Julkaistu27.03.2020
Viimeksi muokattu
29.04.2022

Sähköistä laskutusta säätelevän lain viimeinen osa tulee voimaan 1. huhtikuuta 2020 – onko yrityksesi valmis?

Eurooppalaisen direktiivin 2014/55/EU viimeinen osa tulee voimaan Suomessa 1. huhtikuuta 2020. Tämän ansiosta julkishallinnot ja yksityiset yritykset voivat hyväksyä pelkkiä sähköisiä laskuja toimittajiltaan Suomessa. Laskun vastaanottaja voi kieltäytyä ja hylätä sähköiset laskut, jotka eivät noudata eurooppalaisia normeja. 

Suomi on historiallisesti ollut edelläkävijä sähköisen laskutuksen (e-laskutus) suhteen etenkin yritysten välisessä (B2B) laskutuksessa. Valtiokonttorin verkkosivuston mukaan 92 % valtion kanssa vaihdetuista laskuista on jo sähköisiä. 

1. huhtikuuta 2020 sähköinen laskutus ottaa kuitenkin uuden askelen eteenpäin. Sen jälkeen kaikki julkiset organisaatiot ja yksityiset yritykset voivat vaatia sähköisiä laskuja toimittajiltaan Suomessa. Laki ei estä ketään vastaanottamasta laskuja eri muodoissa, mutta se antaa ostajalle oikeuden hylätä sähköiset laskut, jotka eivät sisällä direktiivissä 2014/55/EU määriteltyjä tietokenttiä. 

Sekä Finvoice että Teapps, Suomen kansalliset e-laskutusmuodot, päivitetään versioon 3.0, jotta varmistutaan siitä, että ne noudattavat eurooppalaista standardia ja Suomen verohallinnon arvonlisäverolaskutusvaatimuksia. 

Lisätietoja löytyy täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241 

Uuden sähköisen laskutuksen vaatimuksen pääasiallisena tavoitteena on parantaa julkisia hankintoja yleisesti ja auttaa edelleen edistämään sähköisten laskujen aktiivista käyttöä. Laissa todetaan myös, että kaikkien julkisten hankintayksiköiden ja yksityisten kauppiaiden on varmistettava kykynsä lähettää pyydettäessä sähköisiä eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja. 

Kautta maailman eri maat ovat siirtymässä yhä enemmän kohti sähköistä laskutusta, koska sen edut puhuvat puolestaan. Sähköinen laskutus vähentää dramaattisesti laskun käsittelykustannuksia, vähentää laskutusriitojen todennäköisyyttä, poistaa manuaaliset syöttövirheet, parantaa yleistä verojen noudattamista ja vähentää riippuvuutta paperinkäsittelystä ja luo siten vihreämpiä ja kestävämpiä työpaikkoja.