Julkaistu15.02.2021
Viimeksi muokattu
29.04.2022

Suomalaisilla yrityksillä on edelleen haasteita, mutta tulevaisuudennäkymät alkavat olla lupaavia

Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuussa julkaiseman Suhdannebarometrin jälkeen suomalaiset yritykset arvioivat, että laskeva talouskehitys jatkui vuoden 2021 alussa ja että talouden elpyminen koronapandemiasta jatkuu lähikuukausina, jolloin suhdanteiden odotetaan kääntyvän nousuun. 

Kuluttajien mielipiteet ovat samalla linjalla suomalaisten yritysten odotusten kanssa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori nousi tammikuussa pitkän aikavälin keskiarvon ylle, joka oli -1,8. Luottamuusindikaattorin arvoksi tuli -0,9 pistettä, kun se oli joulukuussa -4,6 ja marraskuussa -4,8.  

stat.fi

www.tilastokeskus.fi

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1 065 Suomessa asuvaa henkilöä 1.–19. tammikuuta 2021. 

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta olivat tammikuussa erittäin kirkkaat, ja heillä oli suuresti aikomuksia käyttää rahaa kestotavaroihin. Arviot kuluttajien omasta taloudesta tällä hetkellä ja odotukset Suomen taloudellisesta kehityksestä olivat tammikuussa pitkän aikavälin keskimääräisellä tasolla. 

stat.fi

www.tilastokeskus.fi

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen. Lue lisää havainnosta osoitteessa tilastokeskus.fi

Lisäksi tammikuussa EK julkaisi elinkeinoelämän luottamusindikaattorit. Tämä lisäsi luottamusta tarkasteltaessa teollisuuden luottamusindikaattoria. Se nousi viisi pistettä joulukuun luvusta. Luottamus oli tammikuussa 0. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1.  

Tulevien kuukausien tuotanto-odotukset paranivat edelleen. Tilauskanta vahvistui edelleen edellisen kuukauden tasosta. Valmiiden tuotteiden varastot olivat hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon, mutta 76 % vastaajista hyödynsi tuotantokapasiteettia täysimääräisesti. 

Palveluyritysten luottamusindikaattorin arvo oli tammikuussa -5 pistettä, mikä on 6 pistettä enemmän kuin joulukuussa. Luottamus on edelleen selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon (+12). 

Vähittäiskaupan luottamus nousi tammikuussa 3 pistettä joulukuun arvosta. Viimeisin arvo on +2, joka on nyt pitkän aikavälin keskiarvon (-1) yläpuolella. Myynnin kehitys oli positiivista tammikuussa, mutta näkemykset tulevista myyntiluvuista olivat edelleen heikot. Varastojen määrät pysyivät lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. 

Sitä vastoin rakentamisen luottamusindikaattori oli tammikuussa -19, mikä on neljä pistettä huonompi kuin joulukuussa. Indikaattori on edelleen selvästi matalammalla kuin sen pitkän aikavälin keskiarvo, joka on -6. 

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkaisee suhdannebarometrin neljä kertaa vuodessa. Lue lisää heidän raporteistaan osoitteessa ek.fi