Julkaistu28.08.2020
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Näin luot toimivan markkinointistrategian sähköpostin avulla

Sähköpostimarkkinointistrategian luominen auttaa sinua ja tiimiäsi toimimaan määrätietoisesti, perustellusti ja tulosvastuullisesti. Näin olet aina tietoinen siitä, mitä sähköpostimarkkinoinnin suhteen on tehtävä ja milloin. 

Jos olet vasta aloittamassa sähköpostimarkkinointia ja tarvitset apua kampanjan käynnistämiseen tai harkitset investoivasi toimivaan strategiaan, voimme auttaa sinua tarjoamalla yrityslainaa, joka on yhtä joustava kuin yrityksesikin. 

1. Mitkä ovat yrityksesi kannalta tärkeimmät päivämäärät? 

Pohdi asiaa yhdessä tiimisi kanssa ja kirjoita yrityksesi kannalta tärkeät päivämäärät muistiin. Näin saat selkeän käsityksen siitä, mitä on odotettavissa. Esitä itsellesi ensin seuraavat kysymykset: 

  • Aikooko yrityksesi pitää vuotuista alennusmyyntiä?  
  • Onko näköpiirissä erikoistapahtumia, joissa yritystäsi voidaan mainostaa kohderyhmällesi?  
  • Millä ajanjaksolla asiakkaasi tarvitsevat tuotteitasi tai palvelujasi eniten? 

 

2. Havaitsetko korjausta vaativia puutteita?  

Jos joinakin kuukausina ei havaintojesi mukaan tapahdu kovinkaan paljon, pohdi, voisiko esimerkiksi jokin juhlapyhä sopia liiketoimintasi edistämiseen. Vaikka juhlapyhä ei suoraan liittyisi liiketoimintaasi, voit keksiä tehokkaita keinoja linkittää se liiketoimintaasi ja hyödyntää sitä sähköpostitse toteutettavassa myynninedistämiskampanjassa. 

Selvitä etukäteen, mitä ja milloin sinun kannattaa viestittää potentiaalisille asiakkaillesi, uskollisille seuraajillesi ja tilaajillesi. Näin sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet onnistua tavoittamaan asiakkaasi silloin, kun he todennäköisimmin tarvitsevat tarjoamiasi tuotteita tai palveluja. 

Suunnittelu on olennaisessa osassa, kun halutaan saavuttaa sähköpostimarkkinoinnin tavoitteet eli lisätä tuloja, houkutella uusia asiakkaita ja vahvistaa yhteydenpitoa uskollisten asiakkaiden kanssa.  

 

3. Minkä tyyppistä sisältöä kannattaa käyttää? 

Nyt siis tiedät, milloin sinun kannattaa lähestyä asiakkaitasi. Seuraavaksi onkin aika tehdä päätöksiä sähköpostiviestin sisällöstä eli siitä, tuleeko sisällön olla myyntikeskeistä vai informatiivista. 

Markkinointisähköposteissa kannattaa kertoa ajankohtaista tietoa sekä kannustaa kohderyhmää toimimaan tietyllä tavalla, kuten hankkimaan alennuksella myytävä tuote, rekisteröitymään uudelle kurssille tai ostamaan lippuja tulevaan esitykseen. Voit myös lähettää viestejä hyödyntämällä lyhyttä drip-kampanjaa, kolmeosaista sähköpostiviestien sarjaa, joka muodostuu seuraavista: 

  • ilmoitus (tapahtumasta/halutusta toiminnasta, 2 viikkoa ennen) 
  • muistutus (tapahtumaan osallistumisesta/toiminnasta, 1 viikko ennen) 
  • viimeinen mahdollisuus (osallistua tapahtumaan/toimintaan, 1–2 päivää ennen). 

Informatiiviset sähköpostit puolestaan ovat vähemmän myyntipainotteisia ja aikaan sidottuja. Ne keskittyvät enemmänkin asiakassuhteiden kehittämiseen ja arvokkaan tiedon tarjoamiseen asiakkaillesi.  

Myyntipainotteisten sähköpostiviestien klikkausprosentti on yleensä korkeampi kuin informatiivisten sähköpostien. Jälkimmäisten avulla saat kuitenkin arvokasta tietoa siitä, mistä sähköpostiesi tilaajat ovat kiinnostuneita. Tämän tiedon avulla voit jaotella vastaanottajat paremmin ja kohdentaa viestejä tarkemmin, mikä osaltaan vahvistaa asiakassuhdetta. 

 

Kaikki pähkinänkuoressa 

Sähköpostimarkkinointistrategian käyttöönotto saattaa tuntua alussa haastavalta, mutta edellä mainittuja vinkkejä noudattamalla pääset hyödyntämään tehokasta ja helposti sovellettavaa sähköpostikampanjasuunnitelmaa. Näin tavoitteesi, eli tulojen kasvattaminen, uusien asiakkaiden houkutteleminen ja asiakassuhteiden vahvistaminen, ovat taas askelen lähempänä toteutumista.  

Itse suunnittelu ei kuitenkaan riitä; sinun tulee myös toteuttaa suunnitelma ja noudattaa sitä. Tässä me voimme auttaa. Rahoitamme mielellämme markkinointiponnistuksiasi yrityslainalla, joka antaa sinulle mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaasi.