Julkaistu02.06.2020
Viimeksi muokattu
29.04.2022

Näistä syistä markkinointi on tärkeää myös globaalin kriisin aikana

Globaalit talouskriisit, kuten 1930-luvun suuri lama, vuoden 2008 talouskriisi ja viimeaikainen COVID-19-pandemia, ajavat yrityksiä vaikeiden päätösten eteen. Sekä pienet että suuret yritykset päätyvät usein ensisijaisesti leikkaamaan menojaan selvitäkseen tiukasta tilanteesta. Tämä pätee erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla ei ole turvanaan suurta pääomaa. Liiketoiminnan uudelleenarviointi ja turhien menojen karsiminen voikin olla juuri nyt tarpeen. Tästä syystä monet yrittäjät päätyvät leikkaamaan juuri markkinointikuluja. Se käy toki näennäisesti järkeen – kun ostajia on vähemmän, myös palveluja ja tuotteita tarvitsee mainostaa vähemmän. Historia ja tutkimukset kuitenkin osoittavat, että tällainen ratkaisu voi kostautua ja loppujen lopuksi vain lisätä ongelmia.  

Robertsin (2003) ja Hillerin (1999) tutkimukset osoittavat, että taantuman aikana yritysten tulisi päinvastoin panostaa rajusti markkinointiin. Tutkimusten mukaan yritykset, jotka jatkoivat tai jopa lisäsivät markkinointia, eivät tehneet merkittävästi pienempää tulosta taantuman aikana. Itse asiassa tällaiset yritykset toipuivat taantumasta paljon nopeammin verrattuna yrityksiin, jotka leikkasivat kulujaan.  

Tutkimuksessaan "Turning adversity into advantage" Srinivasan et al. (2005) osoittavat, että yritykset, jotka jatkavat panostamista markkinointiin laskusuhdanteen aikana, voivat paremmin paitsi taantuman jälkeen myös sen aikana.  

Lukuisat menestystarinat kuvaavat, miten markkinointi voi auttaa selviytymään vaikeista ajoista. Pienyrittäjänä saatat kuitenkin miettiä, voiko tämä päteä myös sinuun. Vastaus on kyllä. Itse asiassa juuri pienillä yrityksillä on suurempia yrityksiä paremmat edellytykset onnistua. 

Hyvä tilaisuus pienille ja keskisuurille yrityksille 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on harvoin käytettävissään suurta markkinointibudjettia, joten huomatuksi tuleminen ja uusien asiakkaiden houkutteleminen on niille ikuinen haaste. Noususuhdanteen aikana lukuisat yritykset kilpailevat asiakkaiden huomiosta, ja tällöin kilpailukykyisten tarjousten joukosta erottuminen voi olla pk-yrityksille kallista ja vaikeaa. Laskusuhdanteessa tilanne on toinen: kun yhä useampi yritys leikkaa markkinointikulujaan, pienille yrityksille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus vangita ihmisten huomio edulliseen hintaan.

 

Pienuuden etuja 

Paitsi että pienillä yrityksillä on vähemmän kilpailua, ne ovat myös nopeampia ja ketterämpiä kuin suuret yritykset. Taloudellisessa taantumassa kuluttajien käyttäytyminen, tottumukset ja prioriteetit voivat muuttua. Voi olla, että kuluttajat ostavat vähemmän tuotteita mutta käyttävät yhtä paljon rahaa kuin aiemmin. Välttämättömät tuotteet ja palvelut siirtyvät näin tärkeysjärjestyksen kärkeen. Yritysten tapaan myös kuluttajat uudelleenarvioivat tottumuksiaan ja karsivat menoja, joita eivät pidä tarpeellisina. Yritysten on voitava mukautua näihin muutoksiin, jos ne eivät halua joutua "ei-tarpeellisten" tuotteiden ja palveluiden kategoriaan. Yksinkertaisimmillaan muutokset voivat koskea tapaa, jolla yritys viestii tuotteistaan ja palveluistaan, mutta toisinaan jopa itse tuotteita saatetaan muuttaa. Monimutkaisen hierarkiansa vuoksi suurten yritysten on luonnostaan hitaampaa sopeutua ostokäyttäytymisen muutoksiin. Sen sijaan pk-yritykset voivat ketterän päätöksentekonsa ansiosta reagoida haasteisiin nopeasti.

 

Valmistaudu nousuun 

Tiettyjen liiketoimintamallien ja alojen osalta mukautuminen voi olla haastavaa. Siitä huolimatta on tärkeää, että muuttuneisiin olosuhteisiin sopeudutaan mahdollisimman nopeasti. Näin yritys voi suojata asemaansa ja saada kilpailuetua siihen, kun talous jälleen alkaa elpyä. Vaikka asiakkaat saattavat tietyssä määrin rajoittaa kuluttamistaan, he tuskin rajoittavat vastaanottamaansa tietoa. Näin ollen yrityksillä, jotka jatkavat viestintää ja sitouttamista myös taantuman aikana, on paremmat edellytykset toipua, kun talous lopulta alkaa elpyä ja kuluttaminen lisääntyä.

 

Älä odottele 

Yrityksissä erehdytään usein odottamaan taantuman päättymistä ennen kuin toiminta polkaistaan uudestaan käyntiin. Tämä voi jälleen kerran osoittautua kalliiksi ratkaisuksi, joka tulee myös auttamatta liian myöhään. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaakin käyttää tilaisuus hyväkseen ja lisätä brändinsä tunnettuutta, sillä se on taantuman aikana tavallista edullisempaa. Taantumia tulee ja menee – kuten yleensäkin, parhaiten niistä selviävät yritykset, jotka kykenevät sopeutumaan muutoksiin.