CapitalBox Facebook-kilpailusäännöt 

1. Järjestäjä  

Kilpailun järjestää CapitalBox AB (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kilpailu ei ole Facebookin järjestämä. 

 

2. Osallistuminen  

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. Järjestäjän kilpailuun osallistuvat kaikki, jotka ovat osallistumisaikana kilpailujulkaisusta tykänneet ja sitä Järjestäjän kilpailujulkaisussa ilmoittamien ohjeiden mukaisesti kommentoineet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Osallistumisaika päättyy kilpailujulkaisussa mainittuun aikaan. CapitalBox pidättää oikeuden osallistumisajan muutoksiin. Voittajien nimet voidaan julkaista Järjestäjän Facebook-sivulla sekä Järjestäjän kotisivuilla. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa tai pitäytyä julkaisemasta asiattomaksi katsomaansa aineistoa. 

 

3. Kilpailun palkinto  

Kilapilun palkinto on nimetty kilpailujulkaisussa. Kilpailun voittaja valitaan Järjestäjän toimesta. Kilpailun voittajat eivät voi muuttaa heille valittua palkintoa. Kilpailun voittajien nimet voidaan julkaistaan Järjestäjän Facebook-sivuilla ja mahdollisuuksien mukaan heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli kilpailun voittajaa ei tavoiteta kuukauden sisällä voittajien valinnasta, on Järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja. Voittajan valinta suoritetaan kilpailuajan päätyttyä.  

 

4. Järjestäjän ja voittajan vastuut  

Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen, käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista ja/tai veroista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä Facebook-sivuillaan. 

 

5. Facebookin vastuuvapaus  

Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen. Facebook ei millään tavalla sponsoroi, tue tai hallinnoi kilpailua, eikä se liity mitenkään Facebookiin.