Julkaistu14.06.2022
Viimeksi muokattu
15.06.2022

Yrittäjä: Vakuuta yrityksesi fiksusti ja varaudu tulevaan

Yksi haastavimmista asioista, joita pienyrittäjät ja pk-yritysten johtajat pohtivat, on varautuminen odottamattomiin tilanteisiin tulevaisuudessa. Yllätyksiä voi tulla taloudellisesti tai työntekijöiden ja tuotteiden turvallisuuteen ja oikeusturvaan liittyen. Tässä artikkelissa saat tiiviin ja hyödyllisen tietopaketin siitä, miten hoidat yrityksen rahoituksen ja vakuutukset kuntoon fiksulla tavalla. 

Mikä on yritysvakuutus? 

Suomessa ei ole olemassa yhtä yritysvakuutusta, joka kattaisi kaiken liiketoiminnan yhdellä vakuutuksella. Yritysvakuutusten alle kuuluu ainakin toistakymmentä erilaista vakuutusta, joista pienyrittäjän tai pk-yrityksen johdon on osattava valita omaan yhtiömuotoon, toimintaan ja henkilömäärään sopivat vakuutukset. Tietenkin vakuutusyhtiöt auttavat yrittäjiä löytämään oikeanlaiset vakuutukset, mutta on hyvä myös itse pystyä perehtymään asiaan. 

Yritysvakuutuksia ovat erilaiset vakuutukset, joilla turvataan niin yrityksen, omaisuuden kuin työntekijöidenkin turvallisuutta. Ainut 100% pakollinen vakuutus yrittäjälle on Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. Jos yrityksessä ei ole muita työntekijöitä ja toimialaa eivät sido muut pakolliset vakuutukset, pelkästään tällä vakuutuksella voi päästä alkuun. Yrityksen tarpeet määrittävät sitten yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset.  

Erilaiset yritykset tarvitsevat erilaisia vakuutuksia 

Kun alat pohtia, mitä vakuutuksia yritykselle tulee hankkia, on tärkeintä katsoa tilannetta oman yrityksen tarpeiden kautta. Kuuntelemalla kaveria, jonka yrityksen yritysmuoto on erilainen tai joka toimii eri alalla, saatat tehdä vääriä valintoja. Sinä tunnet yrityksesi ja apua vakuutusten valintaan on tarjolla. Mitkä vakuutukset ovat pakollisia? Mitä ovat yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset ja mitkä niistä kannattaa ottaa? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta seuraavaksi. 

Lakisääteiset vakuutukset 

Ensimmäisenä yrityksen vakuuttamista pohtiessa tulee tietenkin hahmottaa, mitkä ovat ne yrittäjän pakolliset vakuutukset. Vakuutuksen pakollisuus riippuu kolmesta asiasta. Vastaamalla näihin kysymyksiin löydät itsellesi oikeat vakuutukset: 

  • Onko yritystoiminta pitkäkestoista ja päätoimista? 
  • Onko yrityksessä useampia työntekijöitä? 
  • Vaatiiko yrityksen toimiala erillisiä vakuutuksia? 

Yrittäjän eläkevakuutus 

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta ja ainut oikeasti pakollinen vakuutus yrittäjälle. Vakuutuksesta tulee pakollinen, jos yrityksen toiminta jatkuu yli neljä kuukautta ja liikevaihto ylittää tietyt raja-arvot. Eläketurvan lisäksi YEL on apunasi, jos sairastut, hankit perheenlisäystä tai yrityksesi toiminta joutuu tauolle. 

Uusi yrittäjä saa YEL-maksusta alkuun pientä alennusta, joka kannattaa tietenkin hyödyntää. Suomessa yrittäjän eläkevakuutuksen voi hankkia esimerkiksi ELO:n tai Ilmarisen kautta. Yrittäjä voi itse määrittää vakuutusta varten omat tulonsa. Järkevintä on kuitenkin olla rehellinen, sillä YEL-maksu on omaa tulevaisuutta ja sen turvaa varten. 

