Julkaistu21.10.2020
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Ota nämä asiat huomioon sisällöntuottamisessa

Sisältömarkkinoinnin avulla yritys voi tavoittaa uusia yleisöjä, saada uskollisia seuraajia, lisätä näkyvyyttä ja kasvattaa tuotteen ja brändin arvoa. Jos sisältömarkkinointi on sinulle uusi asia etkä ole vielä tutustunut artikkeliimme "Katsaus sisältömarkkinointiin", suosittelemme lukemaan sen ensin.  

Sisältömarkkinointi voi auttaa saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita monella eri tavalla, ja juuri sen vuoksi hyvä strategia on paikallaan. Sisältömarkkinointistrategian avulla yritys voi keskittyä tuottamaan sisältöä, joka on yleisön kannalta merkityksellistä ja kiinnostavaa.  

Olennainen ja houkutteleva sisältö onkin menestyksekkään strategian kulmakivi. Viime kädessä sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on kuitenkin auttaa saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita. Sisältömarkkinastrategian kehittämisessä on tärkeää rakentaa silta tavoitellun yleisön tarpeiden sekä yrityksen tavoitteiden välille.  

Sisältömarkkinastrategian on vastattava näihin kolmeen kysymykseen:  

  1. Kuka?  
  2. Miksi? 
  3. Miten?  

Se, missä järjestyksessä näihin kysymyksiin vastataan, on periaatteessa yhdentekevää. Tärkeintä on, että vastausten perusteella tiedetään, millaista sisältöä yrityksen kannattaa luoda. Aloitetaan kysymyksestä "kuka?"  

Kuka on vastaanottaja?  

Sisältömarkkinointi on toimivaa vain, jos tavoittelemamme yleisö pitää sisältöämme kiinnostavana. Mikä sisällöstä sitten tekee kiinnostavaa? Yleisesti voidaan sanoa, että kiinnostava sisältö on yleisön kannalta merkityksellistä ja houkuttelevaa.  

Tällaisen sisällön luominen on luonnollisesti mahdotonta, jos emme ole täysin selvillä siitä, kuka yleisömme on. Yleisö koostuu useista yksilöistä, joten emme tietenkään voi tuntea heitä kaikkia. Sen sijaan on hyvä kuvitella, että yleisömme on yksi ainoa henkilö ja luoda tästä henkilöstä yleiskuva. Aloitetaan yksinkertaisista tiedoista, kuten iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, siviilisäädystä ja ammatista.  

Kun tällaiset asiat ovat selvillä, voimme tarkentaa yleiskuvaa ja pohtia yleisömme kiinnostuksen kohteita. Otetaan esimerkkitilanne, jossa yleisöksi on määritelty 42-vuotias mies, joka on naimisissa, kahden lapsen isä, asuu pienessä kaupungissa ja omistaa pienen autokorjaamon. Annetaan hänelle nimeksi Juha. Millaisista asioista tällainen Juha voisi olla kiinnostunut? Pienyrityksen pyörittäminen ja varaosatoimittajien löytäminen on suhteellisen yksinkertaista. Mutta miten pikkukaupungissa eläminen poikkeaa suurkaupunkielämästä? Mitä Juhan ikäiset ihmiset tekevät? Millaista on olla naimissa ja elää perhe-elämää? Juhan iän perusteella voimme myös olettaa, että hänen lapsensa eivät välttämättä ole enää pieniä.  

Näiden kysymysten pohjalta voimme tehdä listan Juhan kaikista mahdollisista kiinnostuksen kohteista. Palaamme niihin myöhemmin.  

 

Miksi sisältöä luodaan ja miten saada yleisö kiinnostumaan siitä?  

