Julkaistu19.04.2021
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Suositusohjelman tehokkuutta parantavia mittareita

Suositusohjelman toimivuuteen vaikuttavat monet tekijät aina asiakkaiden käyttämistä jakamiskanavista siihen, miten ohjelmaa markkinoidaan. Yksi asia on kuitenkin selvä: suorituskykyä mittaavilla KPI-mittareilla (key performance indicators) saat selville, mitä osa-alueita suositusohjelmaan tehdyn sijoituksen tuoton eli ROI:n (return on investment) parantamiseksi on kehitettävä.

Seuraavassa annamme asiantuntijoiden vinkkejä KPI-mittareiden seuraamiseen.

 

Osallistumisprosentti (suosittelijat)

Tämä mittari kertoo, kuinka moni on lupautunutkertomaan brändistäsi muille eli suosittelemaan sitä ja missä kanavissa suosittelulupaus on annettu. Mittari ei seuraa sitä, kuinka moni suosittelija todella käyttää suositusohjelmaa, vaan sitä seurataan erikseen.

Tällä KPI-mittarilla voidaan arvioida, kuinka onnistunutta suositusohjelman markkinointi on. Jos osallistumisprosentti on alhainen, käytetyt kanavat eivät kenties tavoita oikeaa yleisöä. 

Käytettyjä kanavia voidaan tämän KPI-mittarin avulla analysoida syvällisesti,  testata erilaisia viestejä ja sisällyttää strategiaan kokonaan uusia kanavia.

 

Jakoprosentti (suosittelijat)

Jakoprosentti paljastaa, kuinka moni suosittelija todella käyttää suositusohjelmaa. Luku perustuu siihen, kuinka moni heistä jakaa tuotesuosituksia ystävilleen ja kuinka helppoa jakaminen on.

Tämä KPI-mittari antaahyödyllistä tietoa suosittelijoiden suosimista kanavaista – käyttävätkö he suosittelemiseen sosiaalista mediaa, sähköpostia, erillisiä linkkejä, tarjouskoodeja vai jotakin muuta. Tieto auttaa kohdentamaan ohjelman markkinointia.

  • Voit valita jakokanavat, joita kannattaa nostaa esiin.
  • Voit tehdä AB-testit muille kanaville ja pyrkiä parantamaan niiden konversioastetta.

Jakoprosentti antaa viitteitä myös siitä, jos suosittelijoiden on jostakin syystä hankala käyttää suositusohjelmaa. Jos esimerkiksi ohjelman osallistumisprosentti on korkea mutta jakoprosentti alhainen, palkitsemiseen tai tarjousten jakamiskanaviin voi liittyä ongelmia.

 

Tavoittavuus (ystävät/vertaiset)

Tämä KPI-mittari kertoo siitä, kuinka moni suosittelijan ystävistä on nähnyt tarjouksen. Mittarin todenmukainen arvioiminen voi olla melko vaikeaa, koska siinä ei oteta huomioon kaikkia sosiaalisen median sisältöjä, sähköpostiviestejä ja muita tapoja, joilla suosittelijat voivat käyttää mainostamiseen.

Suurin osa yrityksistä käyttää erillistä laskeutumissivua suosituksen kautta tulevan liikenteen ohjaamiseen sivustoon. Sen avulla voidaan tunnistaa suosittelijat ja saada yleiskuva siitä, tavoittavatko he oikeanlaista yleisöä.

 

Konversioprosentti

Viimeinen tässä käsiteltävistä KPI-mittareista ilmaisee sen, kuinka moni suosittelijan ystävistä on toiminut suosituksen perusteella saavuttuaan sivustoon suositusohjelman kautta: tehnyt ostoksen, tilannut tuotteen tai tehnyt minkä tahansa muun palkkioon johtavan toimenpiteen.

Konversioprosentti on tärkein suositusohjelman menestyksen mittaamiseen käytettävistä KPI-mittareista. Kaikki muut mittarit auttavat vain selvittämään, onko suosittelijoiden helppo käyttää suositusohjelmaa tai ovatko tarjoukset riittävän houkuttelevia kohdeyleisön ja heidän ystäviensä silmissä.

Suositusohjelman kehittäminen ei ole helppoa, sillä se vaatii monta yritystä ja erehdystä. Oikeiden keinojen löytäminen näkyy kuitenkin yrityksen tuloksessa, ja suositusohjelma voi muodostaa oman tuloksellisuusohjelmansa. Edellä kuvattujen asioiden mittaaminen auttaa lähestymään yrityksen kohderyhmän kannalta toimivia ratkaisuja ja parantamaan suositusohjelman onnistumista. 

Jos suositusohjelmat ovat sinulle uusi asia, lue äskettäin julkaistu artikkelimme, jossa valotetaan niiden toimintaperiaatteita.