CapitalBox Kesäbarometri 2018

Yritysbarometri lähestyi yrittäjiä, jotka pyörittävät pieniä ja keskisuuria yrityksiä eri maissa. Kysely kartoitti heidän näkemyksiä, ajatuksia ja asenteitaan yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä sekä erilaisista menestystekijöistä. Barometri myös pyrkii lisäämään laajempaa ymmärrystä liiketoimintatapoja, yrityskulttuureja ja pk-yritysten taloudellisia näkymiä kohtaan eri markkinoilla. Ferratum Finland oli osa ensimmäistä yritystutkimusta, jossa tarkastelemme yrityksen toimintaa kesäkaudella. Tulokset löytyvät Ferratum Business Kesäbarometrista 2018™.

FERRATUMIN INDIKAATTORI PALJASTAA, ETTÄ POHJOISMAISET PK-YRITYKSET PANOSTAVAT OSAMISEEN JA TAITOJEN KEHITTÄMISEEN

Ensimmäinen Ferratum Businessin tekemä Future Climate Indicator osoittaa, että pohjoismaisissa yrityksissä ei ole havaittavissa hidastumista kesän aikana. Vaikkakin yleisen käsityksen mukaan Pohjoismaat viettävät pitkiä lomia juuri kesäkuukausien aikaan. Tämän vuoden kesäkaudella ruotsalaiset pk-yritykset suunnittelivat investoivansa viime vuoteen verrattuna enemmän, kun suomalaiset yrittäjät taas paljastavat aikovansa panostaa henkilöstöön, olipa se sitten palkkaamalla uusia osaajia tai kouluttamalla nykyistä henkilöstöä.

”Tutkimuksen tuloksista käy selkeästi ilmi, että Ruotsin ja Suomen markkinoilla osaavalle työvoimalle on kasvava tarve. Yli puolella vastanneista yrityksistä on myös tavoitteena kasvattaa liiketoimintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yrityslaina voi kesän aikana auttaa vakauttamaan tilannetta yrityksissä, jotka kamppailevat rahallisten haasteiden kanssa”, kommentoi Ferratum Suomen maajohtaja Outi Päivinen.

Aiotko hakea ulkoista rahoitusta seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Kasvu taloudellisen epävarmuuden aikana edellyttää joustavia rahoitusvaihtoehtoja

Ferratum Businessin Future Climate Indicator näyttää, että jo pidempään jatkuvana trendinä ollut perinteinen pankki on antamassa tilaa muille joustavammille rahoitusratkaisuille. Tulokset osoittavat erilaisten rahoituspalveluiden ylittäneen perinteiset pankit keskimäärin kolmella prosentilla. Tämä viittaa joustavien rahoitusratkaisujen kasvavaan kysyntään. Alankomaat toimii edelläkävijänä, kun on kyse yrityksistä, jotka suosivat uusia rahoitusvaihtoehtoja. 42 prosenttia alankomaisista yrityksistä haluaa mieluummin ottaa vaihtoehtoista rahoitusta perinteisten pankkilainojen sijaan.

Mikä on rahoituslähteesi?

Kesä on myynnin aikaa – vai onko?

Tutkimustulosten mukaan Suomessa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa kesää pidetään myynnin kannalta kriittisimpänä ajankohtana. Nämä kolme maata sanovat käyttävänsä kesäkuukaudet liiketoiminnan kehittämiseen luomalla strategisia suuntaviivoja ja kartoittamalla uusia markkinoita. Ruotsissa ja Tanskassa kesäaika nähdään usein lomailun aikana, sillä neljäsosa Ruotsin yrityksistä ja viidesosa Tanskan yrityksistä pitää kesällä tärkeämpänä kesälomaa kuin myynnin tekemistä.  

Mitä kesäkuukaudet merkitsevät yrityksellesi?