Kuten edellä mainitsimme, sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on saavuttaa tiettyjä liiketoiminnallisia tavoitteita. Kaiken yritystoiminnan tavoitteena on tietenkin tuottaa voittoa, mutta tämä yksin ei valitettavasti auta sisältömarkkinointistrategian määrittelemisessä. Sen sijaan meidän kannattaa tarkastella lähemmin sitä, mistä voiton tuottaminen syntyy. Asiakkaan ostopolun ajatellaan yleisesti koostuvan seuraavista vaiheista: huomion herääminen, harkinta ja ostotapahtuma. Tarkastelemalla jokaista näistä vaiheista voimme alkaa rakentaa siltaa yrityksemme liiketoiminnallisten tavoitteiden ja yleisömme tarpeiden välille. Näin se onnistuu: 

 

Huomion herääminen 

Tämän vaiheen tavoitteena on lisätä tietoisuutta brändistä tai saada yrityksen verkkosivuille lisää liikennettä. Tässä vaiheessa yleisö ei ole vielä kiinnostunut yrityksestä tai sen tuotteista, joten on tärkeää, että tuotamme sisältöä muista aiheista. Tässä kohdin myös lista kohdeyleisömme potentiaalisista kiinnostuksenkohteista tulee tarpeeseen. Meidän on löydettävä listalta jokin aihe, josta voimme tuottaa sisältöä yritystoimintaamme liittyen. Otetaan esimerkki: myymme autojen suodattimia ja haluamme Juhan (aiemmin määrittelemämme kohdeyleisön esimerkkiedustaja) kaltaisten henkilöiden löytävän meidät ja lopulta ostavan tuotteitamme. Juha ei välttämättä etsi uutta suodatinmerkkiä, mutta hän saattaisi olla kiinnostunut videoista, joissa korjataan tai entisöidään autoja. Kysymys kuuluukin, miten voimme tuottaa tämänkaltaista sisältöä tai päästä mukaan jonkun toisen tuottamaan sisältöön.  

 

Harkinta 

Tässä vaiheessa tavoitteenamme on, että Juha valitsee yrityksemme suodattimet kilpailijoidemme tuotteiden sijaan. Meidän on tuotettava asiakaskertomuksia, arvioita, asennusohjeita ja käyttöoppaita sekä kaikkea sellaista, joka saa meidät erottumaan muista.  

 

Ostotapahtuma 

Millä tavoin tuemme pieniä autokorjaamoja ja niiden omistajia? Tarjoammeko joustavia maksuvaihtoehtoja? Millainen on toimitusaikamme? Voimme luoda sisältöä, joka käsittelee edellä mainittuja ja vastaavia aiheita.  

 

Miten sisältöä tuotetaan ja kuinka usein?  

Sisältömarkkinointistrategiaa laadittaessa kiinnitetään yleensä ehdottomasti vähiten huomiota itse yritykseen ja sen vahvuuksiin. Sisällöntuottaminen on vaativaa työtä, ja jos siihen ryhdytään ilman vaadittavaa tietoa tai osaamista, se on vieläkin vaikeampaa.  

Onkin syytä pohtia sekä yrityksen että sisältöä tuottavien työntekijöiden vahvuuksia. Piilevätkö vahvuudet kirjallisessa ilmaisussa vai sopisiko videotuotanto paremmin? Ovatko sisällöntuottajat hyviä esiintyjiä, joilta voisi sujua livetapahtuman tai podcastin pitäminen? Kannattaa ensin kartoittaa vahvuudet ja vasta sitten lyödä lukkoon sisällön esitystapa.  

Myös sisällöntuottamisen aikataulu ja julkaisutiheys riippuvat yrityksen ja työntekijöiden kyvyistä. Viiden viikoittaisen blogiartikkelin luominen voi sujua ammattikirjoittajalta ongelmitta, mutta tottumaton bloggaaja ei siihen pysty.  

 

Yhteenveto 

Kun tiedämme vastauksen kysymyksiin kuka, miksi ja miten, voimme alkaa tutkia näiden yhtymäkohtia. Olisivatko blogiartikkelit hyvä ratkaisu? Vai videoiden tuottaminen YouTubeen? Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole! Jokainen yleisö ja yritys on omanlaisensa, joten myös sisällöntuotantostrategioissa voi olla eroja.