Pakolliset työnantajan vakuutukset 

Jos uudella yritykselläsi on alusta alkaen työntekijöitä tai olemassa oleva yrityksesi laajenee ja hankkii työntekijöitä, astuu kuvaan myös muita pakollisia vakuutuksia.  Esimerkiksi lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja työntekijän työeläkevakuutus (TyEL) on syytä huomioida. Työnantajana sinä olet vastuussa työntekijöistä työaikana aivan kuin itsestäsi. Vakuutusten kuntoon laittaminen on molempien osapuolten etu. Nykyään monilla aloilla myös työntekijät ovat hyvin tarkkoja ja tietoisia omista oikeuksistaan, joten yrittäjänä kannattaa toimia läpinäkyvästi ja rehellisesti alusta lähtien. 

Toimialakohtaiset pakolliset vakuutukset 

Esimerkkejä toimialakohtaisista pakollisista vakuutuksista ovat vaikkapa potilasvakuutus terveyden- ja sairaanhoitoalan yrityksille tai ympäristövahinkovakuutus aloille, joilla riskit ovat suuremmat. Jos yrityksen käytössä on autoja tai muita ajoneuvoja, niille tulee hankkia liikennevakuutukset. Yleensä maalaisjärjellä on helppoa päätellä, onko toiminnassa osallisena ihmisiä, tietoja, tavaroita tai riskejä, joiden takia vakuutuksen ottaminen voisi olla pakollista. Esimerkiksi toiminimen perustaminen on suhteellisen helppoa alalla, jolla tuote on palvelu ja palvelu tapahtuu verkossa. Tässä tilanteessa ei toimialan vaatimia pakollisia vakuutuksia juuri ole. 

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset 

Oikeusturvavakuutus 

Oikeusturvavakuutusta kannattaa vähintäänkin harkita aina, kun liiketoiminta on merkittävää oman toimeentulon kannalta ja/tai se perustuu erilaisiin sopimuksiin. On helppoa kuvitella tilanne, jossa yrityksesi tuottaa tai toimittaa asiakkaalle sovitusti palvelun tai tuotteen, mutta korvausta ei näy eikä kuulu. Näinkin yksinkertaisessa tilanteessa oikeusturvavakuutus on tukenasi. Sopimusten tai vuokrien kanssa aiheutuvista kiistatilanteista koituu helposti kuluja, jotka ovat ilman vakuutusta sinun vastuullasi. 

Henkilövakuutukset 

Yrityksen henkilövakuutukset turvaavat sekä yrittäjää, että mahdollisia työntekijöitä tapaturman tai sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden aikana. Tarpeiden ja toimenkuvan mukaan on usein tarpeellista harkita sekä tapaturmavakuutusta, että sairauskuluvakuutusta. 

Yrittäjän tapaturmavakuutus 

Tämä vakuutus antaa turvaa työtapaturmien varalle. Työtapaturmia ei todellakaan satu vain aloilla, jotka koetaan etukäteen vaaralliseksi. Jos joudut työkyvyttömäksi, tapaturmavakuutus antaa sinulle taloudellista turvaa. Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja. Jos tilanne on vakavampi ja haitta pysyvä tai jopa työkyvyttömyyden aiheuttava, tapaturmavakuutus täyttää mahdollisia ansionmenetyksiä. Sinulla on myös mahdollisuus palata takaisin töihin nopeammin, kun voit huoletta hyödyntää parasta mahdollista hoitoa. Suurin osa poissaoloista johtuu sairauksista tapaturmien sijaan, joten varmista itsellesi kattava suoja äläkä ajattele vain äkillisiä tapaturmista johtuvia tilanteita. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vapaa-aikaa. 

Jos yrityksellä on työntekijöitä, täytyy myös heille hankkia tapaturmavakuutus. Jotkut vakuutukset ovat voimassa myös vapaa-ajalla. Lähinnä kyse on siitä, mitä sinä haluat työnantajana tarjota ja millaisen kuvan yrityksestä se antaa. Uskollisen työvoiman turvaaminen on pieni hinta verrattuna siihen, että yrityksesi saa huonon työnantajan maineen. 

