Julkaistu13.10.2020
Viimeksi muokattu
22.09.2021

Katsaus sisältömarkkinointiin

Sisältömarkkinointi on suosittu aihe niin pienten kuin suurtenkin yritysten keskuudessa. Mutta mitä se tarkkaan ottaen on ja miten se voi edistää liiketoimintaasi? 

Sisältömarkkinoinnin ja mainonnan ero  

 

Ensimmäiseksi on hyvä selventää, että sisältömarkkinointi ei ole sama asia kuin mainonta. Mainonta ja sisältömarkkinointi ovat saman kolikon kaksi eri puolta.  

Mainonta on outbound-markkinoinnin muoto, mikä tarkoittaa, että se tarjoaa sisältöä (mainoksia) ihmisille, jotka tekevät parhaillaan jotakin muuta ja joko ovat tai eivät ole kiinnostuneita mainostettavasta asiasta. Mainoksia ovat esimerkiksi televisio- ja radiomainokset tai Facebook- ja Google-mainokset.  

 

Sisältömarkkinointi puolestaan on inbound-markkinoinnin muoto, mikä tarkoittaa, että siinä luodaan sisältöä, joka houkuttelee aiheesta kiinnostuneita ihmisiä sisällön pariin. Sisältömarkkinointiin lukeutuvat esimerkiksi blogit, oppaat ja infograafit.  

Mainonta ja sisältömarkkinointi eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia vaan toimivat erittäin tehokkaasti myös yhdessä.  

 

Mitä sisältö on?  

 

Ennen kuin syvennymme sisältömarkkinointiin, on hyvä määritellä, mitä sisältö oikeastaan on. Blogitekstit ovat usein ensimmäinen asia, mikä sisällöstä tulee mieleen. Totta, ne ovat sisältöä. Ajattelua ei kuitenkaan kannata rajoittaa vain niihin, kun laaditaan yrityksen sisältömarkkinointistrategiaa. Jokainen yritys on erilainen, ja vaikka bloggaamisella on hyvät puolensa, se ei välttämättä aina ole paras lähestymistapa. Tuotettava sisältö riippuu yrityksen tuotteista, toimialasta, kohdeyleisöstä ja vahvuuksista. Tässä artikkelissa sisällöllä tarkoitetaan kaikkea sellaista, jonka avulla viestitään esimerkiksi ideoita, tarinoita tai tunteita. Sisältöä voivat olla tekstit, kuvat, videot, verkkosivut tai vaikka kaksi kertaa kuussa ilmestyvä lehti.  

 

Mitä sisältömarkkinointi on?  

 

Sisältömarkkinointi on prosessi, jonka avulla voimme jatkuvasti tarjota arvokasta ja oleellista sisältöä ennalta määritetylle yleisölle ja kannustaa asiakkaita toimimaan yritykselle suotuisalla tavalla. Suotuisaa toimintaa voi olla esimerkiksi yrityksen Facebook-sivusta tykkääminen, tuotteiden ostaminen tai yrityksen palvelun suositteleminen kaverille.  

 

Markkinointiväen keskuudessa kiertää suosittu sanonta: content is king – sisältö ratkaisee. Tämä myös pitää paikkansa. Menestyksekäs sisältömarkkinointi voi lisätä yrityksen tunnettuutta ja laajentaa uskollista ja tuottoisaa seuraajakuntaa tehokkaammin kuin mikään muu markkinoinnin muoto. On kuitenkin tärkeää muistaa, että maksetun mainonnan ja kertaluontoisten mainoskampanjoiden sijaan sisältömarkkinointi on pitkäjänteinen strategia, joka voi vaatia paljon aikaa ja vaivaa.  

 

Miten sisältömarkkinointi voi auttaa saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita?  

 

Sisältöä voi hyödyntää eri tavoin, ja eri yritysten sisältömarkkinointistrategiat voivatkin erota toisistaan suuresti. Eroista huolimatta niiden kaikkien tavoitteena on tiettyjen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Seuraavaksi esittelemme muutamia yleisimpiä tapoja, miten yritykset hyödyntävät sisältömarkkinointia.  

  

1. Tunnettuuden lisääminen 

 

Internetin edullisten mainosalustojen (Facebook, Google jne.) ansiosta pienet yritykset voivat nykyisin tavoittaa hyvinkin laajan yleisön. Aiemmin tämä edellytti suurta budjettia, jolla mainostaa perinteisissä mediakanavissa, kuten televisiossa, radiossa ja printtimediassa. Edullisuudestaan huolimatta myös verkkomainonnan hinnat ovat nousseet tasaisesti ajan myötä. Siksi yritykset ovatkin siirtyneet sisältömarkkinointiin, joka tarjoaa edullisemman tavan tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Kaksi tavallisinta sisältömarkkinointistrategiaa tunnettuuden kasvattamiseen ovat hakukoneoptimointi ja vierasbloggaaminen.  

  

SEO eli hakukoneoptimointi 

  

Hakukoneoptimointi eli SEO (eng. search engine optimization) on prosessi, jossa yritys julkaisee verkkosivullaan sisältöä (yleensä blogiartikkeleita) saadakseen tiettyjen hakusanojen osalta parempaa näkyvyyttä hakukoneissa. Google ja muut hakukoneet ovat edelleen suosituin tapa hakea tietoa, joten mitä korkeammalle yritys sijoittuu hakutuloksissa, sitä useampi potentiaalinen asiakas löytää tiensä yrityksen sivuille.  

 

Vierasbloggaaminen 

 

Vierasbloggaaminen tai blogivierailu tarkoittaa, että yritys julkaisee oleellista tietoa (artikkeleita, infograafeja jne.) kolmannen osapuolen verkkosivulla tavoittaakseen tämän yleisön. Vierasbloggaaminen oli aiemmin hyvin suosittu markkinointitapa. Se on kuitenkin sittemmin vähentynyt, sillä tuotettu sisältö on usein huonolaatuista.  

 

2. Luottamuksen rakentaminen 

 

Monet kuluttajat ovat tarkkoja siitä, mitä yrityksiä tukevat. Luottamus on todella tärkeä asia, erityisesti verkko-ostamisessa. Merkityksellinen ja kiinnostava sisältö auttaa pidemmän päälle rakentamaan luottamusta yritystä kohtaan. Sosiaalinen media on tähän sopiva alusta.  

 

3. Brändiarvon lisääminen 

 

Asiakkaiden mielikuva brändistä (edullinen, ylellinen, laadukas, huonolaatuinen) ja siihen vaikuttaminen on todella tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Sisältömarkkinoinnin avulla yritys voi viestiä sellaisia arvoja, joihin haluaa tulla yhdistetyksi. Mielikuvaan yrityksestä vaikuttaa esimerkiksi tapa, millä yritys viestii, sekä yrityksen jakamat kuvat ja videot. Toisin kuin tunnettuuden lisääminen tai luottamuksen rakentaminen, tämä strategia vaikuttaa yritystoiminnan kaikkiin osa-alueisiin ja yrityksen koko toimintaan.