Julkaistu02.07.2021
Viimeksi muokattu
01.03.2022

Kuinka paljon suomalaiset yritykset hakevat yrityslainaa?

Yrityslainasta kiinnostuneiden suomalaisten pk-yritysten määrä on jälleen kasvussa. Vuoden 2020 maaliskuun ja toukokuun välillä yrityslainaa hakevien yritysten määrä oli viime vuosien alhaisimmissa lukemissa.  

Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus ja sen vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen ovat johtaneet siihen, että suomalaiset pk-yritykset ovat vähentäneet investointejaan. Viime vuoden merkittävät häiriöt yritysten toimitusketjuissa ja tuotoissa sekä epävarmuus, kysynnän heilahtelu ja kuluttajien käyttäytymisen muutokset saivat yritykset pidättäytymään investoinneista.  

 

Yrityslainahaut ajan mittaan

 

Yrityslainahaut keskipitkällä aikavälillä: lähde Google Trends
Yrityslainahaut keskipitkällä aikavälillä: lähde Google Trends

 

Viime vuoden maaliskuussa käyttöön otetut varhaiset rajoitukset vaikuttivat yrityslainaan liittyvien hakujen määrään negatiivisesti Suomen suosituimmassa hakukoneessa eli Googlessa. Kun eri valtiot kannustivat kansalaisiaan välttämään sosiaalista kanssakäymistä, pk-yritykset alkoivat vetäytyä investointisuunnitelmistaan ja siirtyivät odottelemaan tilanteen kehittymistä.  

Kun rajoituksia alettiin purkaa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja rokote tuli yhä useampien ihmisten saataville, myös kiinnostus yrityslainoihin alkoi elpyä.  

 

Tutustu Capitalboxin yrityslainaan

 

Kuluttajien luottamus on jälleen nousussa

 

capitalbox_kuluttajien_luottamus
Kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen viimeisen vuoden aikana: lähde Tilastokeskus

 

Lähde: Stat.fi

 

capitalbox_kuluttajien_odotukset_omasta_ja_suomen_taloudesta_vuoden_kuluttua
Kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen viimeisen vuoden aikana: lähde Tilastokeskus

 

Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan sekä kiinnostus kestohyödykkeiden ostamista kohtaan olivat vahvalla pohjalla toukokuussa 2021.  

Kuluttajien ostohalut lisäävät myös pk-yritysten halua laajentaa liiketoimintaansa. Kun kuluttajien rahankäyttö lisääntyy, yhä useammat yritykset lisäävät investointeja ja laajentavat toimintaansa. Suomen yrittäjien julkaiseman uusimman Pk-yritysbarometrin (1/2021) mukaan pk-yritysten usko tulevaisuuteen on parantunut ja yritykset suunnittelevat rahoituksen hankkimista seuraavan 12 kuukauden kuluessa.  

 

LUE LISÄÄ, MISTÄ PK-YRITYKSET VOIVAT SAADA TUKEA JA RAHOITUSTA

 

Halu laajentaa liiketoimintaa on laskenut

Pitkäaikaisiin investointimahdollisuuksiin liittyvä epäröinti ja epävarmuus näkyvät myös siinä, mihin tarkoituksiin vuonna 2021 on lainaa haettu. Havaintojemme mukaan yritysten lainat laiteinvestointeihin ovat laskeneet 45 %. Samankaltainen lasku on havaittavissa myös lainoissa, joiden tarkoituksena on laajentaa liiketoimintaa. Vastaavasti käyttöpääomalainat ovat lisääntyneet noin 10 %.  

 

LUE LISÄÄ MAKSUVALMIUDEN MERKITYKSESTÄ

 

Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset pk-yritykset tarvitsevat edelleen yritysrahoitusta, mutta rahoituksen painopiste on muuttunut ja yritykset ovat pyrkineet kattamaan kiinteitä kuluja tai silloittamaan taloustilannettaan talouden avautumiseen saakka.  

 

Yritykset suosivat pidempiä yrityslainoja

 

capitalbox_yrityslainojen_pituus
Keskimääräinen yrityslainojen pituus: lähde CapitalBox haetut yrityslainat

 

CapitalBoxin myöntämien yrityslainojen keskipituus on noussut 17 kuukaudesta 20 kuukauteen vuosien 2020 ja 2021 ensimmäisten neljännesten välisenä aikana.  

 

Yrityslainapyyntöjen kysyntä on pysynyt ennallaan

 

capitalbox_haettujen_yrityslainojen_maara
Yrityslainahakemusten volyymi keskipitkällä aikavälillä: lähde CapitalBox

 

Keskimäärin yritysten lainapyynnöt ovat pysyneet samalla tasolla.  

Tämä yhdistettynä pidentyneisiin laina-aikoihin viittaa siihen, että yritykset hakevat saman verran lainaa mutta suosivat pidempiaikaisia yrityslainoja, joiden ansiosta ne voivat pienentää kulujaan lyhyellä aikavälillä. Pk-yrityksillä on näin ollen ollut haasteita ainakin kannattavuuden kanssa. 

 

Yrityslaina on nyt edullisempaa

 

capitalbox_yrityslainojen_korkotaso
Yrityslainojen keskimääräinen korko: lähde CapitalBox

 

Investointien väheneminen ja kiinnostus pidempiin laina-aikoihin on johtanut siihen, että CapitalBoxin tarjoamien lainojen keskimääräinen korkotaso on laskenut. Yrityslainojen korkojen ollessa matalalla, ulkopuolisen rahoituksen hakeminen yrityksien kehittämiseen on yhä houkuttelevampaa. Me CapitalBoxilla tarjoamme reaalivakuudetonta yrityslainaa läpinäkyvin ehdoin aina 350 000 €:n asti jopa 48 kuukauden maksuajalla. 

 

 

HAE CAPITALBOXIN REAALIVAKUUDETONTA YRITYSLAINAA  

 

LUE LISÄÄ YRITYSLAINOJEN KORON MÄÄRÄYTYMISESTÄ