Sairauskuluvakuutus 

Sananmukaisesti sairauskuluvakuutus tarkoittaa turvaa siinä tilanteessa, jos työkyvyttömyys johtuu sairaudesta. Sairaudesta aiheutuvia kuluja voivat olla sekä lääkärikulut, että työkyvyttömyydestä aiheutuva palkattomuus. Ole aina tarkkana vakuutusten ehtojen kanssa. Sinun on turha maksaa kahdesta vakuutuksesta, jotka tarjoavat turvaa samanlaisiin tilanteisiin. 

Omaisuusvakuutukset 

Omaisuusvakuutuksia kannattaa harkita heti, jos yrityksellä on merkittäviä omistuksia. Tai käännetään asia niin päin, että ehkä yhdellä kannettavalla tietokoneella tietokoneella palveluita tuottava yrittäjä ei tarvitse omaisuusvakuutusta, mutta käytännössä kenelle tahansa muulle sitä voi suositella. Omaisuusvakuutukset antavat taloudellista turvaa, jos yrityksen omistamat laitteet tai tuotteet vahingoittuvat tai tuhoutuvat esimerkiksi luonnonilmiöiden tai inhimillisten virheiden takia. Tällaisia voivat olla vaikkapa tulipalo, vesivahinko tai ilkivalta. 

On syytä mainita erikseen myös se, että yrityksen omistamat kulkuneuvot tulee vakuuttaa erikseen. Aivan kuten yksityiselämässäkin, autovakuutusta ei voi korvata muilla vakuutuksilla. Yksityisyrittäjällä on toki usein käytössään vain yksi auto, joka on ajossa vapaalla ja työaikana. Tässä tilanteessa yksi vakuutus tietenkin riittää. 

Vastuuvakuutukset 

Perinteisiä vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus antaa taloudellista turvaa, jos yritystoiminta tai vaikkapa tuottamasi tai myymäsi tuotteet aiheuttavat vahinkoa. Yrittäjänä sinun on tärkeää tiedostaa toiminnan mahdolliset riskit. On kuitenkin turha ajatella, että vastuuvakuutus antaa mahdollisuuden toimia aivan miten sattuu. Vastuuvakuutuksen tarvetta voi olla aloittavana yrittäjänä kaikista vaikeinta arvioida. Onneksi tietoa on nykyään tarjolla helposti ja laajasti.  

Keskeytysvakuutus 

On olemassa monenlaisia vakuutuksia, jotka auttavat siinä tilanteessa, kun yritystoiminta keskeytyy äkillisesti. Keskeytyminen voi johtua toimitiloja tai työkoneita koskevasta onnettomuudesta tai esimerkiksi avainhenkilön työkyvyttömyydestä. Niin sanottu riippuvuuskeskeytysvakuutus taas on kysymyksessä silloin, kun sinun yrityksesi toiminta keskeytyy tavaran- tai palveluntoimittajasta johtuvista syistä. Jälleen kerran on tärkeintä hahmottaa se, millainen riski omaan toimintaan kohdistuu ja millainen vakuutus tätä riskiä silmällä pitäen kannattaa hankkia. 

Mikä vakuutus kannattaa valita ja miksi? 

Yrityksen vakuutuksia suunnitellessa tulee helposti sekava tunne. Mistä voi tietää, millaisia vakuutuksia tarvitsee? Yksinkertaista vastausta ei ole, mutta joitakin tärkeimpiä kriteereitä ovat ainakin seuraavat: 

  • Yritysmuoto 
  • Työntekijöiden määrä 
  • Toimialan asettamat vaatimukset 
  • Yrityksen omistukset
  • Toiminnan tasaisuus vs epävarmuus

Vakuutuksen hinta ja kattavuus ovat tietenkin kriteereitä, joiden perusteella kannattaa tehdä vertailua eri tarjoajien välillä. Aloittavan yrityksen vakuutukset ovat useilla aloilla suuri kuluerä, joten vertailua kannattaa tehdä ja keskittämisen etuja selvittää. 

