiassa yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus. Sen avulla yrittäjä turvaa saamansa eläkkeen, sillä yrittäjille ei eläke kerry samalla tavalla, kuin palkkatyössä oleville. Yrittäjä on itsensä työnantaja, kuin myös työntekijä. Lain mukaan yrittäjän on otettava YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus. Sen kustannus on noin 24 % yrittäjän ilmoittamasta työtulosta.

Lakisääteisiä työnantajavakuutuksia tarvitaan, jos yritykseen palkataan muita työntekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi TyEL eli työeläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus. Näiden lisäksi työntekijöille voi ottaa työntekijöiden työttömyysvakuutuksen.

Kuten mainittu, riskien mahdollisuus vaihtelee eri toimialoilla suunnattomasti, ja aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä kannattaa koostaa myös riskienhallintasuunnitelma. Todennäköisempien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen osoittavat hyvää hallintaa ja suunnitelmallisuutta. Aiemmin mainittujen pakollisten ja lakisääteisten vakuutusten lisäksi yritys voi ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia omaan riskitasoon ja alaan sopien. Huomionarvoisia monessa tapauksessa ovat esimerkiksi vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus.

 

Aloittavan yrityksen rahoitus

Yrityksen perustaminen ja toiminnan aloittaminen vaatii rahaa. Alkupääomaa voi olla monenlaista, mutta kannattaa jo alkuun suunnitella, paljonko rahaa tarvitaan ja miten yrityksen rahoitus järjestetään. On myös tavallista, että yrittäjä ei voi itse tarjota koko toiminnan aloittamiseen vaadittavaa rahasummaa omana investointina. Näihin tilanteisiin on erilaisia vaihtoehtoja ulkopuolisesta rahoituksesta.

Kuten myös aiemmin käsitellyt aiheet, myös aloittavan yrityksen rahoitus, on osa-alue, jonka tutkimiseen kannattaa käyttää sen ansaitsema suunnitteluaika. Yrittäjän kannattaa selvittää, millaisia tukia hän esimerkiksi voi yritykselleen saada. Yritystoiminnan aloittamiseen voi hakea esim. starttirahaa tai lainaa. Yrityslainaa voi hakea pankista, rahoituslaitoksista, Finnverasta tai yksityisiltä sijoittajilta. Voit lukea lisää aloittavan yrityksen rahoituksesta tai yrityksen rahoitussuunnitelmasta aiemmista blogiteksteistämme.

Yrityksen toimintaa ja rahaliikennettä varten on hyvä myös avata oma pankkitili. Yrityksen asioita ei koskaan suositella hoidettavan henkilökohtaisen tilin kautta, vaan yritystilin avaaminen on paljon helpompaa. Näin pidetään yrityksen rahat ja omat rahat erillään. Yrityksen tulojen ja menojen erottaminen yrittäjän henkilökohtaisista kuluista helpottaa toki myös kirjanpitoa, mutta myös esimerkiksi myöhemmin haettavaa rahoitusta, kun lainanmyöntäjä voi helpommin tarkastella yrityksen kuluja ja tuottoja.

Mikäli pyörität yritystäsi toiminimellä, yrityksen raha-asioita voi hoitaa tavallisen käyttötilin kautta. Muille yritysmuodoille on avattava erillinen yritystili, jonka kautta yrityksen raha-asiat hoidetaan.

 

Kaikki valmista – onnea matkaan!

Jos olet seurannut listaamme, tässä vaiheessa olet nyt virallisesti valmis aloittamaan liiketoiminnan. Onneksi olkoon! Toivomme kaikille uusille yrittäjille onnea ja menestystä matkallenne. Me CapitalBoxilla mahdollistamme erilaisia rahoitusratkaisuja yrityksille siinä vaiheessa, kun liiketoiminta on jo vakiintuneempaa, joten palataan asiaan yhteistyön merkeissä sitten vähän myöhemmin. Kaikkea hyvää vuoteen 2023!

 

Tutustu rahoitukseemme!