Tulokset osoittavat myös, että yritykset ovat suunnitelleet investoivansa tänä kesänä saman verran tai enemmän kuin viime vuonna. Optimistisimpia olivat Iso-Britannian pk-yritykset, joista 41 prosenttia ilmoitti käyttävänsä rahaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Iso-Britannian kannoilla seurasi Alankomaat (35 %) ja Tanska (25 %). Kuitenkin melkein kolmannes Ruotsin yrityksistä sanoi aikovansa investoida vähemmän tänä kesänä kuin viime vuonna.

Kuinka paljon yrityksesi sijoittaa kesäkuukausina verrattuna edelliseen kesään?

Joustavampia rahoitusratkaisuja tarvitaan

Kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 35 prosenttia kertoi hakevansa ulkoista rahoitusta seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun 41 prosenttia yrityksistä ei ollut varma. Sen sijaan Iso-Britanniassa talous kukoistaa, sillä kolme neljäsosaa yrityksistä sanoo, että on suunnitellut hakevansa ulkopuolista rahoitusta. Yli puolet tanskalaisista yrityksistä kertoo olevansa vielä epävarma tarvitsevatko rahoitusta ollenkaan.

Useimmat yritykset sanoivat hakevansa kasvua seuraavien kuukausien aikana joko heidän investointiensa kautta, laajentamalla uusille markkinoille tai kouluttamalla ja palkkaamalla uusia työntekijöitä. Yritykset Alankomaissa, Tanskassa ja Ruotsissa luottavat kasvuun investointiensa vuoksi. Yksi viidestä Alankomaiden yrityksestä toivoo laajentavansa uusille markkinoille. Tätä seurasi lähellä myös Iso-Britannian yritykset. Suomalaiset olivat varovaisempia ja keskittyvät sen sijaan kouluttamaan nykyistä henkilökuntaa sekä palkkaamaan uusia osaajia toivoen näin samalla liiketoimintansa kasvavan.  

Kuinka kuvailisit yrityksesi taloudellisia näkymiä seuraavan 6 kuukauden aikana?

Kuinka arvioisit työntekijöiden määrän yrityksessäsi seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Mitä yrittäjyys tarkoittaa sinulle?

Kuinka tyytväinen olet liiketoimintaasi tällä hetkellä?

Missä vaiheessa yrityksesi on tällä hetkellä?

Kuvaile, miten kansainvälinen yrityksesi on.

Mikä on unelmasi yrittäjänä?

Mitä kesäloma merkitsee sinulle?

Kuinka helposti pystyt erottamaan vapaa-aikasi työstä?

Ensimmäinen Ferratum Business Future Climate Indicator toteutettiin toukokuussa 2018 verkkokyselynä Ferratumin asiakkaille. Tutkimus toteutetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa ja se pyrkii kartoittamaan pk-yritysten näkemyksiä ja asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Tutkimukseen osallistui useita maita, kuten Suomi, Ruotsi, Tanska, Alankomaat ja Iso-Britannia.

Vuonna 2018 lähes tuhat pk-yritystä viideltä eri markkina-alueelta vastasi Ferratumin barometrikyselyyn.

Ferratum Group

Ferratum tarjoaa nopeita ja helppokäyttöisiä laina- sekä pankkipalveluita mobiilisti niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Ferratum on perustettu vuonna 2005 ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yritys on laajentunut nopeasti ja toimii tällä hetkellä 25:ssä maassa eri puolilla maailmaa Euroopassa, Afrikassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Digitaalisen ja mobiilin rahoituspalveluteknologian edelläkävijänä, Ferratum toimii eturintamassa digitaalipankkien vallankumouksessa. Ferratumin mobiilipankki lanseerattiin vuonna 2016 ja se on innovatiivinen mobiilipankkialusta. Se tarjoaa yhdessä ja samassa sovelluksessa laajan valikoiman erilaisia pankkipalveluita, mukaan lukien reaaliaikaiset digitaaliset maksut ja siirrot. Sovellus on tällä hetkellä saatavilla viidessä Euroopan maassa.

Lisätietoja Ferratum Groupista löydät osoitteesta: www.ferratumgroup.com

Yhteystiedot:

Scott Donnelly, Head of Business Lending

E. Scott Donnelly