Vakuutukset ja yrityksen toiminnan rahoittaminen 

Varsinkin liiketoiminnan alkuvaiheessa yrityksen voi olla vaikea arvioida erilaisia kuluja. Yksi varteenotettava vaihtoehto on hakea yrityslainaa. Lainan ottamista suunnitellessa on tärkeää yrittää arvioida kaikki tulevat kulut ja tehdä rehellinen ennuste toiminnan kannattavuudesta ja riskeistä. Yritysvakuutukset eivät ole se ensimmäinen säästön paikka, vaikka niiden hyöty ei tunnu yrittäjälle välittömältä. Terveen toiminnan pohjana toimivat sopivan kattavat vakuutukset. Yrityslainaa valitessa kannattaa valita luotettava lainanantaja. CapitalBox takaa, että yrityslainassa ei ole piilokuluja. Lainahakemus ei ole sitova, mutta se on ilmainen. Ja lainan paras ominaisuus on tietenkin joustava takaisinmaksu. Lainaa voi hakea 2 000 € ja 350 000 € väliltä tarvitsemansa summan. 

Odottamattomien kulujen kattaminen 

Yksi yritystoiminnan vaikeimpia asioita on varautuminen odottamattomiin kuluihin. Kattavakaan vakuutusturva ei voi kattaa kaikkia kuluja, joita yrittäjä saattaa kohdata. Miten yritykset voivat kattaa tällaisia kuluja, jos yrityksen tilillä ei ole niin sanottua puskuria? 

Joskus toiminnasta tai sitä kohtaavista ongelmista koituu kuluja, joita ei ole osattu ottaa huomioon yrityslainan määrässä eivätkä liiketoiminnan tuotot riitä niitä kattamaan. Tässä tilanteessa yritysluotto on kätevä tapa hyödyntää lainarahaa vain juuri sen verran, kun on tarpeellista. Voit hakea käyttöösi sopivan luottolimiitin, mutta sinun ei ole pakko käyttää sitä kaikkea kerralla. Yritysluotto on nopeista rahoitusvaihtoehdoista parhaiten räätälöitävissä. Luoton minimisumma on 2 000 € ja käyttöönsä voi saada joustavasti jopa 100 000 €.  

Mikä on yritysvakuutus?

Yritysvakuutusten alle kuuluu toistakymmentä erilaista vakuutusta, joista yrittäjän tai yritysjohdon on osattava valita omaan yhtiömuotoon, toimintaan ja henkilömäärään sopivat vakuutukset. Yritysvakuutuksia ovat erilaiset vakuutukset, joilla turvataan niin yrityksen, omaisuuden kuin työntekijöidenkin turvallisuutta. 

Millaisia vakuutuksia yritykset tarvitsevat?

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta ja ainut pakollinen vakuutus yrittäjälle. Jos yrityksellä on työntekijöitä, tulee myös työntekijät vakuuttaa yrittäjän tapaan. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla turvataan työntekijöitä, irtaimistoa, tuotteita, asiakkaita ja itse yritystä yllättäviltä kuluilta erilaisissa ongelmatilanteista. 

Mikä vakuutus kannattaa valita?

Tärkeimpiä kriteereitä yrityksen vakuutuksia puntaroidessa ovat ainakin yritysmuoto, työntekijöiden määrä, toimialan asettamat vaatimukset, yrityksen omistukset, toiminnan epävarmuus, vakuutuksen kattavuus ja vakuutuksen hinta. Suuremman yrityksen vakuutusasioissa kannattaa aina konsultoida ammattilaista.

Mitä tarvitsen odottamattomien kulujen kattamiseen?

Odottamattomien kulujen varalle yrityksellä on syytä olla kattava vakuutusturva. Aivan kaikissa tilanteissa vakuutukset eivät voi toiminnan kuluja kuitenkaan kattaa. Silloin yrityslaina ja yritysluotto ovat mahdollisia tapoja selvitä yllättävistä tilanteista. Yritysluotto on nopein ja helpoin tapa saada yrityksen käyttöön juuri sen verran rahaa kuin on tarpeellista. Yrityslaina taas voi auttaa toiminnan alkuun, uusien suurempien hankintojen kanssa tai pidemmän vaikean ajan ylitse.